Jelenlegi hely

Válasz úton avagy a válaszúti szórványkollégiumban

/ Hegedűs István /
hegedus.istvan képe
Szeptember elsején elindultam a nagy utamra, Erdélybe, Válaszútra. Válaszút a Mezőségen a hajdani és a mai Kolozs megye területén a Kis - Szamos bal partján lévő leginkább mezőgazdaságból élő település. Válaszút, Bonchida nagyközséghez tartozik. Bonchida és környéke a gróf Bánffyak birodalma volt. Itt települt le báró Bánffy Ádám, aki Válaszúton kezdett el építkezni. Az itteni Bánffyak leszármazottja és a kastély egykori lakója volt Wass Albert is. Most a Kastély árválkodik, és várja újabb lakóját, ha azt a román állam is engedélyezné.
Wass kastélyKollégiumKollégium bejárata

A település másik meghatározó egyénisége népzenegyűjtő, kutató, tanító, több magyarországi kitüntetéssel bíró Kallós Zoltán. Élete során nemcsak népzenét gyűjtött elszigetelt magyar falvakban, hanem a tárgyi kultúrára is sokat áldozott. Ebből jöhetett létre a múzeum, amelyet az alapítvány udvarán lévő kúriából alakítottak ki. A kúria 2010-től múzeumként működik. Nyolc szobában mezőségi, szász, nádasmenti, moldvai csángó és román lakástextil és szoba berendezést láthat az ide látogató. A szobák tematikája a tiszta szobára épül. Ezt a főúri vadászkastélyt Kallós Zoltán édesapja vásárolta meg a válaszúti gróftól 1933-ban. A kúria sorsa a kommunizmus idejével változott, édesapja kulák listára került, a családtól elszedték az épületet és a hozzá tartozó föld és erdő területeket. Az 1989-es változások után igényelte vissza Zoli bácsi az ingatlant a román államtól.

Wass kastéy

1992-ben Zoli bácsi megalapította a nevével fémjelzett Kallós Zoltán alapítványt, és egész vagyonát az alapítványra íratta. Majd elkezdődhetett a munka. Kezdetben a kúria nyári tánc és kézműves, szórvány táborok helyszíne. 1999-ben, 25 év után, az intézmény támogatásával újból elindult Válaszúton a magyar nyelvű oktatás. Kiépült egy bentlakásos iskolarendszer, amely a szórványban lévő gyermekeket karolja fel és taníttatja. Az első évben néhány gyermekkel kezdenek neki a rögös útnak, mostanra már odáig bővült a bentlakás, hogy 130 diák a lakója. A kollégiumba a mezőségről érkeznek a gyerekek, számukra ez az egyetlen lehetőség, hogy a magyar nyelvű iskolarendszerbe bekerüljenek. A legtöbben 30-55 km-es körzetből jönnek. Az 5. osztály képzése már Szamosújváron folyik.

2011-ben beindították a mezőgazdasági szakiskolát, amely 14. életévüket betöltött tanulni vágyó diákokkal foglalkozik, akik mezőgazdasági szakképesítést kapnak. Erdélyben ez az egyetlen hely ahol ,,gazdákat” nevelnek. A sajt készítés fortélyától egészen a megművelhető föld elkészítéséig mindent megtanítanak az itt tanító szakemberek.

Fogadásom és beilleszkedésem óta eltelt egy hónap, ez a néhány hét lehetőséget adott arra, hogy bepillantást nyerjek, milyen is a mezőségi ember, milyen a mezőségi életforma.