Jelenlegi hely

Vicei Krónika – Virágvasárnap

/ Monostori Beáta /
monostori.beata képe
Ünnepi szentmise keretén belül barkaszenteléssel és körmenettel emlékeztek meg Vicében virágvasárnap a húsvétot megelőző negyvennapos böjt utolsó hetének, a nagyhétnek a kezdetén, Jézus jeruzsálemi bevonulásáról. „Fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. A Golgotán áll a kereszt. Várnak ott rád, mindig jöhetsz...” (Van egy jó hely)
Oltár a Fekete vasárnap utánVirágvasárnapi körmenetHívek a körmenetenSzentmise Virágvasárnap

A keresztény világ ezen a napon azt ünnepli, amikor Jézus szenvedése előtt felment Jeruzsálembe, hogy az ünnepi pászkavacsorát ott költse el tanítványaival. Az Olajfák hegyénél két tanítványát előreküldte egy szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen vonult be a városba. Az ujjongó nép tiszteletadásként pálmaágakkal integetett, innen a latin elnevezés: Dominica palmarum, avagy Dominica in palmis de Passione Domini, azaz pálmavasárnap az Úr szenvedéséről.

“Van egy jó hely, oda megyek
Lerakom ott a terheket
Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt,
ha fáradt vagy oda jöhetsz.”

 

A virágvasárnapi szertartás a barkaszenteléssel kezdődik, majd a körmenettel folytatódik, ahol a hívek a feszületet és a templom zászlóit körül hordozzák. A megszentelt barkaágakból mindenki 1-1 szálat magához vesz, és így kíséri végig a templom körül a menetet. 

 “Emberekét ömlött a vér, kegyelmet kap az aki kér.
Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt,
ha bűnös vagy, bátran jöhetsz.
!”

 Az első tavaszi virágok egyike, a fűzfabarka megszárítva sok otthonban megbecsült helyen áll a következő húsvétig, esetleg hamvazószerdáig: vannak vidékek, ahol a nagyböjt kezdetén az előző évi virágvasárnapi barkát elégetik, és azzal hamvazkodnak.

“Keresni jött, mi elveszett, megtört szívű embereket.
Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt,
ha elhagytad visszajöhetsz.”

“Csodálatos ez a titok
Szentlelkével megragadott.
Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt,
Várnak ott rád mindig jöhetsz.”
 

A barkaszentelés mellett a római katolikus templomokban külön szépséget ad az ünnepi szentmisének a virágvasárnapi körmenet és a passió eléneklése. Jézus szenvedéstörténetének és keresztre feszítésének felelevenítése előkészíti a nagyhéti lelkiismeret-vizsgálatot, a magunkba fordulást, hogy Húsvét vasárnapján tiszta lélekkel örvendhessünk a Megváltó feltámadásának.

Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert. Nagyon megható a szentmise liturgiája, ahol a kántor, a hívek és a tiszteletes úr felelgetős misztérium játék keretében elénekelik Jézus szenvedéstörténetét, a passiót Máté evangéliumából.

Azóta tart a kapcsolat
Ő vigyáz rá, el nem szakad.
Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt,
Isten szívén megpihenhetsz.
!”

A passió játék elidézése Jézus szenvedésével, halálával, majd feltámadásával teljesedik be, mellyel az egyház liturgiája szerint a megváltást, az örök élet reményét hozta el az emberek számára.

A virágvasárnap misztériuma délután is folytatódik a Kálvária dombon a Golgotán, a keresztút felidézésével. Ezen a verőfényes vasárnapon a mezőségi vicei dombokon messzire hallatszott a keresztúti ájtatosság gyönyörű éneke, melynek szövegét most Önök is megismerhették.