Jelenlegi hely

A népi játékok, mondókák fontossága a külföldi magyar iskolák életében

/ Vékey Melinda /
vekey.melinda képe
Énekelni, táncolni, játszani, verseket, mondókákat tanulni több, mint szórakozás. A népi játékok és a népdalok komplex ismereteket közvetítenek. Fejlődik a beszédkészség,, a mozgáskoordináció, a feladatok által szabálytisztelet, önfegyelem és a csoportos viselkedési formák is kialakulnak.
fejlesztésjátékmanófejlesztés

Varsóban Szász Klára honosította meg az Így tedd rá! és a Kerekítő foglalkozásokat. 
A Kerekítő foglalkozás a legkisebbeknek szól, főleg 1-5 éves kor közöttieket szólít meg. A bábos tornán a foglalkozásvezető, Szász Klára egy Kerekítő Manó nevű bábbal ad elő egyszerű történeteket, vagy mutatja be a magyar ünnepeket. Felidézi, hogy miről is ismeretesek, méghozzá olyan nyelvezettel és látványvilággal, amelyet a legkisebb korosztály is szívesen fogad, és könnyen megért. Az óra végén a gyerekek mozgásfejlesztő tornaeszközökkel játszva fejleszthetik mozgáskészségüket illetve képességeiket úgy, hogy közben háttérzeneként magyar népi gyermekdalok szólnak.
Szerda délelőtt 10-kor van egy alkalom a Magyar Kulturális Intézetben, illetve a hétvégi iskola keretei között minden második szombaton szintén 10-kor. A foglalkozás különösképpen ajánlott olyan kicsik számára, ahol csak az egyik szülő magyar. A vegyes házasságban élő lengyelországi magyarok ugyanis a párjukkal való kommunikációra többnyire az angolt, néha a németet, esetleg a lengyelt használják, így a kisgyerek kevesebb magyar beszédet hall napi szinten. Ezt tudja kissé kompenzálni ez a foglalkozás. Természetesen azoknak a magyar gyerekeknek is szól, ahol mindkét szülő magyar, hiszen az ő gyerekük is lengyel, angol, német, esetleg francia nyelvű óvodába jár és így kimaradna a korai magyar nyelvi fejlesztésből és a játékokból. Az ölbéli játékok, mondókák, ringatók építik az aktív és passzív szókincset. Mivel legtöbbször szemtől-szemben ülnek a szülőkkel, a mimikára, gesztusokra, hanglejtésekre való reagálásukkal biztosítják azt a képességet, hogy a magyar teljes értékű anyanyelvként fejlődjön ki náluk.
Fontos még megemlíteni a Kerekítő közösségkovácsoló hatását sem. A friss szülők gyakran kirekesztettnek érzik magukat a napi eseményekből, hiszen az élet a gyerek születése után teljesen más napirendet igényel. Könnyebben lemorzsolódnak a barátok, ismerősök, szerencsésebb esetben csak átmenetileg. Ezt az érzést egy idegen ország felerősítheti még akkor is, ha alapvetően jól érzik magukat ott. Duplán jó érzés így találkozni nem csak más kisgyerekesekkel, hanem más magyarokkal is, akik hasonló élethelyzetben vannak.
Az Így tedd rá! ötvözi a Kodály-módszert a modern fejlesztőpedagógia vívmányaival. Ennek keretében az alapvető hagyományőrzésen túl játékos keretek között végrehajtott komplex fejlesztésről is beszélhetünk, ugyanis az „Így tedd rá!” foglalkozások:
- segítik a gyermekek mozgáskultúrájának fejlődését,
- fejlesztik a gyerekek társas kapcsolatait és a kommunikációs készségeiket,
- bővítik a gyerekek szókincsét, fogalomtárát,
- fejlesztik az emlékezetüket és az önállóbb gondolkodást,
- játék közben segítik kialakítani a gyerekek önfegyelmét, szabálytudatát, konfliktuskezelő képességüket.
A tapasztalat szerint azok a félig magyar gyerekek is jobban megnyílnak a magyar nyelvnek a foglalkozás során, akik elutasítóbbak a magyar nyelv irányában és alapvetően az ország és a közösségük nyelvét, jelen esetben a lengyelt preferálják.
A 2017. évi Bethlen Gábor Alap Zrt-nyertes pályázatnak köszönhetően a varsói Divéky Adorján Hétvégi Iskolának lehetősége nyílt arra, hogy az itt élő gyerekek számára magyar népi táncos ruhákat készíttethessen, így a próbákon és a fellépéseken autentikus népi viseletben táncolhatnak, ami teljessé teszi azt az imázst, amelyet a magyar népi hagyományok tekintetében kívánunk bennük életre kelteni és megőrizni. A gyerekek imádnak beöltözni ezekbe a ruhákba.
A Kerekítő és Így tedd rá! foglalkozások alkalomszerűen ellátogattak a krakkói és wroclawi családokhoz is. Hamarosan az éppen alakuló poznani hétvégi magyar iskolások is megismerkedhetnek Kerekítő manóval, a népi játékokkal és a néptánc alapjaival.

Hivatkozások: https://www.facebook.com/varsoi.kerekito.klarival/
https://igyteddra.hu/
http://kerekito.hu/

A fényképek Szász Klára engedélyével kerültek közlésre