Jelenlegi hely

Megérkezés az Ezeréves Határra

/ Hock Judit /
hock.judit képe
Gyimesbükkbe való megérkezésem rövid összefoglalóját szeretném megosztani. Fogadószervezetem a Gyimesbükki Katolikus Plébánia, ahol az első hetekben az ismerkedésé volt a főszerep, továbbá néhány feladatom is körvonalazódott, amely az ösztöndíjas időszakom alatt folyamatos tevékenységgé fog válni. Elsődlegesen a román iskolában tanuló gyermekek számára tartok délutáni foglalkozásokat, amelyek a magyar nyelv ápolása köré szerveződnek. Továbbá a Plébánia által szervezett ifjúsági programokba és cserkészkedésbe volt alkalmam már bekapcsolódni. A gyimesi táj szépsége, a csángók befogadása egyaránt erősíti bennem, hogy egy rendkívüli szórványközösségbe kerültem, és lelkesen várom a további hónapok kihívásait az Ezeréves Határon.
Ház Bálványospatakon Gyimesbükki Katolikus TemplomGyimesi táj

Megérkezés az Ezeréves Határra

2016. szeptember 1. sok magyarországi gyermek életében nagy nap, az iskolakezdés napja. Emlékszem gyermekkoromban milyen nagy izgalommal töltött el ez az időszak, mikor a gyenge augusztus végi napsugarak már jelezték a tanév közeledtét. Hát valahogy ez az ismerős várakozás kerített hatalmába augusztus 30-án is, amikor a Corona Inter City a Keleti Pályaudvarról Székelyföldig hozott, hogy megkezdhessem ösztöndíjas feladataimat az Ezeréves Határon. A Gyimesek völgyein, a Keleti-Kárpátok vadregényes tájain három nagyobb település húzódik; Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk. Az Ezeréves Határ lakói többségében csángó magyarok, székelyek és románok.

Fogadószervezetem a Gyimesbükki Katolikus Plébánia, ahol Salamon József plébános úr, Hanuleac Tamás segédlelkész és Máté Szilveszter gyakorlati éves kispap végzik egyházi feladataikat. Az egyházközséghez három templom és több kisebb kápolna tartozik.

A Plébánia tevékenységei közé tartozik egy cserkészcsapat munkájának koordinálása és a hagyományőrző nyári tábor megszervezése, idén augusztusban már személyesen nyerhettem bepillantást a gyimesi közösség ezen eseményébe. Közel 200 gyermek részvételével egy héten keresztül az énekszótól és a kézműves programoktól volt hangos a Plébánia kertje és termei.

Kiemelt szerepe volt a Gyimesieknek a Mária Út Gyimes – Csíksomlyó közti szakaszának kiépítésében, amelyet követően a zarándokút véglegesítésre került.

A Gyimesbükki Plébánia további fontos tevékenysége a magyar nyelv ápolása, megőrzése.  Történeti előzmény, hogy az 1950-es években megszüntették a magyar iskolákat a Gyimesekben, amelyek csak az 1990-es években tudták újra megnyitni kapuikat a diákok előtt, jelenleg államilag kilenc iskola működik, ebből azonban csak két intézményben van magyartanítás.

A kilenc hónapos ösztöndíjam során kiemelt feladatnak tekintem, hogy minél több gyermeknek teremtsünk lehetőséget a magyar nyelvvel való találkozásra. Ez megvalósulhat első körben versek, dalok formájában, azonban egy rendszerezett magyar mint idegen nyelvoktatás óra bevezetése is indokolt a kizárólag román nyelven tanuló gyimesi gyermekek számára.

Az első napok ismerkedését követően már konkrét eseményekbe volt lehetőségem bekapcsolódni. Szeptember 3-án, szombaton a Plébánia egy Ifjúsági Napot szervezett a bérmálás előtt álló fiatalok számára. A félnapos program reggel közös énekléssel és imádsággal kezdődött, majd egy rövid elmélkedést hallgatott meg a közel 50 fős ifjúság. Az előadást Máté Szilveszter gyakorlati éves kispap tartotta, amelynek témája a Szentmise értéke, a keresztényi életben betöltött szerepe volt. Az elmélkedés gerincét a három kérdéskör alkotta: Az első a szentmise az emberiség üdvtörténetében betöltött szerepét vizsgálta. A második kérdés a katolikus egyház lelkiségében betöltött szerepét, végül az egyén és a konkrét egyházi közösségek életében betöltött szerep került kibontásra.

Az előadást követően kiscsoportokba rendeződve jártuk körbe, vitattuk meg személyes kötődésünket a szentmiséhez, és egy közös imát fogalmaztunk meg. Ezen gyimesi programon már csoportvezető feladatot kaptam, amely rendkívül pozitív élményt jelentett számomra. A csoporttevékenység alatt minden csoporttag bevonta magát, továbbá egy közös imádságot is feladatuk volt megfogalmazni. Ezen szombati programot szeretnénk hagyományőrző módon hetente megismételni a bérmálás előtt álló ifjúság számára, amelynek többes célja is van. Egyfelől az azonos korosztályú magyar közösség összetartása, továbbá a magyar nyelv és egyházi hagyományok ápolása.

A kilenc hónap során főbb feladataim lesznek: az ifjúsági programok szervezése, kézműves foglalkozások megtartása, valamint a magyar nyelv oktatása általános- és középiskolás gyermekek számára. Hiszek abban, hogy nyelvünk ápolása dalok, versek formájában is nagyban hozzájárul a magyarság összetartásához különös tekintettel a szórványterületeken.

Az itteni magyarság sajátos nyelvjárással, népviselettel, hagyományokkal rendelkezik – csak néhányat említve a gyimesi tojásfestés és a csángó népdalok – amelyek mindmáig meghatározzák életmódjukat, mindennapjaikat.

A cikk végső üzeneteként szeretném megfogalmazni a kedves Olvasó számára, ha még nem volt itt, jöjjön el, ha már volt itt, térjen vissza, mert valami van itt, amiért megéri 1000 km-t megtennünk, hogy az út fáradalmáért egy szeretetteljes közösség kárpótoljon minket! Salamon József gyimesbükki plébános Gyimes című könyvének bevezető gondolatait idézem:

„ De csodálatos ez a Gyimes, mert volt, még van, és lesz ereje magához térnie. Nap mint nap van feltámadás, és van kálvária, mely teleszórja gonddal és munkával a következő napjainkat, a szebb és jobb jövő reményében. Mindennek a lényege itt az élni akarás, mely életet kelt ott is, ahol már rég lemondtak róla” [1]

 

 

[1] Salamon József: Gyimes. Csíkszereda, 2014. 18. oldal