Jelenlegi hely

Március 15. Fogarason

/ Bokor Csongor /
bokor.csongor képe
Nemzeti ünnepünkön Fogaras kis létszámú magyar lakossága nem tart felvonulást, nem ünnepel köztereken, de évről évre méltó módon megemlékezik az 1948-49 es szabadságharcról.

Ahogy minden más magyarsághoz köthető tevékenységnek, úgy nemzeti ünnepeink megszervezésének és megünneplésének is a magyar történelmi egyházak biztosítanak teret. A március 15-ei megemlékezés minden évben az unitárius templom udvarán kezdődik, ott van ugyanis felavatva Sepsiszentkirályi Vida Dániel honvédőrnagy (1816-1875), a fogarasi szabadságharc hősének emléktáblája, melyen évről évre elhelyezik a kegyelet koszorúit. Ezt a momentumot követően minden évben forgószínpad szerűen vándorol az ünnepi műsor megszervezésének joga a református, római-katolikus, evangélikus és unitárius egyházközségek között, mely alkalmakra felekezettől függetlenül összegyűl a város magyarsága. Idén az unitárius egyház adott otthont a teljes ünnepi megemlékezésnek. Éppen elégnek bizonyult a kicsiny kis unitárius templom befogadóképessége, pontosan száztíz ember vett részt az ünnepségen. Az emléktábla megkoszorúzása előtt Székely Enikő unitárius tiszteletes asszony elszavalta a szózatot. Szabó Gábor az RMDSZ fogarasi szervezetének elnöke rövid történelmi ismertetőt tartott a 48-as eseményekről és Vida Dánielről, majd elhelyezte a koszorút, ezen ünnepi mozzanat megáldása után a megemlékezés a templomban folytatódott. A himnusz eléneklését követően Nt. Székely János, a fogarasi unitárius egyházközség beszolgáló lelkésze ünnepi imával nyitotta meg az eseményt. Ezt követően felszólalt Nt. Szász Tibor fogarasi református lelkész és Nt. Bandi Attila, a halmágyi és fogarasi evangélikus gyülekezetek lelkipásztora, majd az ifjak műsora következett: Fehér Katalin szóló énekét pár gyerekvers és a Nemzeti dal megzenésített változatának közös éneklése követte. Betanította és zongorán kísérte e sorok írója, Bokor Csongor. A megemlékezés következő szakaszában a fogarasi ökumenikus kórusé volt a főszerep, összesen kilenc nagyszerű kórusszám, katonadal csendült fel Palkó Sándor karnagy vezényletére. A város magyar közösségének kiváló szavalója, Kocsárdi Manyika Reményik Sándor Három szín című versét szavalta el. A megemlékezésen tiszteletét tette Ambrus Károly, az MKT elnöke, Brassó megyei képviselő. Ünnepi köszöntőjét megelőzően megjegyezte és megköszönte, hogy egy ilyen rangos megható eseményen vehetett részt. Az ünnepély hivatalos részét Nt. Gál István-Attila fogarasi katolikus atya áldása majd a székely himnusz közös éneklése zárta. Ezt követően az unitárius egyházközség tagjai szeretetvendégségre invitálták meg az ünneplő magyarokat. A szívhez szóló felszólalások, a színvonalas műsorok, az ezt követő találkozások, kötetlen beszélgetések igazi ünnepi hangulatot teremtettek e jeles napon. A fogarasi magyarok méltó módon ünnepelték nemzetüket, emlékeztek vissza történelmünk jeles eseményeire, és ezzel együtt ünnepelték saját közösségüket, tisztelegve megmaradásuk előtt.