Jelenlegi hely

Történelmi vetélkedő Szászrégenben

/ Bódi Viktória /
bodi.viktoria képe
Szászrégenben újra tanúi lehettünk, hogy egy elszánt ötletgazda, egy karizmatikus nevelő terveiből egy sokcélú lehetőségekre kialakított és berendezett közösségi tér használatával milyen frappáns, élménydús és csapatépítő esemény jött létre, mégpedig: az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére megrendezett Március idusa elnevezésű történelmi vetélkedő a Szászrégen-Radnótfai Református Kis Templom és Közösségi Házban.
Történelmi vetélkedő SzászrégenbenTörténelmi vetélkedő SzászrégenbenTörténelmi vetélkedő SzászrégenbenÜnnepi koszorúzás a katolikus templom szoborparkjában

A március 15-i megemlékezés szinte sorozattá nőtte ki magát a városban. Az ünnep előtti pénteken fogadtunk a Zala megyéből érkezett hagyományőrző és néptánccsoportot, kiknek egy része szintén a közösségi házban kapott szállás. Szombat este ünnepi táncházat tartottunk vajdaszentiványi tánctanítással; a vasárnapi istentisztelet után a radnótfai templomkertben emlékeztünk meg a hősi halottakról. Hétfőn Nagykőrősről érkezett delegáció, kedden pedig egész nap ünnepeltünk: délelőtt a marosvásárhelyi Kultúrpalotában búcsút intettünk a zalai vendégeknek, majd déltől kezdődött a történelemverseny, ahonnét a gyerekekkel együtt átvonultunk a katolikus templomkertben zajló ünnepélyre és koszorúzásra, majd a nap fénypontját a városi Kultúrházban este 6 órakor kezdődő műsor adta meg, ahol a helyi néptáncosok, színjátszók, énekesek adtak színvonalas forradalmi műsort. 

Nagy F. Attila történelemtanár úr invitálására magam is segédkeztem és zsűriként szerepeltem a református Közösségi Házban 12 órakor kezdődő történelmi vetélkedőn, ahova az iskolai tanítás után tanáraikkal együtt érkeztek a gyerekek. A hat csoport plakátokat készített és kis műsort adott elő a névadójuknak választott '48-as személyiségről: Petőfiről, Bemről, Görgeyről, Gábor Áronról, Kossuthról, Vasvári Pálról. A szavalás, forradalmi éneklés, rajzolás nagyon jó csapatkohéziós feladatnak bizonyult, az öt-hat tagú, felsősökből álló kiscsoportok az objektív történelmi feladatlap kitöltése mellett bátran és büszkén mutatták be alkotásaikat, beszéltek a megszemélyesített alak történelmi és nemzeti jelentőségéről, és formázták meg a népi történetmesélés során kialakult idealisztikus képét. Ez a fajta élmény-történelemóra sokuk számára jelentette a játszva tanulást, hiszen alkotóként, ötletadóként és kivitelezőként maguknak kellett felkészülni, kutatni a személyiségekről, illetve megformálni és előadni ezt a közönség számára. 

Nézőként és zsűritagként is azt a tanulságot vonhatom le, hogy a gyerekek részéről nagy igény van az ilyen csoportépítő és nemzettudat erősítő megmérettetésekre, ahol egymást erősítve és versengve mutathatják meg tudásukat, tehetségüket, képességeiket. A vetélkedőnek mindenki abszolút győztese volt, a kvíz után együtt énekeltünk forradalmi dalokat, szavaltuk el a Nemzeti dalt. Bizton állíthatom, hogy a kiscsoportok közül azok kerültek ki helyezéssel, akik a legnagyobb tanúbizonyságát adták a forradalminak is nevezhető erényekről: csapatmunka, bátorság, kiállás.

Így kaphatta a Március Idusa történelmi vetélkedő idei első helyezését éppen a Petőfi Sándor Csapat, akik a legbátrabb kiállással, felkészülten és egymásban bízva egyeztek meg abban, hogy: Legyen béke, szabadság, egyetértés!