Jelenlegi hely

Nőszövetségi találkozó a család jegyében

/ Becske Adrienn /
becske.adrienn képe
Nőszövetségi találkozó: Az elmúlt hétvégén Gyalun került sor a Kalotaszegi Református Egyházmegye Nőszövetségi találkozójára. Az összejövetel körbejárandó és megszívlelendő témája ez alkalommal a CSALÁD volt. A házigazdákkal együtt közel 200 fő vett részt a találkozón.
Nőszövetségi találkozó GyalubanNőszövetségi találkozó GyalubanNőszövetségi találkozó GyalubanNőszövetségi találkozó Gyaluban

Az összejövetel áhítattal kezdődött, ahol az igét Nyeste Csaba, gyalui lelkipásztor hirdette. Beszédében kiemelte: nagyon fontos megvédeni a család intézményét, hiszen ha az szétesik, a társadalom is szétesik. A családok krízisben vannak az individualizmus, materializmus és szekuralizáció miatt. Család nélkül a nemzet hanyatlik; összeomlik a gazdaság, hanyatlik a kultúra és a művelődés. Véleménye szerinte a mai Heródesek ugyanúgy szét akarják verni a családokat, mint Jézus születésének idején, de ha Isten szavára figyelünk, nem fenyegetheti veszély a családunkat. Ezután pár mondatban bemutatta a települést, melynek ma közel 7.000 lakosából 6.000 Gyaluban él, és ennek a lélekszámnak a 10%-a, közel 600 lélek református, tizenegynéhány katolikus, a többi román lakos. Néhány szóban bemutatta a gyalui vár történetét is.

Ezt követően a szót Kupa Melinda, a Kalotaszegi Református Egyházmegye Nőszövetségének elnök asszonya vette át, aki köszöntötte az egybegyűlteket. A szót Lukács Manyika, az Erdélyi Református Egyházkerület Észak-Erdélyi Régiós Nőszövetségi elnöknőjének adta át, aki a 25. zsoltár 4-5 versével köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután a köszöntések sorát a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese, Vincze Minya István folytatta. Köszöntésében kiemelte: a mai családok elvesztették a keresztény jellegüket, és imádkozni kell azért, hogy a keresztény modell megmaradjon. Egy ilyen család ismérve, hogy a tagok szívét a szeretet köti össze. Megköszönte a vendéglátók szervezését, és Isten gazdag áldását kérte további életükre, munkájukra, igyekezetükre.

Ezután rövid szünet következett, ahol a házigazdák finom kávéval, frissítőkkel és házi süteménnyel vendégelték meg az egybegyűlteket. A szünet után következett az összejövetel fő előadása, mely a „Családban élni napjainkban” címet viselte, és melyet dr. Kovács Réka, pszichológus, pár- és családterapeuta, a Sapienta EMTE tanársegédje, ötgyerekes édesanya, református tiszteletes asszony adott elő. Előadásában beszámolt néhány statisztikáról: Magyarországon sajnos a házasságok fele válással végződik. Romániában valamivel jobb a helyzet: itt csak az egy harmada, ami szintén magas aránynak számít. Ő, mint terapeuta, a legtöbbet azzal tud segíteni a hozzá fordulóknak, hogy harmadik félként belép az életükbe, és segíti őket a kommunikációban. A legnagyobb probléma a házasságok zátonyra futásában, hogy a házaspárok naponta érdemben átlagosan csak 4 percet kommunikálnak egymással, ami nagyon kevés egy jó házasság fenntartásához. Tanácsa szerint hetente legalább 1,5 órát töltsenek együtt csak kettesben, és 2-3 havonta 1-2 napra utazzanak el valahová, ahol csak egymással foglalkoznak. Továbbá ezen felül a pároknál fontos kell legyen az elköteleződés, a lojalitás, az összetartás, a tisztelet, az egymás értékelése és megbecsülése. Véleménye szerint nem csak érzelmi alapon kell házasságot kötni, hanem állandóan szem előtt kell tartani, hogy elköteleződtek egymás mellett. És ahogy őt harmadik félként bevonják a házasságuk megmentésébe, a fenti szempontokat szem előtt tartva, főleg Istent kell harmadik félnek behívni a házasságba, és imádkozni, hogy ő adjon bölcs gondolatokat, megoldási javaslatokat. És ha mindezeket szem előtt tartják, a házasságok jóval nagyobb része fog majd sikeresen működni.

Ezután a gyakorlati tanácsokban is gazdag előadás után a szervezők egy szépirodalmi összeállítással kedveskedtek az egybegyűlteknek „Család: fény, meleg, nyugalom” címmel. Előadói Kilyén Ilka, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett marosvásárhelyi színművésznő, és lánya, Krisztina színésznő voltak.

A kihelyezett perselyben összegyűlt adományokkal a szervezők Pataki Boróka, Pataki Levente bogártelki lelkipásztor lányának műtétjét támogatták. Ezután mindenki átsétált a református templom szomszédságában lévő kultúrotthonba, ahol a szervezők finom ebéddel és matyómotívummal díszített tortával kedveskedtek a résztvevőknek.