Jelenlegi hely

„Atavis et Armis” – a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend bemutatkozása Léván

/ Kertész Csilla /
kertesz.csilla képe
2016. március 22-én a jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend történetével ismerkedhettek meg a lévai magyarok.

Dr. Király Kornél, a lovagrend tagjának lebilincselő előadását élvezhettük. Az előadás során megismerkedhettünk a lovagrend történetével a XII. századi alapítástól kezdve napjainkig.

A jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend egyike azon lovagrendeknek, amelyek túlélték a Jeruzsálemi Királyság bukását, és a keresztes lovagok sikertelen törekvését a Szentföld visszaszerzésére az iszlám fennhatóság alól.

A Lovagrend egyike a legrégebbi európai lovagrendeknek. A XII. századi alapítástól kezdve a Rend tagjai két eszmének szentelték életüket és tevékenységüket. A lepra betegségében szenvedők segítésének és a keresztény hit védelmének. Mai korunkban a Szent Lázár Lovagrend egy nemzetközi, önkormányzati testület saját alkotmánnyal. Az említett alkotmány szerint a Rend hangsúlyozottan nem politikai, és nem felekezeti szervezet, nyitott minden keresztény hitet valló férfi és nő számára egyaránt.

Célja a keresztény hit megőrzése és védelme, megsegíteni a szegényt, a beteget, a haldoklót. Támogatni és fenntartani a keresztény lovagi eszmét, és követni Krisztus és az Anyaszentegyház minden tanítását – mondta el bevezetőjében Dr. Király Kornél.

Dr. Király Kornél

Ezután részletesen megismerhettük a lovagrend történelmi folytonosságát, a Rend Európában való elterjedésének folyamatát. Betekintést nyerhettünk a Nagymesterek utódlási rendjébe, valamint abba is, hogyan és ki kérheti felvételét a rend tagjai közé. Megtudhattuk, hogy bár sok prominens személy van a rend tagjai között, mégis a tagok nagy része egyszerű ember, akik büszkék arra, hogy fenntartják és vallják az ősi lovagi tradíciókat. Megismerkedhettünk a rend címerével és jelmondatával is. Ezután Dr. Király Kornél arról mesélt, ma a XXI. században a Rend továbbra is feladatának érzi a törődést a leprásokkal, és más bőrbetegségben szenvedőkkel.  Gyógyszereket gyűjtenek, kórházakat alapítanak e betegek számára. Megtudhattuk azt is, hogyan emelkedhetnek a renden belül a tagok magasabb rangra, illetve a magasabb rangú tagok milyen címek viselésére jogosultak.

Az előadást Dr. Király Kornél a magyarországi Nagyperjel, gr. Nyáry Éva festőművész bemutatásával zárta. Ismertette szerteágazó, világhírű munkásságát, kiemelve a Szent Korona zománcképeit és az Ősmagyarok életfája című kompozícióját, valamint Szokolay Sándor zeneszerző Ady Endre verseire komponált zeneműveinek képi megformálását. A Szent Korona zománckép sorozatáért Nyáry Évát 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették ki.

Az előadás végén a hallgatóság kérdéseire válaszolt az előadó. 

Köszönjük Dr. Király Kornélnak ezt a csodálatos előadást, valamint azt, hogy szerénységével és kedvességével beragyogta ezt az estét! Mai világunkban minden ember számára követendő példa lehetne az az értékrend, amelyeket a Szent Lázár Lovagrend tagjai a magukénak vallanak és követnek. Így a Húsvét előtti Nagyhétben, Krisztus feltámadásának ünnepére várva még inkább erősebb bennünk a késztetés, hogy ezen értékrendek szerint éljük életünket.