Jelenlegi hely

A temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum magyar nyelvi fejlesztő programjáról

/ Juhász Gergely /
juhasz.gergely képe
Egy származásnyelvi fejlesztő program múltjáról és jelenéről.
A temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum magyar nyelvi fejlesztő programjárólA temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum magyar nyelvi fejlesztő programjárólA temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum magyar nyelvi fejlesztő programjárólA temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum magyar nyelvi fejlesztő programjáról

Iskolaválasztási motivációk egy multietnikus közegben

Hová adjuk a gyereket iskolába? – A kérdést akkor sem könnyű megválaszolni, ha történetesen nem multietnikus közegben élünk. A gyermekek iskoláztatásánál jövőtervezési, logisztikai, érzelmi és presztízsszempontok egyaránt szerepet játszanak. Természetes, hogy mindenki a lehető legjobb minőségű oktatást szeretné utódjának a földrajzilag legközelebb eső iskolában, ahonnan a gyermek majd jó eséllyel kerülhet a felsőoktatásba vagy egy jövedelmező szakma birtokába.

Multietnikus közegben viszont az iskolaválasztás szempontrendszere kiegészül a nemzetiségi aspektussal, amely vagy felülírja, vagy pedig maga elé engedi a fent említett tényezőket. Ha nem jártunk még olyan régióban, ahol több nemzet él együtt, feltételezhetnénk, hogy a nemzetiségi szempont mindennél erősebb: magyar család magyar iskolába íratja gyermekét, a szerb a szerbbe, német a németbe, és így tovább; ez azonban csak részigazság. Nem ritka ugyanis, hogy magyar gyerekek román intézménybe kerülnek, de van példa ennek a fordítottjára is: a román szülők szemében is erősebb lehet egy magyar iskola jó hírneve, földrajzi közelsége stb., mint a nemzetiségi szempont.

Temesváron gyakori esetnek számítanak a vegyes házasságok is, olyannyira, hogy ezek vannak többségben:

„A temesvári lakosság házasságkötéseinek mintegy kétharmada vegyes házasság, így nem meglepő, hogy hozzánk, a Bartók Béla Elméleti Líceumba is számos gyermek érkezik ilyen családokból.” – mondja Tasi Ottilia pedagógus, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Temes megyei elnöke.

Nyelvi fejlesztés alsó tagozatosoknak

Érkezzenek a gyerekek akár román–magyar családokból – néhány esetben olyan magyar családból, ahol bár a szülők mindketten magyarok, mégis a román nyelv használata vált dominánssá – vagy akár román családból, a családi háttér minden esetben tükröződik a gyermekek nyelvtudásában és nyelvhasználatában. Erre a körülményre reagálva a Bartók Béla Elméleti Líceum már több mint tíz éve szervez magyar nyelvi fejlesztő programot alsó tagozatosoknak, hogy a fent említett diákok származásnyelvi tudása minél közelebb kerüljön az anyanyelvi tudással bíró társaik szintjéhez.

„A magyar nyelvi fejlesztő programot több mint tíz éve indítottuk iskolánkban: először anyanyelvi bejárótáborok formájában, majd a napközi programok ideje alatt differenciált foglalkozásként. Ezt követően alakult ki a ma is működő program, amely több pilléren áll: iskolába lépéskor mérjük a gyerekek magyar nyelvtudását, és amennyiben az adatok valamint a tantermi tapasztalatok azt jelzik, hogy fejlesztésre volna szükség, kiscsoportos, heti 1-2 alkalmas nyelvi kompetenciafejlesztő foglalkozást ajánlunk a szülők számára. A bejáró táborokat továbbra is szervezzük, a Játszó- és alkotóházban is gyakran szervezünk nyelvi játékokat. Célunk, hogy még az elemi osztályok ideje alatt valósuljon meg a megfelelő szintű fejlesztés. A nyelvi programot az első években az iskolában tanító pedagógusok (tanítók, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok) vállalták, de a Petőfi program indítása óta igyekeztünk az ösztöndíjasokkal együtt működtetni a programot, hiszen nagy előnyt jelentett a hatékonyság szempontjából az a tény, hogy a foglalkozás vezetői nem beszéltek románul, így nem is válthattak át erre a nyelvre. A 2017/18-a tanévben Orcskai Mariann tapasztalata sokat jelentett a program gazdagítása szempontjából. A 2018/19-es tanévben Mecser Szilvia, a 2019/20-as tanévben pedig Juhász Gergely Petőfi-ösztöndíjas folytatja a programot.” – mondja dr. Erdei Ildikó, a Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója.

A nyelvórákon túlmenően az iskola kiemelt figyelmet szán a magyar nyelvi fejlesztés kérdéskörének, legyen szó konferenciaszervezésről, jó gyakorlatok és tananyagok publikálásáról vagy szakmai fórumok, műhelyek szervezéséről.

*

A 2019/20-as tanévben a nyelvi fejlesztő program 7 csoportban fut, heti rendszerességgel.