Jelenlegi hely

Virágvasárnapi konfirmálás Brassóban

/ Zs.Nagy Bernadett /
zs.nagy.bernadett képe
Öt lány és egy fiú konfirmált Virágvasárnap a Brassói Magyar Lutheránus – Evangélikus Egyházközségnél a virágokkal feldíszített templomban. A konfirmandusok korábban hitoktatásban részesültek. Koszta Enikő és Koszta István gyülekezeti lelkészek több, mint egy évig foglalkoztak velük. Az április 8-i kikérdezésre lelkileg megértek. Családjaik, és a gyülekezet előtt mondták el a tízparancsolatot, az apostoli hitvallást és a Mi Atyánkat. Számot adtak tudásukról a keresztséggel, a gyónással és az Úrvacsorával kapcsolatban. Az istentisztelet végén közösen elénekeltük az „Erős vár a mi Istenünk” egyházi himnuszt. A fiatalok a bejárat előtt fogadták a gratulációkat.

Április 9-én, Virágvasárnap, a 10 órai istentisztelet keretében mindannyian konfirmációi fogadalmat tettek. A lányok gyönyörű székely népviseletbe öltöztek a jeles alkalomra. Koszta István elmondta, hogy életünkben Jézus az iránytű, és a Biblia a térkép. Ha le is térünk a helyes útról, mindig vissza tudunk térni. Ezután a konfirmandusokat megáldotta és kezet fogott velük, így pecsételte meg, hogy az Evangélikus Egyház teljes jogú tagjai lettek.

A fiatalok virággal köszönték meg a tiszteletes úrnak, a tiszteletes asszonynak, és a kántor hölgynek, hogy segítségükkel közelebb kerültek Istenhez és hitük erősödött. Ezután letérdelve egyenként Úrvacsorát vettek. Majd a gyülekezet többi tagja is Úrvacsorát vett. Végezetül áldást kaptunk, és elénekeltük nemzeti imádságunkat, a magyar Himnuszt.

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt. 10, 32-33)