Jelenlegi hely

Élmények a Vajdaságból

/ Petőfi Program /
petofi.program képe
A Vajdaságba öt ösztöndíjas utazott ki, hogy hozzájáruljanak a Szerbiában élő magyar lakosság identitástudatának erősödéséhez. A 250 ezer magyar többnyire tömbszerűen, városokban lakik, de jelentős a szórványban élők száma is.
Ujvárosi Zita Magyarság HázaZárókonferenciaTáncosok

Gál Veronika Hertelendyfalván főként magyar nyelvet oktatott, néphagyományokhoz kötődő eseményeket szervezett: népdalt, népi játékokat, mondókákat tanított, táncházat rendezett, gyerekfoglalkozásokat tartott. A népművészet iránti érdeklődésének köszönhető, hogy dokumentálta a helyi varrottas hagyományait, leírta a technikáját, és összegyűjtötte az eredeti, gazdag motívumvilágot, amely így az utókor számára is hozzáférhetővé vált.

Kézimunka kiállítás Hertelendyfalván

Matus Eszter Lenke leginkább pályázatok megírásánál segédkezett. 20-50 dokumentáció kezelésében támogatta a Szórvány Közalapítvány vezetőjét. A muzslyai magyar rendezvényeken kézműves foglalkozást tartott gyerekeknek, több mint harminc alkalommal. Eszter részt vett a helység standjának megtervezésében is, amely nemzetközi kiállításokon (Újvidék, Belgrád) képviselte Muzslyát.

Kocsis Diána Csilla a torontáli térségben végezte munkáját. Szerkesztette a Kisoroszon aktívan működő Tájház Facebook oldalát, és kezelte is azt az ott töltött idő alatt. Tordán az 5-6. osztályos diákokból tánccsoportot alakított. Színpadhoz kötődik másik fontos eredménye: a rendező nélkül maradt amatőr színjátszó kört élesztette újjá, szervezése mellett rendezői feladatot is magára vállalt.

A Dél-Bácskai Szerémségi térségben Ujvárosi Zita közösségépítő-hagyományőrző munkát végzett. Közel 40 év kimaradás után indult újra a szerémségi szórványban a magyar tagozatú oktatás. Ebben Zita nagy feladatot vállalt, körülbelül 200 órányi magyar, ének, rajz és kézműves foglalkozást tartott. Szabadidős tevékenységet szervezett az Újvidéken indult Európa Kollégium diákjai számára, felpezsdítve az ottani közösségi életet. A fiatalokat sikerült eljuttatnia Budapestre, tematikus kirándulást szervezett az V. Táncházak Napja alkalmából.

Újvárosi Zita játszóházat vezet

Szabó Sándor történelemórákat tartott mintegy húsz településen. Akárcsak Eszter, ő is sok pályázat megírásába segített be. Nagyon sok Balassi füzetet osztott ki vegyes házasságban született gyerekek között. A füzet nagy segítség a fiataloknak, mert játékosan tanítja a magyar nyelvet és élménnyé teszi a magyar kultúra megismerését.

Szabó Sándor Balassi füzeteket oszt ki

Az előadás tanulsága végül az volt, hogy bár nagyon sokat dolgoztak az ösztöndíjasok, mégis úgy érzik, ők többet kaptak.  Szeretettel, nyitottsággal fogadták őket, és rendszeresen átélhették, mennyire megbecsülik őket.