Jelenlegi hely

„Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.”

Nepomuki Szent Jánosra emlékeztek Vízaknán

/ Bajusz Erika /
bajusz.erika képe
Május 16-án Nepomuki Szent Jánost, a gyónási titok vértanúját ünnepli a világegyház. Tiszteletére szentelték fel a vízaknai katolikus templomot, így ezen a napon a templom búcsú ünnepére és Nepomuki Szent Jánosra emlékezve gyűlt össze a vízaknai közösség.
Nepomuki Szent Jánosra emlékeztek VízaknánÜnnepi szentmiseÜnnepi szentmise a vízaknai templom búcsúnNepomuki Szent János búcsú Vízaknán

A szentbeszédet Ft. Baróti László-Sándor, gyergyóditrói plébános monda, aki párhozamot vont három vértanú János között. Nepomuki Szent János mellett megemlítette Keresztelő Szent Jánost és a kádári diktatúra vértanúját Brenner Boldog Jánost is.

Kiemelte, hogy mindhármójuk életében közös volt, hogy Isten iránti szeretetük, Isten szavára való figyelésük előbbre való volt saját földi életük szereteténél. Nepomuki Szent János élete árán is kiállt a gyónási titok védelme mellett. Keresztelő Szent János mindenki számára hirdette a megtérést, még Heródes fejedelem vétkét is bátran megnevezte, amiért börtönbe került, de minden szenvedése ellenére kitartott hitében. Brenner Boldog János pedig Isten ügyét hűségesen szolgáló, tiszta lelkű, becsületes papként, emberhalászként, életét feláldozva védte az Oltáriszentséget.

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm 8,28)

Ezzel a lelkülettel élt és halt a három vértanú Krisztusért és a rábízottakért. Istent szerető életük alatt minden a javukra vált, még a halál is, hiszen az ő vérük is a kereszténység magvetése.

„A jó pásztor életét adja juhaiért.” (Jn 10, 11)

Életüket adták a Gyónási titokért, az Oltáriszentségért, életüket adták hivatásukért, hitvallásukért, Krisztusért. Képesek voltak áldozatra, nem félve a fenyegetéstől, az üldözéstől, kínoktól, fájdalmaktól. Az ő szenvedéseikben, gyengeségükben pedig Isten ereje mutatkozott, mutatkozik meg.

Plébános úr kiemelte a mai világban sokszor a szavaknak már nincs ereje, már nincs hatása, tetteink, munkásságunk, életünk viszont lehet irányadó, és példamutató. Néma kiállással is utat mutathatunk embertársaink számára az Istenhez vezető úton, családunkban, munkahelyünkön, azokon a helyeken, ahol feladatot jelölt ki számunkra a Jóisten. Lámpásokként világíthatunk az örök élet felé vezető úton követve Krisztus tanításait szeretetben, békében és hitben élve.

 

Fotó: Bíró Emil