Jelenlegi hely

Ne siessünk áthaladni Fogarason, álljunk meg és nézzünk szét!

Rengeteg magyar vonatkozású történelmi és irodalmi emléket őriz a még itt élő magyar közösség

/ Hollanda Tímea /
hollanda.timea képe
Fogarasról, és a turizmusról első hallásra a legtöbb embernek a Transzfogarasi út és a Fogarasi-havasok jutnak eszébe. Valóban, a hegyek hírneve magasabbról és messzebbre száll, mint a városé, amelyen tranzit fekvése miatt, a legtöbben csak áthaladnak, köztük rengeteg Székelyföldre látogató anyaországi, és az anyaországba igyekvő székelyföldi is. Néha érdemes volna megállni, és körülnézni!
A fogarasi református templomAz egykori Magyar Királyi Állami Főgimnázium épületeA fogarasi római katolikus templom belső tereA szecesszió jegyeiben épült fogarasi unitárius templom

Ez a jelenség a helyiek egyik legnagyobb fájdalma. Többször elhangzott már a részükről, a kijelentés, hogy „ebben a rohanó világban Fogarason mindenki csak áthalad”, holott egy kicsit megállva számos magyar történelmi és irodalmi emléket fedezhetünk fel, és betekintést nyerhetünk a maréknyi, de még kifejezetten aktív magyar közösség életébe is. Ebben a cikkben Fogaras magyar vonatkozású látványosságait szeretném bemutatni röviden.  A várat, a református, katolikus és unitárius templomokat, valamint a hősök temetőjét. Írok továbbá a magyar történelem és irodalom pár híres alakjáról, akik Fogarason éltek és alkottak, és akiknek kultuszát az emlékező helybélieken kívül egyes épületek falai is őrizik. Az alapkérdés: miért érdemes megállni Fogarason?

 A fogarasi vár

A  romániai műemlékek listáján a BV-II-m-A-11691 sorszámmal jelölt vár a város első számú turisztikai látványossága, melyet az elmúlt 560 év változatos történéseinek köszönhetően a román, a szász és a magyar fennhatóságok miatt, mindhárom kultúra magáénak érez. A magyar történelem több szálon kapcsolódik a vár történetéhez, Erdély egyik legnehezebben bevehető, 630 centi magas falakkal rendelkező, 6 méter mély vizesárokkal körülvett várává még az Árpád-házi királyok idejében alakították. Az Erdélyi fejedelemség fontos stratégiai bástyája volt, voltak időszakok amikor fejedelmi székhelyként működött. 1715-től egészen 1960-ig börtönként működtette a birtokló magyar, majd később a román állam is. Ma múzeum, könyvtár, művelődési központ és kastélyszálló is egyben. Egy 2014-ben, az amerikai Hopper utazástervezési portál által készített, a Huffington Postban közölt rangsorolás szerint a fogarasi vár a világ második legszebb vára, maga mögé utasítva olyan híres épületeket, mint az angliai Durham, vagy az írországi Blarney kastélyok.

A református templom

A fogarasi református templom egy A-kategóriás műemlék. Kódszáma: BV-II-m-A11691. Árva Bethlen Kata (1700-1759) építtette újjá a tűzvészben korábban elpusztult, ma is álló református templomot a XVIII. század közepén. A Fogarasiak templomépítő nagyasszonya, kinek ma is saját kézzel vart menyasszonyi ruhája díszíti az úr asztalát, a templomszentelés évében 1759. július 29-én hunyt el, és az általa építtetett templom tornya előtt helyezték örök nyugalomra. A templom legértékesebb elemeinek tartott későreneszánsz jellegű kőfaragványait leszámítva a mai berendezéseinek zöme a XIX. század végén készült. Minden év november 25-én, Katalin napján ünnepi megemlékezést tart a helyi magyar közösség Árva Bethlen Kata tiszteletére.

 

 

A katolikus templom

A katolikus templomot és zárdát 1737-ben a ferences szerzetesek építették. 1747-től iskolát is működtetnek, ám az 1760-as nagy tűzvészben leégett a templom teteje, a templom teljes felszerelése, a rendház és az iskola is. 1761-ben épült újra a mai alakjában. A régi berendezésből maradt fenn a főoltár, amelynek érdekessége, hogy középső része forgatható. A templomban több embernagyságú aranyozott faszobor látható. A szószék fölött Szent Mihály főangyal szobra is aranyozott. A 18 regiszteres orgona 1895-ben készült. A zárda ebédlőjének falait festmények díszítették, ebből egy ma is látható, belső udvarán két napóra mutatja az időt reggel 8-tól délután háromig. Műemlék bejegyzési sorszáma BV-II-aB-11676.26

 

 

Az unitárius templom

Több mint 100 éve áll Fogaras unitárius temploma, melyet 1910 és 1912 között erdélyi szecessziós stílusban építettek Pákey Lajos (1853–1921) tervei alapján. A múlt század elején tevékenykedő Pákey munkásságának napjainkban is több műértő követője van. Nem csoda, ugyanis Erdély-szerte több impozáns templomot és középületet ő tervezett. Példaként említhetném a kolozsvári New York szállót, a sétatéri kaszinót és a bölöni vártemplomot. A jövőben a templom révén Fogaras egy „tematikus Pákey alkotásaira épített szecessziós túra” egyik megállóhelye is lehetne.

 

 

A hősök temetője

Sokan nem tudják, hogy Fogarason van egy első világháborús katonai temető, ahol 127, a Monarchiáért harcolt hős katona pihen. Nyolc nemzet fiai nyugszanak a sírokban, többségük magyar. A múlt rendszer hosszú és nehéz évtizedei alatt a temető szinte eltűnt a föld színéről. Benőtte a gaz, összetörtek a sírkövek, és szinte kitörlődött az emberek emlékezetéből. A kétezres évek elején a katolikus egyház irattárából véletlenül előkerült a temető alaprajza, rajta az összes névvel, és a katonák származási helyével. Ez alapján lehetőség nyílt a restaurálásra. 10 évvel ezelőtt, 2005 november 5-én került sor a temető újraszentelésére.

 

Fogarashoz kötődő magyar irodalmi személyiségek kultusza

A Budapesti törvényhozásban, az 1892 és 1910 között eltelt 18 évben Mikszáth Kálmán volt Fogaras képviselője. Az ő kezdeményezésére épült a Magyar Királyi Állami Főgimnázium, mely intézményben később három éven át tanított Babits Mihály. Fogarason nevelkedett továbbá Ignácz Rózsa magyar színésznő, író, műfordító. Ezen jeles irodalmi személyek kultusza a helyiek szellemiségében, identitásában mai napig erősen jelen van, de sajnos hiányzik a város egyes emblematikus épületeiről a megemlékezés láthaó jele. Az iskola épületén nincs emléktábla. A házról melyben egykor Babits Mihály lakott, a jelenlegi tulajdonos eltávolította az emléktáblát. Egyedül Mikszáth emléktáblája van még mindig a helyén, de ki tudja meddig. Pedig Kárpát-medence szerte van példa arra, hogy egy híres irodalmi személyiség kultusza megszólít és az illető településre vonz egy érdeklődő réteget, és e települések meglátogatása a magyar nyelv és irodalom oktatásában is felértékelődik.

 

 

Hivatkozások:

  1. Liviu Stoica, Gheorghe Stoica, Gabriela Popa (2011). Castele și cetăți din Transilvania: județul Brașov. București 
  2. The Huffington Post: The worlds 10 best castles, Updated Aug 27, 2014
  3. A fogarasi vármúzeum hivatalos oldala: http://muzeufagaras.ro/cetatea-fagarasului/
  4. http://fogarasiegyhaz.ro/a-templom-toertenete.html
  5. http://www.welcometoromania.ro/katolikustemplomFogaras
  6. Lista monumentelor istorice 2016 Jud. Brasov.
  7. Kelemen Lajos: Pákei Lajos in: Művészettörténeti tanulmányok. II. kötet. Bukarest: Kriterion. 1982
  8. http://www.petofiprogram.hu/hirek/tisztelet-hosoknek