Jelenlegi hely

Petőfi szobra körül gyűlt össze a muzslyai közösség

/ Gáspár Barra Szilárd /
gaspar.barra.szilard képe
Március 14-én a muzslyai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület székháza előtt, Petőfi szobránál gyűlt össze a falu közössége, hogy megemlékezzenek az 1848-as forradalom kitöréséről.
Az ünneplőkA művelődési egyesület kórusaKoszorúzás

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Lázár-Dékány Verona, a művelődési egyesület alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

"1848/49 - dicsőít és lekötelez, hisz mindannyian tudjuk, hogy ez az idő a népek hajnalcsillaga volt, végre megvirradt, fölébredt a Föld, fölébredtek a nemzetek, és a szabadság jegyében, a reggeli imádság fejében Istenüknek vérrel áldoztak és végre szembenézhettek az epedve várt szabadsággal. Ma ezekre a hősökre emlékezünk, méltó elődeinkre, akiknek köszönve voltunk, vagyunk és leszünk, és magyar szívünkbe dicső emléküket örökké, méltósággal őrizzük és mély kötelesség-érzéssel utódainknak tovább adjuk." - mondta rövid beszédében.

Ezt követően rövid alkalmi műsorra került sor, elhangzott a Nemzeti dal, majd a Muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület vegyes kórusa és citerazenekara Kossuth-nótákat adott elő.

A továbbiakban Palatinus Gabriella, a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának elnöke mondott beszédet, felhíva a figyelmet a nemzeti értékeink, kultúránk, anyanyelvünk, hagyományaink ápolásának fontosságára.

A Szózat közös eléneklése után sor került Petőfi mellszobrának megkoszorúzására. Elsőként Czikajló Gergely konzul helyezte el a kegyelet virágait Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának képviseletében. A Magyar Nemzeti Tanács nevében Molnár Attila koszorúzott, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség koszorúját Jenovay Lajos helyezte el. Muzslya helyi közösség nevében Palatinus Ervin tanácselnök és Hallai Mihály tanácstag koszorúzott, a VMSZ képviseletében pedig Kovács Elvira alelnök, valamint Kovács Dianna és Puskás János a körzeti szervezet alelnökei helyezték el a kegyelet virágait. Koszorúzott továbbá a helyi RÉMUSZ - hagyományápolók egyesületének tagjai nevében Bacsó Mihály elnök és Sági György elnökségi tag, illetve a Muzslai Petőfi Sándor MME nevében a kegyelet virágát Tóth Mónika titkár és Borbély Tivadar elnökségi tag helyezte el.

Az ünnepség zárásaként Czikajló Gergely konzul felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök úr ünnepi köszöntőjét, melyben a Kárpát-medence magyarság összetartó erejének fontosságára hívta fel a figyelmet.