Jelenlegi hely

A Petőfi Sándor Program

A Kőrösi Csoma Sándor Programmal párhuzamosan a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő programot indított a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 tavaszán. A Petőfi Sándor Program az egykori monarchia területére terjed ki, érintve Romániát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Szlovákiát, Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelországot. A program során hatvanöt magyar fiatalt küldünk ki ezen országokba.Az érintett országokban a magyar szervezetek, egyházak, oktatási intézmények, meghatározták azokat a területeket, ahol a legnagyobb hasznukra lehetnek ösztöndíjasaink.
Szekeres kirándulók - BékástelepSzívből épített kapu  - KibédZászlóvivő legények - MedesérCserefa-virág - Szejkefürdő

A program alapvető célja, hogy a szórványterületeken fogyásban lévő magyarság identitását megerősítsük, segítsük a már meglévő kinti közösségeket. Célunk, hogy ez által elkezdődjön a közösségi hálózatok kiépítése, és első körben lassítsa, hosszú távon megállítsa és visszafordítsa a magyarság számarányának csökkenését. 

További céljaink:

• a határon túli magyarság és az anyaországi magyarok közti kapcsolatok erősítése; 
• az ösztöndíj keretében szeretnénk elérni, hogy magyarországi ösztöndíjasok látogassanak el a külhoni magyarság szórványközösségeihez, segítsék értékőrző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységükkel támogassák a Magyarországhoz való kötődésüket;
• erősítsék a szórványközösségek magyar azonosságtudatát.

Zászlóvivő legények - Medesér

Zászlóvivő legények - Medesér

További célok között szerepel, hogy nemzeti elkötelezettségű fiatalok számára tanulási lehetőséget biztosítsunk a szórvány közösségekben, valamint nemcsak az anyaországból, hanem az elszakított területekről másik külhoni nemzetrészhez is küldjünk ösztöndíjasokat.

A programban részt vevő 65 ösztöndíjast kimondottan a szórvány területekre küldjük, hiszen ott látjuk a legnagyobb veszélyét a magyar identitás teljes elveszítésének. Hasonlóképpen a Kőrösi Csoma Sándor Programhoz, kértük a kinti szervezeteket, hogy jelöljenek ki mentorokat, akik a későbbiekben koordinálják és segítik az ösztöndíjasok munkáját.

Pályázó lehetett az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, kiemelkedő és a magyar szórvány számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik, és/vagy közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan részt vett. Elvárt az angol nyelvtudás, illetve a célország nyelvének ismerete előny jelent. 

Cserefa-virág - Szejkefürdő

Cserefa-virág - Szejkefürdő

A pályázat benyújtásának határideje március 15-ével lezárult. Az egy hónapos határidő alatt összesen 530 db pályázat érkezett a két ösztöndíjprogramra közösen. Közülük 101 fő jelentkezett kizárólag a Petőfi Sándor Programra, 133 fő mindkettő programra A jelentkezők közül 108 fő külhoni magyar, a diaszpóra magyarsága kis létszámban képviseltette magát. Az arra alkalmasnak tartott pályázókat az Államtitkárság kollégáiból álló bizottság hallgatta meg személyesen egy interjú keretén belül. Az interjúk és a benyújtott pályázati anyag eredménye alapján választottuk ki az 65 főt.   

Az ösztöndíjasok régiónkénti eloszlása a következőképpen alakul:

Felvidék: 12 fő
Délvidék (Szerbia):7 fő
Horvátország: 2 fő
Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Macedónia: 1-1 fő
Lengyelország, Csehország: 1-1 fő
Kárpátalja: 8 fő
Erdély: 31 fő

Szívből épített kapu  - Kibéd

Szívből épített kapu  - Kibéd

A nyertes pályázók között 16 külhoni származású fiatal is szerepel, akiket célirányosan nem abba a régióba küldünk ki az ösztöndíjjal, ahonnan származnak, hanem célunk volt például kárpátaljai származású fiatalt juttatni Felvidékre, vagy felvidéki pályázót Erdélybe. Az ösztöndíjasok a szervezetek kéréseinek megfelelően lettek kiválasztva a legkülönfélébb munkákra: van köztük sok pedagógus végzettségű, magyar és történelemtanár, cserkész, pályázatírásban jártas szakember, néprajzos, népzenész, néptánc pedagógus, óvónő és tanítónő.

Az oktatási időszakot követően, szeptember elején utazik ki az 65 fiatal a megjelölt célországokba kilenc hónapra.

Fotók: Rácz Norbert - eReNdesign