Jelenlegi hely

Szent Mihály érseki székesegyház szentmiséje, avagy tanévkezdés a GMGK-ban

/ Zödös Szabolcs /
zodos.szabolcs képe
A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) – Erdély egyik legrégibb oktatási intézményének (mely már a középkori káptalanok idejében létesült és működött a gyulafehérvári szentistváni székesegyház közelében) a jogutóda. 2016.09.11-én a Szent Mihály érseki székesegyházban a „Veni Sancte” szentmisével kezdődött az ünnepség. A misét dr. Horváth István főesperes-plébános celebrálta. Az egyházi ünnep emelkedett hangulatát követően a diákok, szülők, pedagógusok, hozzátartozók átvonultak a líceum kápolnájába, ahol Dr. Gál László, az iskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Másnap (kilenc órától) az általános iskolai, majd ezt követően (tizenegy órától) az óvodai tanévnyitó ünnepségre került sor.
Tanévnyitó mise a SzékesegyházbanA tanévnyitó ünnepségre sietnek a diákokDr. Gál László igazgató az iskola ünnepélyes megnyitóján Kisebbik fiam az iskola előkészítős osztálytársaival a tanévnyitó ünnepségen

  Szent Mihály érseki székesegyházban 2016.09.11-én a „Veni Sancte” szentmisével kezdődött az ünnepség. A misét dr. Horváth István főesperes-plébános celebrálta.

Az egyházi ünnep emelkedett hangulatát követően a diákok, szülők, pedagógusok, hozzátartozók átvonultak a líceum kápolnájába, ahol Dr. Gál László, az iskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket!

Dr. Gál László igazgató ünnepélyes beszéde a káplnában

Az igazgató úr hangsúlyozta, hogy az elvárás magas a diákság számára, hiszen az elmúlt tanévekben az országos átlag felett teljesítettek a tanulók az érettségin. Számomra a Székesegyházban megrendezett szent mise hangulata, a sokak által ismert Holt Költők Társasága című film egyes jeleneteit idézte.

Az iskola 1953-1990-ig Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolaként működött, mint a négy erdélyi magyar római katolikus egyházmegye fiúgimnáziuma és kisszemináriuma. Az 1990-es változások során az állami oktatási hálózat részévé vált, de megőrizte sajátos teológiai jellegét, és a Líceumi Szeminárium nevet vette fel. 

Az iskola – a líceumi oktatás mellett – kántorképzésre is lehetőséget nyújt, a Római Katolikus Érsekség védnöksége alatt, és szeretettel várja azokat a fiúkat, akik a VIII. osztály sikeres elvégzését követően Isten hívó hangját érzik lelkükben, vagy akik mélyebben meg akarnak ismerkedni a kereszténységgel, és katolikus nevelésben szeretnének részesülni.

Az iskola teológiai profilú, felkészíti a diákokat, hogy teológiai vagy bármely filológiai, történelmi vagy más humán egyetemi szakon folytathassák tanulmányaikat. 

A GMGK  az utóbbi időben bebizonyította, hogy olyan kompetenciával rendelkezik, amely képes a harmadik évezred diákjait színvonalas felkészültséggel érettségi vizsgára bocsátani, és útnak indítani az életben. 

Másnap kilenc órakor vette kezdetét az általános iskolai tanévnyitó ünnepség, melyen Dr. Gál László mondott ünnepélyes beszédet, és nyitotta meg az iskola kapuit a diákok előtt.

A nagyobbik fiam, a 6.-os osztály tanulói között

Az igazgató úr az ünnepségen bemutatta az újonnan érkezett kollégákat, és nem utolsó sorban engem mint Petőfi-ösztöndíjast. Ismertette röviden a feladataimat, s kérte a jelenlévőket, hogy segítsék a munkánkat (feleségem a GMGK magyar óvoda önkéntes segítője) itt tartózkodásunk idején.

Ezt követően tizenegy órától zajlott le a magyar óvoda megnyitója, ahol Bándi Ágnes óvónő mondott köszöntő beszédet, és ismertette az új tanévre vonatkozó fontos változásokat. 

Bándi Ágnes köszöntő beszéde az óvodában