Jelenlegi hely

"A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható"

A Petőfi Program harmadik éve segít a szakképzett zenetanárok hiánypótlásában Szilágysomlyón

/ Barcsa Zsuzsanna /
barcsa.zsuzsanna képe
A magyar nyelven oktató zenetanárok hiánypótlásában a Petőfi Program jóvoltából 2017 januárja óta (évi egy ösztöndíjas személyében) kap segítséget a partiumi Szilágysomlyó. Nagy támogatást jelent ez, hiszen magyar anyanyelven oktató, szakképzett zenetanárokból Szilágy megye szerte nagy hiány mutatkozik. A kisvárosban jelenleg huszonegy gyermek részesül ingyenes zeneoktatásban.

Szilágysomlyó látképe, azaz a város, ami mosolyog ;)

Szilágysomlyó látképe, azaz a város, ami mosolyog ;)

"A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal." Kodály Zoltán sok igaz és örök érvényű gondolatot fogalmazott meg a zenéről. Véleménye szerint teljes lelki életet nem lehet zene nélkül élni, hiszen "vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be". Zenetanári ösztöndíjas munkám, illetve idén immár huszonegyedik éve tartó zenetanulmányaim során (hiszen a tanítás is tanulás)  magam is napi szinten megtapasztalhatom, hogy milyen fantasztikus lélek-csiszoló munkával, spirituális és érzelmi feltöltő erővel képes szolgálni a zenével történő közvetlen érintkezés. Nagyon boldog vagyok, hogy jelenleg egyik kiskori álmomnak élhetek: gyermekekkel és zenetanítással foglalkozhatom! :) Véleményem szerint bármit dolgozik az ember, szenvedéllyel éri csak meg csinálni, hiszen másképp nem lehet jó munkát végezni. Igaz ez a zenetanításra is. A gyermekek zenei nevelése nem csupán tanári, de ugyanakkor egyfajta pszichológusi munka is. Minél mélyebben és alaposabban megvizsgáljuk egy zenélni vágyó ember lelkét, annál hamarabb megtaláljuk a hozzá illő kulcsot, amely segít a benne rejlő zenei kincseket felszínre hozni, majd hangszerén, vagy hangján mindezeket kifejezni. Szerintem bármely ember képes zenei fejlődésre, ha akarat, szorgalom, illetve megfelelő terelgető- és bátorító munka állnak rendelkezésre.

Pillanatképek zeneóráimból

Pillanatképek a közös órai munkáról

A zenélés egy olyan kreatív alkotómunka, melynek során nem csak lelkünk, de sok más készségünk is rengeteget fejlődik. Minél többet érintkezünk igényes zenével, annál magasabb szintűek lesznek szellemi és lelki igényeink is. Az igényes zene (legyen az klasszikus, népi, jazz, vagy pop stb.) nem csupán formálja, táplálja a lelket és a szellemet, hanem ezeknek gyógyírja is lehet. Kodály mindezeket a következőképp fogalmazta meg: "Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza."

Ebben a tanévben szilágysomlyói ösztöndíjas munkám során huszonegy gyermeket tanítok zenére (hegedű, ének, furulya és szolfézs tárgyakra). Jelenleg tizenegy hegedűs tanítványomból kilencen hatásomra kezdtek el ezen a nehéz hangszeren játszani. Nagyon boldoggá tesz, hogy legtöbbjük már a tavalyi tanév eleje óta kitartóan jár hozzám egyéni hegedűórára. Szintén egyéni órák formájában igyekszem kilenc gyermek népdalének-tudását fejleszteni. Büszkeség és öröm tölt el, ha arra is gondolok, hogy a rengeteg egyéni szintű fejlődésen kívül az elmúlt másfél évben nagyon sok megyei, területi, illetve országos szintű népdalénekes megmérettetésen tudunk eredményeket felmutatni. Büszkeség, egyben munkámra vonatkozó visszaigazolás is, hogy nem egy tanítványommal díjakkal és elismerésekkel tértünk haza ezekről a versenyekről, vetélkedőkről.

Az elmúlt másfél év népdalverseny-sikerei képekben

Az elmúlt másfél év népdalverseny-sikerei képekben

Népi furulyaismeretek alapjait ez évben jelenleg egy gyermeknek oktatok, továbbá van egy növendék, aki csak szolfézst tanul. Minden tanítványomnak biztosítok heti egyszer 60 perc szolfézs órát is, amely tantárgyat a magyarországi zeneoktatási hagyományoknak megfelelően csoportos foglalkozások formájában tartok. Ebben a tanévben minden egyes tanítványom tanulja ezt a fontos zenei tantárgyat. Sokan kérdezhetik, miért kell szolfézst tanulni. Ennek megmagyarázásához ismét egy Kodály idézethez fordulok: "Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja." Mivel a szolfézs nevű tantárgy alapja a magyar zeneoktatásban az éneklés és a magyar népdalok, ezért elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy Petőfi Programos ösztöndíjas zenetanári munkám során a hozzám eljutó gyermekeket a zenetanulás e jelentős részével is közelebbről megismertessem.

Pillanatképek két szolfézs csoportom óráiról

Minden általam oktatott tárgy során elismert szerzők hangszeriskola-, szolfézs-, illetve népzenei kiadványaira támaszkodom. Ezek olyan ismert zenei szakkiadványok, melyeket a magyarországi zeneoktatásban hosszú évek, illetve évtizedek óta jól bevált tanári segítségként használnak a zenetanárok (mint pl.: Dobszay László: Hangok világa; Dénes-Réger-Németh: Hegedű ABC stb...).

Huszonegy jelenlegi tanítványomnak igyekszem tudásom legjavával szolgálni, továbbá zenei nevelésüket nem csupán egy száraz és merev rendszerhez igazítani, hanem személyre, személyiségre, egyéni lelki világra szabni. Nagyon fontos, hogy a zeneórák hangulatát, a tudás átadásának módját az adott személyiség lelki világához, képességeihez és egyéniségéhez igazítsuk. Továbbá, hogy minden egyes óráról örömmel és azzal a tudattal mehessen haza, hogy valami értékes és szellemileg-lelkileg tápláló dologgal foglalkozott, amiért érdemes heti szinten apró áldozatokat hozni. Amennyiben ez hiányzik, egy életre mély sebeket, törést okozhatunk egy emberi lélekben, sőt ami a legrosszabb: egy életre elvehetjük egy ember zenélő kedvét, illetve az oktatott tárgyhoz kapcsolódó pozitív szellemi és lelki kapcsolódás képességét.

Néhány tanítványom - mind a huszonegyet egytől-egyig nagyon megszerettem!!! :)

Néhány tanítványom - mind a huszonegyet egytől-egyig nagyon megszerettem!!! :)

Az utóbbi időben igyekszem egyre közelebbről megismertetni tanítványaimmal a zenei munkaképesség-gondozás, vagyis a Kovács-módszer jótékony erővel bíró hatásait. Ezt az oktatási módszert első kézből, a módszer egyik kidolgozójától, Dr. Pásztor Zsuzsától tanulhattam zeneakadémiai éveim során. Zsuzsa néni a következő szavakkal fogalmazta meg a módszer lényegét: "A módszer lényege, hogy enyhíti a túlterhelésben dolgozó tanulók mély elfáradását a zeneórákon és az egyéb tanórákon. Felderíti a hangulatot, javítja a motivációt, a figyelmet, a memóriát, a testtartást, a légzést, miközben segíti a tanulást meghatározó részképességek fejlesztését is és megalapozza a hangszeres készségeket a zenei előképzőben". A módszer gyakorlati alkalmazása során magam is tapasztalom, milyen jótékony hatással van a figyelemre, a testi és szellemi, sőt még a lelki fáradtságra is. A könnyű, színes léggömbök, a vidám gyakorlatok jól megfűszerezik az órák hangulatát vidámsággal, ráadásul nincs elvesztegetett idő, legyen szó 30, vagy akár 60 perces zeneóráról, hiszen a fáradt izmok és az agy a gyakorlatok elvégzésének köszönhetően pár perc alatt felfrissül, s ezt követően új lendülettel folytathatjuk a figyelést, a tanulást. Nagyszerű dolog volna, ha előbb-utóbb minden oktatási intézményben felismernék és alkalmaznák ennek a módszernek a rendkívül hatékony és jótékony áldásait.

Kovács-módszer az óráimon

Kovács-módszer az óráimon

A Kovács módszerről és alkalmazásáról további érdekességek, illetve fotók és videók is találhatóak a alábbi internetes oldalakon:

http://www.kovacsmethod.com/magyar/new-m.htm

https://erdmost.hu/cikk/kovacs-modszerrel-tanulnak-szeptembertol-zeneisk...


Jelen cikkemet néhány további, számomra kedves Kodály-idézettel zárom. Jó csemegézést kívánok minden kedves olvasónak!  smiley

"A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik."

"A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet."

"Jó mérnök, vegyész stb. lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem gondol. De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még előbb) nem kezdik rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a fülét.

Hajrá Petőfi Program, hajrá Szilágyság és éljen a zene! smiley