Jelenlegi hely

Néktek emlékezem...

A Tenkes Zenekar felvidéki koncertjei

/ Hunyadi Péter /
hunyadi.peter képe
A magyar népzene, a zenei anyanyelvünk, felbecsülhetetlen értékű kulturális örökség. Korunkban hagyomány útján már nem kapjuk meg ezt, ezért újra fel kell fedeznünk, haza kell találnunk azokhoz a dallamokhoz, képekhez, érzésekhez, melyek megalapozhatják a zenei műveltségünket. A koncerteken elhangzottak Kodály Zoltán szavait is: "Nem elég magyarnak születni, a magyarságot meg is kell tanulni."
A Tenkes Zenekar KisgéresenA Tenkes Zenekar KisgéresenA Tenkes Zenekar NagytárkánybanA Tenkes Zenekar Imregen

A felvidéki magyar iskolák nagy hiányossága a magyar népzene megfelelő szintű oktatása. A pécsi Tenkes Zenekar idén a Nemzeti összetartozás napja, illetve az Arany János emlékév jegyében tíz koncertet adott a keleti régió kisebb településein azzal a céllal, hogy a magyar népzenei örökséget egy tematikusan szerkesztett koncert keretében bemutassa. Tornaljától Nagyszelmencig több alapiskolában művelődési házban, templomban szólaltak meg a magyar népzene újabb és archaikusabb hangszerei, hangszeregyüttesei. A narrációval vezetett előadás ugyanakkor a magyar művelődéstörténet jeles korszakát, a nemzeti romantikát, és az ebben a korban teret hódító csárdás és verbunk kiteljesedését is szemlélteti, részben Arany János költészetén keresztül.