Jelenlegi hely

Ifjúsági élet Brassóban

Egyetemisták a Reménység Házában

/ Prosenszki Róbert /
prosenszki.robert2022 képe
A brassói Református Reménység Házában lakó egyetemi ifjúság közösségi életének meghatározó élettere, kerete maga a bentlakás, az egyetemi szakkollégium, ami több mint harminc, a városban lévő román nyelvű egyetemeken tanuló magyar anyanyelvű diáknak ad otthont.
Ifjúsági kóruspróba a templomban Ajándékozás Mikuláskor Csoportkép Mikuláskor Az egyetemi ifjúság Mikuláskor

A brassói Reménység Háza Református Egyházközség kiemelt és nemes feladatot vállalt fel, amikor útjára bocsájtotta a Brassói Reménység Háza Egyetemi Szakkollégiumot. A kollégium elsősorban magyar keresztyén egyetemisták számára kínál bentlakási lehetőséget, ahol kiemelt szerepet kap a magyarságtudat -és hiterősítés, a közösséggé formálódás és ifjúsági élet, a kultúra és a tanulási lehetőség. Az intézmény a megye egyik legjelentősebb magyar könyvtárát kínálja a tanulóifjúság számára, valamint elősegíti a jövő magyar értelmiségének személyes könyvtárgyarapodását. A Brassói Magyar Diákszövetségnek iroda- és tanácskozási helyiséget nyújt, valamint a kollégium termeiben lehetőség van diákrendezvényekre, szakmai tanácskozásokra, diákköri konferenciákra is. A kollégiumi élet velejárója a filmesteken, játékesteken, bibliaórákon, istentiszteleteken, más ifjúsági és kollégiumi rendezvényeken is, közösségi programokon, alkalmakon való részvétel. A részvételért, jelenlétért minden diák kollégiumi kreditpontot kap. Félévente 25 kreditpontot kell begyűjteni a bentlakási hely megtartása és a lelki épülés, valamint szellemi fittség fenntartása érdekében.

Minden héten szerdánként ifjúsági klubot tartunk, amit Ambrus Mózes segédlelkész és jómagam, Prosenszki Róbert történész-tanár, a Petőfi Program ösztöndíjasa, koordinálunk. Az összejöveteleken sor kerül bibliaórákra, ankétokra, tematikus filmvetítésekre, előadásokra, tanácskozásokra, jó hangulatú beszélgetésekre, különböző, főleg az ifjúságot érintő témákról. A találkozókat imádkozással nyitjuk, hálaadással zárjuk, amiben megköszönjük Teremtőnknek és Megváltónknak az újabb alkalmat a tartalmas közösségi együttlétre. Múlt héten adventi és karácsonyi ajándékokkal megrakott kamion érkezett Svájcból. A lepakolásban, az átszállításban és a rendszerezésben is segítettek az egyetemista fiúk, míg a lányok a termeket díszítették és takarítottak. Az egyházközségben, a templomban és a rendezvények lebonyolításánál is számíthatunk aktív segítségükre.

December 7-én, szerdán kóruspróbával nyitottunk a templomban, majd a másnapi tárlatmegnyitóra tervezett előadásukat is elpróbálták azok az egyetemisták, akik vállalták az erre való felkészülést, az ebben való részvételt. Utána jött a Mikulás, amint az a képeken is látható, bár a fotózásra nem tudott maradni, mert sietnie kellett tovább, de az ajándékokat jó szívvel otthagyta. December 8-án, csütörtök este, Henning Lajos brassói képzőművész kiállításának megnyitójával egybekötve adták elő adventi műsorukat egyetemistáink a közönség és a gyülekezet nagy örömére, amiből, a kórusból, és a narrációval kísért pantomimból két rövid videó is látható a honlapon.