Jelenlegi hely

"Ne becsüljük le a hit és az ima erejét"

/ Jeszenszky Melinda Teréz /
jeszenszky.melinda.terez képe
Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte Kárpátalján a gyertyánligeti Páduai Szent Antal Karitász
A gyertyánligeti római katolikus templomMácsek Szidónia és Majnek Antal püspökA gyertyánligeti óvodásokMácsek Szidónia, az ünnepelt

Az évek során a Mácsek Szidónia által vezetett szervezet olyan elismerést vívott ki magának, hogy az évforduló megünneplésére tiszteletét tette Majnek Antal OFM, a római katolikus egyházmegye püspöke is. Példabeszédében kiemelte, hogy Jézus Krisztus, elhozta a világ számara a kegyelmet. Egész földi létében az ige hirdetése mellett a legelesettebbeken segített, és arra biztatta minden követőjét, hogy ennek szellemében éljenek. Legközvetlenebb tanítványait, apostolait is erre ösztönözte. Ezért az egyház számára rendkívül fontos, hogy segítő szervezete, a Karitászon keresztül eljusson mindazokhoz, akik a legnagyobb szükségben szenvednek. Az évek során a gyertyánligeti szervezet ragyogó eredményeket könyvelhetett el, tevékenységükön Isten áldása van. A hosszú rögös úton Ferenc Imre atya indult el, ő volt az alapító 1997-ben. 1998-ban első lépésként létrehozta a szegény-konyhát. Megfelelő helyiségek híján a rászorulók a szakács házában étkeztek. 1999 és 2001 között árvíz pusztított a vidéken, ezért gyűjtésbe kezdtek, járták a vidéket élelmiszerrel, ruhával és tisztítószerrel segítették a katasztrófát szenvedetteket. 2005-ben az egyház visszakapta az óvoda épületét, amelyet a szovjet időben tulajdonítottak el. Ekkor a szegény konyha átköltözött az épületbe, közben újraindult az óvodai oktatás ukrán nyelven. Mészáros Domokos atya, kiharcolt egy magyar nyelvű tagozatot is. 2005 -ig a kétnyelvű óvoda ebben a felállásban működött. Sajnos ekkor az állam megvonta a támogatást a magyar nyelvű csoporttól. Addigra az óvoda épülete meglehetősen leromlott. Ekkor viszont bebizonyosodott a mondás, miszerint amikor becsukódik egy ajtó, akkor kinyílik egy másik. A két óvoda külön vált, hosszas utánajárást követően engedélyezték a magyar nyelvű intézmény működését, de a támogatást megvonták tőlük.

Mácsek Szidónia a páduai Szent Antal Karitász vezetője, rövid beszámolójában elmondta, imája meghallgattatott, nehézségeikkel nem maradtak magukra. Számos partnerszervezet sietett segítségükre, így az intézmény tovább működhetett. Az óvoda épületét felújították és elindult a magyar nyelvű iskolai oktatás is. Sajnos ez a kezdeményezés nem bizonyult életképesnek és két tanévet követően befejezte működését. De ezek után sem adták fel, és mertek nagyot álmodni. Szilárd hitük és imájuk sikerre vezette őket.

2016-ban elkészült a Magyar Közösségi Ház Gyertyánligeten, ahol kulturális események sokaságát szervezik meg. A szegény-konyha is átköltözött ide, ennek földszinti részére. Az intézmény fenntartásához szükséges javak a legkülönbözőbb helyről érkeznek. Ezek között vannak belföldi és külföldi szervezetek is, köztük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is. Egy hete a Karitász szervezésében, a helyiségbe először, egy magyarországi orvoscsoport érkezett, ingyenes egészségügyi felmérést és terápiát végeztek. Ígéretük szerint a jövőben többször visszatérnek ide.

Végezetül Majnek Antal püspök atya, a szervezet tevékenységét méltatta, kiemelve mindannyiunk Szidi néniének két évtizedes áldozatos munkáját, melyet díszoklevéllel ismert el. Az óvodások műsorral kedveskedtek az ünnepeltnek és az összegyűlt szépszámú közönségnek.

Megtiszteltetés számomra, hogy én is jelen lehettem ezen az ünnepségen. Külön öröm, hogy a sors összehozott olyan emberekkel, akik életüket a közösségük szolgálatába állították. Tevékenységük motorja mindvégig hitük volt. Nem véletlenül választottam beszámolóm mottójául a püspök atya szájából elhangzott mondatot. Ez legyen egyúttal a zárógondolatom is:  "Ne becsüljük le a hit és az ima erejét".