Jelenlegi hely

Hallják meg a hívek, minden keresztének!

Karácsony a szilágysomlyói Római Katolikus Közösségi Házban

/ Barcsa Zsuzsanna /
barcsa.zsuzsanna képe
2018. december 26-án a szilágysomlyói Római Katolikus Plébánia Közösségi Házában közös karácsonyozásra gyűltek össze a helyiek. Az ünnepi műsor főszereplői a helyi ifis fiatalok és a Petőfi Program jóvoltából zenét tanuló gyermekek voltak.

A közösségi házban megrendezett karácsonyi műsorra mentorommal Józsa Nándor Lóránddal és a gyerekekkel nagy szeretettel készültünk az elmúlt hetekben. Nándor az ifis fiatalokat több karácsonyi énekkel és verssel, illetve egy betlehemes játék előadásával készítette fel. A körülbelül egy órás műsor felében a szeptember óta nálam tanuló zenész növendékekkel egy körülbelül fél órás összeállítással álltunk ki a közönség elé. Óriási sikerélmény volt számomra, hogy az általam szereplésre kijelölt és felkészített 28 tanulóból kettő kivételével mind el tudtak jönni karácsony másodnapján, hogy szebbé tegyék a közös ünneplést.

Nagy örömömre szolgált az is, hogy hegedűs növendékeim sikeresen meg tudták mutatni, hogy öt hét alatt milyen eredményesen vettek részt a hegedűórákon. Tíz hegedűs növendékemből hatan is kiálltak, hogy megörvendeztessék a közönséget szólójátékukkal. Öt hét hegedűtanulás után többen is nagyon szépen el tudták pengetni a „Hull a pelyhes fehér hó...” kezdetű ének, illetve a „Kiskarácsony, nagykarácsony...” című karácsonyi ének dallamát. A hegedűs növendékeken kívül furulyás, gitáros és énekes növendékeim is megszépítették muzsikálásukkal az ünnepség hangulatát. A műsorszámokat mentorommal füzér-szerűen állítottuk össze: a zenész növendékek műsorszámai közé beékelődött egy-egy ifis versmondás, vagy énekes produkció.

Zenész növendékeim tanításakor igyekszem  minél több Szilágyságban felgyűjtött zenei anyagot "visszatanítani", s így a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan is találtam néhány éneket, amelyeket itt a Szilágyság falvaiban hagyományosan énekeltek az év ezen időszakában. Egy református népének kémeri népi változatát két kiemelten tehetséges énekes pacsirtám, Dobai Xavér és Kulcsár Cintia énekelték el gyönyörűen. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének szilágysági népzenegyűjtési anyagában találtam egy szilágybagosi, rendkívül humoros szövegű, regős éneket is, amelyet a műsor végén a gyerekekkel közösen elénekeltünk. Noha a regős énekekkel hagyományosan csak a férfiak jártak házról-házra, mi a műsorban vegyesen énekeltük fiúk-lányok, hiszen így több gyermek megtanulhatott egy értékes régi szokáséneket. A szokásdalban az olyan vicces új évi jó kívánságok bekiabálása, mint például „Akkora disznót adjon az Úristen ebbe a disznóólba, mint egy elefánt, vagy még annál is nagyobbat! Akkora legyen a sonkája, mint a gazdasszonynak!” méltán váltottak ki hangos nevetést a közönség tagjaiból. A regős énekekre jellemző bőségvarázsló szokáselemek ebben a szilágybagosi szokásdalban is sokszor megjelennek. A gyerekek nagyon élvezték a közös produkcióra felkészítő órákat és próbákat, az említett  regős éneket pedig különösen kedvelték.

A műsoron jómagam is közreműködtem hegedűn. Igazán jól illett a karácsonyi hangulathoz Vivaldi: Négy évszak - Tél című hegedűversenyének lassú tétele, s ezért ezzel a szép muzsikával is igyekeztem a varázslatos hangulat előidézéséhez hozzájárulni.

A műsor legvégén meglepetés-vetítés következett. A közösség fiatal tagjaival mentorom, Józsa Nándor Lóránd számára készítettünk egy meglepetés karácsonyi ajándékot: levetítettünk egy zenés aláfestéssel, fényképekkel és szöveggel ellátott power point diasorozatot, amelyben kifejeztük, hogy mennyire hálásak vagyunk azért az önzetlen, immáron hat éve tartó rengeteg önkéntes munkálkodásért, amelyet mentorom a közösségért tesz! Örömmel láttuk mindannyian, hogy Nándi mennyire meglepődött és meghatódott ettől a gesztustól. Nagyon jó látni, hogy vannak még olyan emberek, akik mérhetetlen munkabírással és igazi elhivatottsággal, önzetlenül munkálkodnak a magyar közösség fennmaradásáért! Megtiszteltetésnek és szerencsés helyzetnek érzem, hogy egy ilyen mentor mellé kerülhettem!

Az én karácsonyom Szilágysomlyón igazi örömökkel telt. Mindenkinek ilyen valódi örömökben gazdag ünnepeket kívánok szeretettel!

A műsorban elhangzott "Krisztus urunknak áldott születésén..." kezdetű református népének Szilágyságban, Kémeren felgyűjtött variánsát a helybéliek mint karácsonyi kántáló éneket egykor a következő beköszöntő szöveggel énekelték:

"Hallják meg a hívek, minden keresztének, kik e házba vannak ifiak és vének!
Eljöttek a Jézus üdvözlő gyermeki, énekelni fognónk, ha megengednének!"

Ezután következett az ének:

"Krisztus urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen,
Zengett e képen.
..."

Az éneket követően pedig a következőket mondták a kántáló gyermekek:

"Adjon Isten sok karácsony napokat, ezt is kívánom töltsék el erővel, egészséggel, lelki-testi csendességgel, szívemből kívánom!
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!"

A műsorban közösen elénekelt szilágybagosi regős éneket a következő szöveggel gyűjtötték fel 2006-ban:

"Olyan egészség legyen ebben az új esztendőben, mint a makknak az erdőben! Vagy még annál is jobb! Orvosságot, betegséget? Csak a kórházba lásson! Injekciót? Csak a kutyának, meg a tyúknak adjon!

Kerítése friss kolbásszal legyen körbefonva,
Az asztalán jó pálinka, mellette jó sonka!
Háza táját ne kerülje sose ki az egér,
Akkor lesz csak az asztalán mindig friss a kenyér!
Hejj, regő rejte, regő-regő rejte! Hejj regő rejte!
Akkora disznót adjon az Úristen ebbe a disznóólba, mint egy elefánt! Vagy még annál is nagyobbat! Akkora legyen a sonkája, mint a gazdasszonynak!
Hejj regő rejte!
Adjon az Úr szép Erdélybe mindig békességet,
Benne minden jó magyarnak erőt, egészséget!
Becsületünk és hírnevünk mindig gyarapodjon,
Szép hazánkban a magyarság jobban szaporodjon!
Hejj regő rejte!
Annyi magyar legyen, mint égen a csillag, vagy még annál is több! Vagy legalább annyi, mint amennyi kínai van!
Regő-regő rejte!