Jelenlegi hely

Keresztény családok a szórványközösség jövőjének záloga

Előadássorozat családok számára

/ Lovász Zsófia /
lovasz.zsofia képe
Előadássorozatot szervez Máramarosszigeten a Borromeo Szent Károly Plébánia a város keresztény szellemiségű családjainak. A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a családok figyelmét az összefogásra.

Ahogyan az esemény címe is jelzi, a szervezők elsősorban a családokban, mégpedig a keresztény magyar családokban látják a szórványmagyarság megmaradásának kulcsát, és nyomatékosítani kívánják a résztvevők számára: a saját kezükben van jövőjük alakulása. A kezdeményezés legfőbb célkitűzése, hogy a plébánián létrejöjjön egy olyan családháló, mely összefogja az egyes családokat egyetlen olyan közösséggé, amelybe a szülőktől a gyermekekig mindenki beletartozik, és amely közösségbe a felnövekvő generációk is bevonhatják majd gyermekeiket. Az így létrejött közösség elég erős lehet ahhoz, hogy az egyes családtagokat integrálja a közösségbe már csecsemő kortól egészen a fiatal felnőtt korig, megteremtve a jövőbeni családok szilárd alapjait.

A családos közösség nélkülözhetetlenségét Ft. Reszler Mihály, máramarosi főesperes-plébános is kulcsfontosságúnak tartja. Véleménye szerint a máramarosi szórvány-magyarság már a huszonötödik órában van, így elengedhetetlen egy olyan közösség létrejötte, amely a magyar identitás megőrzésén túl kész elköteleződni az evangélium mellett.

Az eseménysorozat a hagyományos, keresztény családmodell jellemzőinek bemutatása mellett lelki feltöltődést is biztosítani kíván a résztvevőknek, ezért a szervezők olyan előadókat hívnak meg, akik különböző szemszögből világítják meg a család- és a családtagok szerepét a társadalomban. A szervezők szeretnék a családok egészét megszólítani, ezért az egyes előadások ideje alatt különböző foglalkozásokat szerveznek a gyermekeknek, így biztosítva, a házaspárok nyugodt részvételét.

Az első előadó Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató lesz, aki Szent József ünnepéhez kapcsolódóan, „apukás előadásával” kifejezetten az édesapákra és az édesapai szerepre összpontosít majd. Ez az előadás már több közönség előtt megállta a helyét, mindenhol osztatlan sikert aratva. 

Az előadásokhoz kapcsolódóan Lovász Dénes, volt Petőfi Sándor Program ösztöndíjas vezetésével létrejött egy családos munkacsoport, amelynek tagjai a programsorozat megszervezésén túl, a nagyböjtben családos keresztúttal is készülnek a plébániai közösség számára. Hosszú távú cél, hogy a munkacsoport felismerje az együtt szervezés erejét, és egymást hívják majd segítségül a jövőben is.

Az előadássorozatot egy április végi, plébániai családi nap zárná le. A családi napra a szervezők az állandó diakónusokat és családjaikat szeretnék elhívni, akik egy kötetlen beszélgetés keretében tanúságot tennének hitükről és arról, hogyan élik mindennapjaikat családosként az egyház szolgálatában.

Az előadássorozat a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alap támogatásával jöhet létre.

Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy a fent leírt cél megvalósítása szempontjából az előadássorozat önmagában kevés, azonban egyfajta első lépésként kiváló lendületet adhat a máramarosszigeti magyar családoknak, ezért a szervezők külön kérik a kedves olvasókat, hogy imáikban kísérjék a családos közösség építésének folyamatát.