Jelenlegi hely

Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége - Kaláka Klub

Varga Gabriella (2015)
Varga Gabriella (2015)

Az „Ausztriai magyarok gazdasági érdekközössége” néhány elkötelezett fiatal magyar kezdeményezésének köszönhetően a múlt század nyolcvanas éveinek elején Bécsben alakult, de hamarosan egy rövidített nevet is kapott: Kaláka-Club. Tagsága eredetileg az osztrák főváros környékén tevékenykedő magyar gazdasági szakemberek, iparosok és szabadfoglalkozásúak soraiból állt.

Az alapítók szándéka szerint a Club elsősorban gazdasági érdekeket szolgál, és semmiféle politikai tevékenységgel nem foglalkozik. A legfőbb feladatokat a következőkben határozták meg: a magyar származású osztrák állampolgárok együttműködésének támogatása, az osztrák törvények által biztosított kisebbségi jogok keretein belül a magyar nyelv és kultúra, valamint az ausztriai magyar kisebbség hagyományainak ápolása, továbbá a segítségre szoruló tagok támogatása. A konkrét feladatok között szerepelt az egyesületet és céljait ismertető kézikönyv összeállítása, amely az ismert magyar iparosok és szabadfoglalkozásúak nevét és elérhetőségét is felsorolta. Az első ilyen évkönyv 1984-ben jelent meg, szakmai címtárában 84 magyar szakember és iparos szerepelt, és számos gyakorlati kérdésben nyújtott olvasóinak tanácsot. Az évkönyv az évek folyamán egyre tovább fejlődött és bővült. A 2014-as kiadvány már kb. 200 oldal terjedelemmel jelent meg.

Az évkönyv kiadása mellett az egyesület kezdettől fogva gazdasági és kulturális előadások szervezésével is foglalkozott. Saját klubhelyiség hiánya miatt ezeket sokáig bérelt termekben kellett megrendezni. A 90-es években az egyesület áthelyezte székhelyét a Központi Szövetséghez, így a club saját előadóteremhez jutott, amely rövid idő alatt a rendezvények számának megsokszorozását, egyre több előadást, filmvetítést, könyvbemutatót, táncházat, adventi ünnepséget és kirándulást tett lehetővé. Hamarosan más, nagyszabású eseményekre is sor került.

Ezek között külön figyelmet érdemel a 2006-ban az „Ausztriai Gazdasági Kamarában” megrendezett Kárpát-medencei vállalkozók nemzetközi szimpóziuma, amelyet később hasonló rendezvények követtek Kárpátalján, a Vajdaságban és Magyarországon.

2010 áprilisában a Kaláka-Club nemzetközi konferenciát rendezett a Bécsi Gazdasági Kamarában. Nyolc ország több mint 120 küldöttje egy egész napon át foglalkozott a Kárpát-medence országaiban folyó szak- és továbbképzés kérdéseivel.

2011 őszén az egyesület a bécsi Stephansdom-ban a Szentegyházi Gyermekfilharmónia, a „Fili” részvételével nagyszabású koncertet szervezett.

2013 januárjában hasonlóan nagyszabású rendezvényre került sor: először tartották a Balassi-emlékmisét Magyarország határain kívül, ezúttal a bécsi Stephansdom-ban. A misén Kiss-Rigó László megyéspüspök, a Szegedi-Csanádi Egyházmegye főpásztora megáldotta a Balassi emlékkardokat, Molnár Pál, a Balassi Bálint-emlékkard Kuratóriumának elnöke pedig egy Balassi Bálint emlékplakettet adott át Mag. Dr. J. Zsifkovics Ägidius kismartoni megyéspüspöknek.

2013 márciusában a Kaláka-Club támogatásával zajlott a „Magyar Nők a nagyvilágban“ című konferencia a magyar Parlamentben. 

Idén, 2015. május 20-án pedig az egyesület a Kaláka-Club--Ausztriai Magyar Gazdasági Érdekközösség fennállásának 30. évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciát rendezett. A bécsi Forum Mozartplatz termében tartott rendezvényen a külhoni magyar szakképzés helyzetéről és átalakítási folyamatairól, valamint a női munkaerő szerepének változásairól és lehetőségeiről esett szó. A nemzetközi trendek áttekintése mellett bemutatták az új magyar „2015 a Külhoni Magyar szakképzés éve” című programot, és elhangzott, hogy a Kárpát-medence határon túli régióban levő, jelenleg összesen 148 magyar nyelven (is) oktató szakképző intézmény mellé új iskolákat is szeretnének létrehozni, megerősítik az együttműködő rendszereket, és új, átjárhatósági ösztöndíjakat is indítanak.