Jelenlegi hely

Ökumenikus istentisztelet Bécsben

/ Miklós Tünde /
miklos.tunde képe
„Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;” (1 Pét 1, 22) 2016. január 24-én délután öt órakor kezdődött az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség ökumenikus istentisztelete Bécsben, az evangélikus templomban.
Gáspár Adalbert lelkipásztor, bencés szerzetes, Karvanszky Mónika református lelkész, Juhász Réka evangélikus lelkész, Simon Ferenc Simon Ferenc esperes, főlelkész

Ünneplőbe öltözött lélekkel készültem ezen a hideg januári vasárnapon az ökumenikus istentiszteletre. Szívmelengető érzés volt már a gondolat is, hogy részt vehetek ezen a különleges eseményen. Különleges, mert ez alkalommal együtt, egy emberként fordultak az Úrhoz az evangélikus, a katolikus és a református egyház hívei.

Az ökumenizmus szó a görög „oikosz”-ból ered, melynek jelentése ház otthon, haza. Az ókeresztények az egyetemes zsinatokat ruházták fel az ökumenikus jelzővel. Itt fogalmazták meg a keresztény hit alapját jelentő, a kereszténység által ma is elfogadott hittételeket. Ezeknek a lényege, hogy a felekezeti különbségek helyett a közös pontokat, alapvető hitnézeti egyezőségeket hangsúlyozzák, valamint nagy hangsúly van a közösség vállalásán és az együttműködés keresésén.

A keresztény egyházak Ausztriában is megtartják az Ökumenikus Imahetet a Krisztus-hívők egységéért, amelyet évről – évre, január 17. és 24. között ünnepelnek mindazok, akik bekapcsolódnak a kezdeményezésbe. Az ökumenikus imahét témáját évről-évre más ország egyházai határozzák meg. A 2016-os imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki, melynek mottója: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1 Pt 2,9).

„Az ökumenikus istentisztelet alkalmával nemcsak a magyar keresztyén közösségeink közötti kapcsolatot szeretnénk tovább erősíteni, közös magyar és keresztyén alapokat szem előtt tartva, hanem a világszerte megrendezésre kerülő „ökumenikus imahétbe“ is szeretnénk bekapcsolódni.” mondta Juhász Réka, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkipásztora. Ebben az esztendőben az evangélikus gyülekezet ad otthont ennek az alkalomnak.

Ezen a vasárnapon szép számban gyűltünk össze a bécsi evangélikus templomban erre az ökumenikus istentiszteletre. Meghallgathattuk Gáspár Adalbert, tihanyi bencés lelkipásztor igehirdetését, aki az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség meghívására érkezett közénk. Az egyházi énekek a Liszt Ferenc bécsi magyar kórus segítségével szóltak igazán lélekemelően. Az istentiszteletet követő fogadáson lehetőségünk volt arra, hogy nyitottan, jó hangulatban kötetlenül beszélgethessünk egymással.

Rendkívül nagy jelentősége van az ökumenikus imahétnek napjainkban, amikor azt éljük meg, hogy vallási és faji előítéletek nehezítik meg súlyos, világméretű társadalmi kérdések emberséges megoldását. Mindennél fontosabb ilyenkor, hogy nyitott szívvel közelítsünk embertársaink felé, és higgyünk abban, hogy ha együtt, hittel kérjük, minden helyzetben megérkezik a segítség.