Jelenlegi hely

Munkánkról

2017.11.19.
2011-ben az RMDSZ 10. Kongresszusa Bethlen Gábor születésének a napját, november 15-ét az összefogás jegyében a Magyar Szórvány Napjának nyilvánította. 2015. november 3-án a Magyar Országgyűlés is elismerte ezt a napot.
2017.11.16.
Látogatás a petrozsényi magyar iskolában
Az idei tanévkezdéskor a romániai magyar iskolák 3., valamint 4. évfolyamain tanítók és tanulók azzal szembesültek, hogy egyik tantárgyból sincs magyar nyelvű akkreditált tankönyv, amelyekből az oktatás folyhatna.
2017.11.07.
Brassóban, az Unitárius Egyház szervezésében, Andrási Erika koordinálásával minden ősszel megrendezik az óvódás és kisiskolás korú gyermekek egy hetes táborát, a „Szünisuli”-t. Itt a közösségformálás mellett cél a beszédkészség, kézügyesség...
2017.11.03.
Amikor megtudtam, hogy október 25-től Vajdaságba, majd onnan Erdélybe vezet az utam, elhatároztam, hogy igyekszem megismerni a többi "Petőfis" munkáját. Mivel az időm korlátokat szabott a lehetőségeknek, így vajdasági társaimat ez...
2017.10.30.
Új Hajtás - Római Katolikus Egyház Lapja
"Családi napot tartott október 1.-én a munkácsi Szent Márton Római Katolikus Egyházközség a hívek számára."
2017.10.26.
A nagypiszanicai két magyar csoport
Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából vendégórát tartott a nagypiszanicai általános iskola magyar anyanyelv és kultúra ápolása programban résztvevő diákoknak október 10.-én Walkó Ádám, a Petőfi Sándor Program daruvári ösztöndíjasa. A látogatás nem...
2017.10.24.
Hétvégén rendezték meg Bodolló Nikoletta füleki cserkész ötletéből azt a motivációs hétvégét, melyre a helyi Petőfi Sándor ösztöndíjas Endrődi-Mike Attila, s jómagam is hivatalosak voltunk. A rimaszombati 4.sz. Hatvani István cserkészcsapat...
2017.10.24.
Az idei tanév új lehetőséggel indult a gyermekek számára több csángó faluban. Külsőrekecsinben, Csík faluban, Klézsén, Lábnyikban és Magyarfaluban kezdtem el a moldvai csángó népzene oktatást hegedűn.
2017.10.23.
A 20. század egyik meghatározó magyar történelmi eseménye volt az 1956-os forradalom és szabadságharc. Magyarország kommunista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott harc. Mindez a diákok békés tüntetésével kezdődött...
2017.10.21.
táncház
Október 19-én felcsendült az ének, kopogtak a cipők, pörögtek a szoknyák Válaszúton.

Oldalak