Jelenlegi hely

Örökségünk Őrei: Marosvécsi Templomos Lovagok és a Kemény Kastély Őrei

Diákok népszerüsítik az örökbefogadott épített örökséget Erdélyszerte

/ Szekérné Tóth Andrea /
szekerne.toth.andrea képe
A 2022-2023 évben újra meghirdetett Örökségünk Őrei versenyre 2 olyan csapat is benevezett, akikkel ösztöndíjas munkám során gyakran találkozom. Mindkét csapat hihetetlen lelkesedéssel készíti hétről hétre a kijelölt feladatoknak megfelelő anyagokat. Erről készítettem egy összeállítást. Fogadjátok szeretettel.
A Templomos Lovagok csapataMeghívóKemény Kastély ŐreiKemény Kastély őrei címer

Épített örökségünk több, mint régi házak, kastélyok, romok összessége. Élő tanúja múltunknak, kultúránknak, mestertudásunknak. Szerte Erdélyben, de különösen a szórványvidékeken, életbevágóan fontos az értékmegőrzés, ennek tudatában indította útjára a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2012-ben, a Szórvány Cselekvési Terv részét képező, elsősorban diákokat, iskolákat megcélzó Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket programot.

A kezdeményezés célja a szórványban és interetnikus környezetben élő magyar közösségek identitástudatának megőrzése és fejlesztése, a közösségi élet helyszíneinek biztosítása, az összetartozás érzésének kialakítása és fenntartása, épített örökségünk védelme, ápolása által. Kiemelt cél ugyanakkor megértetni a kisiskolásokkal, a nagyobbakkal, de a pedagógusokkal, szülőkkel is, hogy a kultúra – amelynek az épített örökség is része – köt össze egy nemzetet, az ezekre való odafigyelésnek van igazán megtartó ereje. Akkor vagyunk biztonságban, ha épített örökségünket nem lerombolják, hanem műemlékeinket, templomainkat, kastélyainkat karbantartják, felújítják, ismerik és látogatják.

A program közösségépítő szerepe mellett a diákok, fiatalok kitartását, egy közös ügy melletti elhivatottságát, kreativitását is fejleszti. Az örökbefogadó diákok csapatokat alkotnak, a program a csapatok közötti verseny formájában valósul meg. A csapatok ismertető, népszerűsítő tevékenységeket szerveznek, melyek célja az általuk örökbefogadott műemlékek köztudatba emelése, felhasználva a modern technika, a média, az internet nyújtotta lehetőségeket is. (https://rmdsz.ro/page/oroksegunk-orei)

Ebben a kiírási ciklusban 2 csapat is benevezett ebbe a nagyszerű versenysorozatba. Marosvécsről a Kemény János Iskola diákjai Pataki Levente református lelkész és Székely Zsigmond Edit Tanárnő vezetésével. Ők a felújított és újra teljes pompájában ragyogó református templomot vették védőszárnyaik alá. A hetedikes diákok lelkesen kutatják, népszerűsítik a Kemény bárók által építtetett gyönyörű műemléket. Izgalmasabbnál izgalmasabb programokat szerveznek ahol szinte az egész falu, illetve a környező települések lakosai is felejthetetlen élményeket kapnak. A legutóbbi ilyen nagyszabású rendezvény a szászrégeni Művelődési Házban zajlott. Közel 200 ember előtt ez a kis csapat tartotta a március 15-i megemlékezést. Felemelő, megindító és örökre emlékezetes műsorban emlékeztek meg 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire.

A másik csapat akik a Kemény Kastély Őrei csapatnevet viselik középiskolás diákok. Több éve résztvevői ennek a rendezvénysorozatnak, sőt egy korábbi generáció nyertese is volt a versenynek. Lelkes és nagy tudással felvértezett csapat, akik tevőlegesen is nagy részt vállalnak a Kastély népszerűsítésében. Vezetőjük Székely Rozália tanárnő. Mivel ennek az épített örökségnek a tulajdonosa, Nagy Kemény Géza a mentorom, ezért ebben az évben nagyon sok feladat megoldásában tudok aktívan segítségükre lenni. Igyekszem mindenben támogatni a tevékenységüket.

Mindkét csapatnak van honlapja, instragram oldala, facebook felülete, ahol nyomon követhető a tevékenységük. Jó szívvel ajánlom megtekintésre és akár követésre is ezt a nagyszerű vetélkedő sorozatot, hiszen a szórványban talán még nagyobb jelentősége van annak, hogy értékeinket ne hagyjuk elveszni és a fiatal generáció is részese legyen ennek az értékmegőrző folyamatnak.