Jelenlegi hely

Buziásfürdő 2016: Szakmai műhelymunka a Szórvány Alapítvány és a Bartók Béla Alapítvány szervezésében

/ Dani Bence /
dani.bence képe
Temes megye magyar nyelvű oktatásának követei idén is összegyűltek Buziásfürdőn, hogy összegezzék az elmúlt tanév tapasztalatait és intenzív műhelymunka keretében keressenek új utakat a szórványban élő magyar gyermekek és szüleik megszólítására.
Szakmai műhelymunka dr. Erdei Ildikó vezetésével (fotó: Ororsz Sándor)Szakmai műhelymunka - 1. nap (fotó: Ororsz Sándor)Halász Ferenc előadása a Trefort Ágoston szobornál (fotó: Orosz Sándor)Mikrocsoportos műhelymunka - 2. nap (Fotó: Orosz Sándor)

Ótelek, Zsombolya, Végvár, Ötvösd, Lugos, Szapáryfalva, Igazfalva, Újszentes és Temesvár magyar pedagógusainak képviselői vitatták meg a lehetséges kitörési pontokat a bánsági magyar iskolahálózat számára augusztus 29. és 30. között Buziásfürdőn. A kétnapos szakmai találkozó a Bartók Béla Alapítvány és a Szórvány Alapítvány együttműködésével került megszervezésre, ezáltal a többoldalú együttműködés jegyében képviseltette magát a civil szektor is. A pedagógusok mellett az alapítványok munkatársai is érdemben hozzájárulnak a térségben zajló magyar nyelvű oktatás fejlődéséhez és a szórványban élők magyarságtudatának megőrzéséhez.

Magyar tannyelvű iskolák Temes megyében (forrás: temesvaros.ro)

Magyar tannyelvű iskolák Temes megyében (forrás: temesvaros.ro)

A jeles napok megünneplése és a hagyományos kirándulások mellett az érdeklődés homlokterébe kerültek a frontális oktatás határain túllépő, tantárgyakon átívelő programok, mint az „Iskola másként” vagy az immáron harmadik évben megrendezésre kerülő „Kultúr-péntek”, ahol a térség V-VIII. osztályos vidéki tanulói látogatnak el a  Bartók Béla Elméleti Líceum osztályaihoz, hogy közösen kapcsolódjanak be Temesvár élénk kulturális vérkeringésébe. Másrészt a problémák elemzése során kitértek a magyar tagozatokat elhagyó vagy éppen a magyar tagozatokra be sem iratkozó magyar gyermekek kérdésére is. A szakmai közösség megállapítása szerint ez esetben a szülők tudatosabb bevonása és az intézmények külső kommunikációjának javítása hozhatna változást, hiszen a magyar nyelvű tagozatoktól való elhatárolódás oka rendszerint nem a gyermekek elégedetlensége, hanem a szülők egyéni döntése alapján történik meg.

Szakmai műhelymunka dr. Erdei Ildikó vezetésével (fotó: Orosz Sándor)

Szakmai műhelymunka dr. Erdei Ildikó vezetésével (fotó: Orosz Sándor)

A második nap reggelén évtizedes hagyományt éltettek a résztvevők, amikor ünnepélyes keretek között megkoszorúzták Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter (1872-1888) szobrát. Szellemi öröksége különösen aktuális napjaink tudásalapú társadalmaiban, hiszen Trefort a művelődésügy korszerűsítésén keresztül meghallotta az eljövendő idők hangjait, és kulcsszerepet töltött be a kiegyezés utáni magyar oktatási rendszer megújításában.

Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter szobrának megkoszorúzása
(fotó: Orosz Sándor)

A második nap mikrocsoportos keretek között folytatódott a kreatív szakmai munka, amelynek során az intézmények és pedagógus közösségek közötti informális online kapcsolattartás élénkítése a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott, és újabb ötletek merültek fel az osztályok közötti interaktív kommunikáció erősítésére.

Mikrocsoportos ötletelés (fotó: Orosz Gábor)

Mikrocsoportos műhelymunka a találkozó második napján (fotó: Orosz Sándor)

A szakmai találkozó a Bartók Béla Alapítvány Bethlen Gábor Alap által támogatott „Térségi iskolahálózat programjainak támogatása” c. projektjéből, valamint a Temes Megyei Tanács Szórvány Alapítvány részére biztosított támogatásából került finanszírozásra.