Jelenlegi hely

Szűk körben emlékeztünk március 15-re

Idén szűk körben emlékeztek meg az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról a Zsil-völgyi Lupényban

/ Jeszenszky Melinda Teréz /
jeszenszky.melinda.terez képe
Miként egész nemzetünk, úgy a szórványmagyarság számára is kellő fontossággal bír 1848. március 15-ének megünneplése. A mai válságokkal teli korszakban, e nap szimbolikus jelentéstartalmával erősíti összetartozásunk érzését.
Március 15-ei megemlékezés LupénybanMárcius 15-ei megemlékezés LupénybanMárcius 15-ei megemlékezés LupénybanMárcius 15-ei megemlékezés Lupényban

Ez alkalomból minden esztendőben neves vendégek érkeznek a településre, hogy együtt ünnepelhessenek a helybéliekkel. Ez idén sem történt volna másként, de sajnos a sors közbeszólt. A koronavírus-járvány megfékezésének érdekében olyan intézkedéseket foganatosítottak, amelyek elejét kívánják venni a tömeges megbetegedéseknek.

A megemlékező ünnepség főszervezője, a helyi RMDSZ is szem előtt tartotta az említett krízishelyzetet. Felelősségteljes döntése következtében nem rendezte meg a tervezett nagyszabású központi rendezvényt. A szokásosnál szűkebb körben, a helyi egyház képviselőinek és a település magyar elöljáróinak jelenlétében emlékeztek a forradalom hőseire.

1848-1849-es események kiemelt szerepet játszottak Magyarország történelmében, hiszen a modern Magyarország alapjait lényegében március 15-én fektették le. Bár a szabadságharc elbukott, de az 1867-es kiegyezéssel egy új korszak indult el, amely a jövőbeli független Magyarországot alapozta meg.

A lupényi születésű Széll Lőrinc, aki a Hunyad megye ifjúsági szervezetének vezetője, beszédében kiemelte, hogy elődeink példamutató magatartása, összefogása a válságos helyzetekben követendő minta korunk magyarsága számára is. Megmaradásunk záloga az összefogás. Benedekfi Dávid, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség lupényi elnöke kiemelte a szülőföld tiszteletének jelentőségét, hiszen amint a történések mutatják, a bajban megnő a szülőföld ázsiója. Fontos, hogy figyeljünk és vigyázzunk egymásra. Antal Amália a Lupényi RMDSZ alelnöke záróbeszédében elmondta, hogy nehéz pillanatokat élünk át, de a válságos helyzet egyben jó alkalom arra, hogy visszataláljunk gyökereinkhez, és egy emberibb érékrendet állítsunk fel. A koszorúk elhelyezése után, az ünnepség záróakkordjaként közösen elénekeltük a magyar, valamint a székely himnuszt.