Jelenlegi hely

Példaértékű összefogás a gyermekekért Nagyszalontán

/ Patócs Júlia /
patocs.julia képe
Tizenkét évvel ezelőtt szökkent szárba az a merész elképzelés, hogy az egykor kaszárnyaként működő épületeket adományozzák a Szent Ferenc Alapítványnak gyermekotthon számára. A Böjte Csaba szerzetes nevével fémjelzett gyermekmentő szolgálat így talált helyet Nagyszalontán. Az ingatlanok átalakítása hosszú időbe telt, de sorra népesedtek be a házak, s a katonai telep a béke szigetévé nemesült. A gyermekek sorsát megismerve, a Szent Ferenc Alapítvány munkáját látva Török László RMDSZ elnök kezdeményezésére adományestet szervezett a szalontai magyarság, melyen a helyi jószívű emberek segítik az otthon megmaradását, mindennapjait. Az adományestet minden esztendőben Advent idején tartják.
Adományest NagyszalontánAdományest NagyszalontánAdományest NagyszalontánAdományest Nagyszalontán

A legelső évben a szalontai otthon kis lakói félve léptek a helyi üzletemberekkel, elöljárókkal, vendégekkel teli színházterembe, visszahúzódó viselkedésük, szemük félénk csillogása, öltözetük különböztette meg őket a hajdúváros többi apróságától. Aztán ahogy teltek az évek, megnyugodtak és kivirultak. Ahogy befogadta őket a szalontai közösség, úgy lettek ők is egyre magabiztosabbak, ma már senki nem tudná megkülönböztetni őket a szalontai családok egykéitől. Pedig ezek a gyermekek egyáltalán nem olyan körülmények közé születtek. Sokan hányattatott évek után kerülnek a gyermekotthonokba, mások az első hónapoktól nélkülözik az édesanyát, csak a Szent Ferenc Alapítványnak köszönhetően érhették meg, hogy emberi körülmények között tanuljanak, játszanak, nevelkedjenek.

Idén Advent harmadik hetében került sor az adományestre. Mint minden esztendőben, most is jelen volt Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a gyermekotthonok vezetője. Az est védnökségét ezúttal Csűry István püspök vállalta fel, és megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese. A gyertyafénnyel áldott asztalok mellett az adakozók: nagyszalontai vállalkozók, elöljárók, intézményvezetők foglaltak helyet. A terem harmadát a szalontai otthon kétszáz kis lakója töltötte meg, akik ragyogó arccal köszöntötték az érkező vendégeket, és méltósággal figyelték a történéseket. A színpadon lélekemelő műsor pergett, melyet részben a helyi magyar iskola diákjai, részben a nagyszalontai gyermekotthon lakói adtak elő. Miután Török László polgármester házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, Csűry István püspök lépett a mikrofonhoz. Szavaiban az imádság erejéről szólt, annak tevékennyé tevő, közösségformáló és áldottá nemesítő hatásáról, melyet megtapasztalhatnak mindazok, akik nem mennek el közömbösen az embertársaik nehézségei mellett, hanem megkeresik a módját annak, hogy segíteni tudjanak.

Fráter Olivér elnökhelyettes is köszöntötte az adventi várakozás és az összefogás jegyében egybegyűlteket, akik jelenlétükkel hitet és bizonyságot tettek az összefogás és a szeretet mindenekfelett álló erejéről. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője elmondta, hivatalának célja a világban szétszóródott és a Kárpát-medecében élő magyarság összefogása, megmaradásának, szülőhelyén maradásának támogatása. Ennek keretében a napokban avattak új otthont Csaba testvér gyermekei számára, majd a Kárpátalján élő embereket segítették. Török László polgármesterrel való egyeztetés nyomán Fráter Olivér elmondta, hamarosan érettségi felkészítő tanfolyamokat indítanak Nagyszalontán. Hasonló segítséget nyújtottak már Székelyföldön, azonban itt a Partiumban ez lesz az első ilyen jellegű lehetőség, melynek célja hozzásegíteni a fiatalokat ahhoz, hogy továbbtanulhassanak, s ne Londonban mosogassanak, hanem egyetemet végezzenek, és elérjék álmaik, elképzeléseik beteljesedését – fogalmazott az elöljáró.

Böjte Csaba beszédét, gondolatait az irgalmasság fogalma köré fonta. Arról beszélt, hogy az igazi öröm az, amikor adni tud az ember, amikor megtapasztalhatja, hogy jónak lenni jó, majd arra biztatta a jelenlévőket, hogy vállaljanak több gyermeket, nagyobb családot, hogy ne vesszenek el értékeink, hiszen megmaradásunk záloga a gyermek. Ha gyermeki kacagás tölti be házainkat, templomainkat, akkor nem kell aggódjunk a magyarok jövője miatt.

Csaba atya boldogan újságolta, hogy megszületett az első nagyszalontai unoka, egy, a szalontai otthonban nevelkedett fiatal kislánya. Az édesanyát jól ismerték a hajdúvárosban, diákévei során többször lépett az adományestek közönsége elé. Egyetemet járt, férjhez ment, s ma boldogan neveli pici leánykáját. Az ilyen sikertörténetek adnak friss lendületet a szalontaiaknak, hogy újra meg újra a nemes feladat mellé álljanak támogatásukkal. S nem is akármilyen mértékű ez a segítség: az idei adományest során mintegy 80.000 lej, közel tizennyolcezer euró gyűlt össze.  A gyermekek a színpadra sorakozva, imádsággal köszönték meg a nemes felajánlásokat.

Az adományest szórakozással zárult, Kun Zsolt humorista és Soltész Rezső ajándékozta meg vidámsággal a jókedvű adakozókat.