Jelenlegi hely

„Templom lett az égbolt, csaták tere benne.”

Megemlékezés Vízaknán az 1848-49-es szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére

/ Bajusz Erika /
bajusz.erika képe
Fejet hajtottunk a márciusi ifjak, a bátor honvédek, az aradi vértanúk, a magyar ősök, a magyar hősök emléke előtt Vízaknán is az 1848-49-es szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére. Köszönetet mondtunk bátorságukért, hazaszeretetükért, nemzetünkért és szabadságunkért tett önfeláldozásukért.
Ünnepi kopjafa koszorúzásAz emlékezés virágaiÜnnepi műsorÜnnepi teadélután

Március 15-én gyermekfoglalkozást és interaktív történelem órát szerveztünk az 1848-49-es szabadságharcról való megemlékezés jegyében. Ez alkalommal kézműves foglalkozáson kokárdát és huszárokat készítettünk, valamint játékos feladatok megoldásával tanultuk a magyar történelmet vízakna legkisebbjeivel.

   

Az 1848-49-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre március 18-án, vasárnap került sor. Ünnepi istentiszteletet követően, hagyományként a református templom udvarában a szabadságharcban harcolt és elesett magyarjaink emlékére felállított kopjafánál helyeztük el az emlékezés virágait. A koszorúzás után emlékműsorra és teadélutánra hívtuk a közösség tagjait a Gyülekezeti Otthonba.  

„Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” címmel, színdarabot adtunk elő a vízaknai gyermekek bizonyságtételeként.  Nagy szeretettel és odaadással készültünk az ünnepi alkalomra, hisz méltóképp szerettünk volna tisztelegni magyar hőseink emléke előtt.

   

Múltidézésre hívtuk a vízaknai közösség tagjait, és átvarázsoltuk a Gyülekezeti Otthont az 1848-as szabadságharc fő színtereivé. Jártunk a Pilvax kávéházban, ahol Petőfi buzdító szónoklatát követően együtt indultunk el Landerer nyomdájába, hogy cenzúra nélkül nyomtassuk ki a magyar nép követeléseit, az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot és Petőfi lelkesítő költeményét, a Nemzeti dalt.  A márciusi ifjakat megidéző gyermekek elrepítettek bennünket a Múzeum térre, ahol a szakadó eső dacára együtt énekeltük: „Talpra magyar, hí a haza!”. Kossuth Lajos toborzókörútja során meghallottuk hívó szavát, felfegyverkeztünk és együtt kiáltottuk: „Éjen a magyar szabadság, éljen a haza!”

„Isten hozzád apám, anyám, kedvesem

Szabadságé a legelső szerelem;

Szent szabadság, ha te nem lehetsz miénk,

Sírjainkon élni fog a dicsőség.”

Jártunk a csaták mezején is, ott voltunk Pákozdnál, amikor a magyar honvédsereg sikeresen megállította az ellenség csapatait. Elkísértük Bem József tábornokot a tavaszi hadjáratra, és sorra arattuk a győzelmeket. Ott voltunk, amikor Európa szerte már leverték a forradalmakat, mi még mindig harcoltunk, kezünkben kardunkkal védtük a hazát, védtük a függetlenségünket az utolsó csepp vérünkig.

   

De ott voltunk akkor is, mikor az orosz segítség megérkezett, a világosi fegyverletételnél kardjaink a földre hullva elhallgattak és nem csörögtek tovább. Ott álltunk az akasztófák mellett Aradon, mikor végső megtorlásként kivégezték a 13 honvéd tábornokot.

Bőrünkön éreztük, hogy a szabadság, amiről Európa közepén egy költő és vele egy nemzet álmodott, a szabadság ügye elbukott.

„Álmodtam az éjjel, puszta lett a világ.

Százezernyi sírhantra nem került virág.

Álmodtam, hogy hős anyák fiúkat siratták,

s tiltva volt az ünnep is, mikor győzött

a szabadság.”

Dalunkkal, szavalatunkkal, színpadi játékunkkal és az emlékezés koszorújával véstük fel, hogy a forradalom napja mégis ünnep számunkra. Őrizzük és tiszteljük azok emlékét, akik mind egyet akartak. A költőét, aki talpra szólította a nemzetet, a márciusi ifjakét és a honvédekét, akiknek életüknél fontosabb volt a haza szabadsága.

„Arra születtünk, hogy mégse dobjuk el hitünket,

hogyha szenvedünk, hogyha szenvedünk.”

 

 

Fotó: Csiki-Mákszem Enikő