Jelenlegi hely

Ifik a fiatalokért Beregrákoson

/ Simoncsics Nóra /
simoncsics.s.nora képe
Szokás a faluban, hogy adventi vásárt rendeznek a parókián, és a bevételből fedezik a gyerekek karácsonyi meglepetését Szenteste a templomban. Idén hagyományos, díszített mézeskalácsok születtek a beregrákosi ifik keze alatt, és a kalákában eltöltött órák során döntöttem el, hogy szeretném bemutatni azokat a láthatatlan kezek mögött rejtőző személyeket, akik gyakran nemcsak a munkájukat, de szabadidejüket is a beregrákosi fiataloknak szentelik. Kíváncsi voltam többek között arra, milyen ige vezérli őket mindennapjaik során, hogyan szolgálják a helyi fiatalságot, és mit gondolnak a mai gyerekekről.
Készülnek a mézeskalácsok

Molnár Tünde (17)
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Máté 5:14-16)

Gyerekkorom óta részt vettem az egyházi táborokban, gyerektábor, később konfirmandus táborokban is. Először résztvevőként, konfirmálás után pedig segítőként próbáltam ott lenni ezeken a táborokon, hétvégéken. És persze, mivel a tanírói szakmát választottam, természetes, hogy foglalkozom a gyerekekkel, miután pedig hozzászoktam a tanítóskodáshoz, elkezdtem vállalni gyerek-istentiszteleteket is. A mai gyerekek...hát, a legtöbb mai gyerek túlságosan nyitott, így sokszor bántóak tudnak lenni a felnőttekkel szemben, nem értik meg egymást és szerintem nem igazán tisztelettudók. Úgy gondolom, túl hamar akarnak önállósodni, pedig még nem állnak rá készen.

Gőczi Enikő (19)
„... higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” Márk 11,24

 Két éve hitoktatóként tanítok gyerekeket a gyülekezetben, ezen kívül rendezvények megszervezésében is rendszeresen részt veszek. A gyerekeket, úgy látom, és szomorúan tapasztalom, most, hogy már két éve közöttük tanítok, hogy ebben a rohanó világban nem igazán veszik komolyan a hittant… Persze vannak kivételek és vannak igazán aktív, versenyekre járó gyerekek is, akik szorgalmasan tanulnak. Őértük elsősorban, de minden gyermekért megéri ez a fajta ifjúsági szolgálat.

Gőczi Mónika (28)
 „Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!” (Mózes ötödik könyve 31:8)

 

Ez az az ige, ami már nagyon sokszor megsegített, többször kaptam már ezt, többféle helyről, és ez szerintem nem véletlen…
A Sárospataki Református Teológián vagyok harmadéves hallgató katekéta szakon, jelenleg a beregrákosi gyülekezetben dolgozom hitoktatóként. Igyekszem többféle munkában segíteni, már ahogy időm engedi. Hogy milyenek a gyerekek? Örülök, hogy ennyi hittanosunk van, elevenek, de igyekeznek megfelelni. Részt vesznek többféle versenyen, pl.: szavaló, ének vagy bibliaismereti versenyeken. Annak ellenére, hogy most téli szünet van, szorgalmasan készülünk bibliaismereti versenyre. Mindezek mellett azért igyekszem minél több időt fordítani családomra, gyerekeimre.

Gőczi Anikó (18)
"A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben." Galatákhoz irt levél 6:9,10

 

Úgy gondolom, minden nap erősít és támogat az Isten, csak figyelnünk kell rá. Rendszeresen járok az ifjúsági órákra, néha én magam is vezetem, ha szükséges. A gyülekezet életében rendszeresen részt veszek, péntek délutáni bibliaórákat tartok, valamint vasárnapi gyerek-istentiszteletet is vállalok. Szabadidős programokat is szoktunk szervezni, pl.: havonta egy szombaton játszóházat, táncházat tartunk. A mai gyerekek nagyon aktívak, mozgékonyak, nehéz lekötni a figyelmüket. Ki kell tapasztalni, hogy mi az, ami érdekes számukra, figyelembe kell venni a korosztályokat is, és annak megfelelően kell megtalálni velük a közös hangot. A gyerekeknek figyelemre van szükségük, szeretetre, törődésre, mert sokan közülük ezt nem kapják meg az otthonukban.
 

Vass Tünde Nikolett (27)
„Keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek.” Mt 6:33

 

Ez az az igen, ami mindig a fejembe ötlik és motivál egy-egy szolgálat elvállalása előtt. Kötődésem a beregrákosi fiatalokhoz igazából visszanyúlik az én konfirmandus/ifis korszakomhoz, amikor is nekünk szerveztek különböző alkalmakat, eseményeket az idősebbek. Ilyenkor jó volt ezeken részt venni, rengeteg élménnyel, tudással bővült az életünk és ezért hálaképpen teszem én is ezt. Meg azért is, mert az Urat szolgálni jó. Azt, amit Ő kér tőlünk, cserébe, többszörösen, százszorosan visszaadja ellátva minket mindenféle ajándékokkal.
Főleg az ifjúság terén, gyermekprogramokban szoktam segíteni. Ide tartoznak az ifis alkalmak, táborok, gyermek istentiszteletek, bibliaórák. Aztán vannak a nagyobb rendezvények, ahol szintén elkel minden segítség.
Szerintem az itteni gyerekek nagyon elevenek, érdeklődők, fogékonyak, nyíltszívűek, sokat számít a velük való foglalkozás mind lelki, családi, kulturális téren.