Jelenlegi hely

"Bölcsesség, bátorság, mértékletesség és igazságosság" - Pedagógusok lelki napja Nagyváradon

/ Garamvölgyi Anett /
garamvolgyi.anett képe
Virágvasárnapot megelőző szombaton, 2017. április 8. napján nagyböjti lelki-napon vehettek részt a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye pedagógusai a Posticumban.
Pedagógusok lelki napja NagyváradonPedagógusok lelki napja NagyváradonPedagógusok lelki napja NagyváradonPedagógusok lelki napja Nagyváradon

Immár hagyomány, hogy a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye a pedagógusai lelki egyensúlyának megőrzésében is segítséget nyújt, hiszen ők azok a meghatározó emberek, akik fontos szereppel bírnak a jövő generációinak oktatásában, nevelésében, és tehetséggondozásában. 2017. április 8. napján én is részt vehettem egy ilyen különleges alkalmon mentorommal, Józsa Nándor Lóránddal, és kolléganőmmel, Birta Noémivel közösen.

Virágvasárnapot megelőző szombaton nagyböjt alkalmából gyűltek össze lelki-napon a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye pedagógusai a Posticumban. Ennek keretén belül közel hetven résztvevőnek tartott elmélkedést a keresztény erényekről  P. Urbán Erik OFM, különös hangsúlyt fektetve Szent László király erényeire.

A rendezvény kezdetén Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató köszöntötte a jelenlevő pedagógusokat, bemutatta a vendég szerzetest, majd Böcskei László megyés püspök nyitotta meg hivatalosan a programot. A főpásztor örömét fejezte ki az iránt, hogy a néhány évvel ezelőtt elindított lelki-napnak már hagyománya van, és az új generációt nem csak oktató, hanem életre nevelő pedagógusok ilyen formában együtt lehetnek, találkozhatnak, és készíthetik lelküket a keresztények legszentebb ünnepére: húsvétra. Ez alkalommal P. Urbán Erik szerzetes a bölcsesség, a mértékletesség, az igazságosság, és a bátorság erényeit mutatta be.

Az előadást csoportbeszélgetések követték, melyek arról szóltak, hogyan lehet megélni, és alkalmazni diákok nevelésében a tárgyalt erényeket. Csapatmunkára is sor került, amelyben egyes résztvevők saját alkotóképességüknek teret engedve, az erények gyakorlati megélési lehetőségeit mutatták be társaik előtt. A lelki-nap közös hálaadó imával, és a vendég szerzetes áldásával zárult.