Jelenlegi hely

Nagyjaink nyomában... az első hóval

/ Varga Emese Anna /
varga.emese képe
A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya tanulmányi kirándulásra vitte a járás fiataljait október 16-án, ötödik alkalommal, azzal a céllal, hogy megismerkedjenek jeles személyiségeink életével és munkásságával.
Nagyjaink nyomában tanulmányi kirándulásNagyjaink nyomában tanulmányi kirándulásNagyjaink nyomában tanulmányi kirándulásNagyjaink nyomában tanulmányi kirándulás

Az Irodalmi nagyjaink nyomában elnevezésű tanulmányút során idén a lukanényei, az ipolybalogi, az ipolynyéki és az ipolyvarbói alapiskola kilencedik osztályos tanulói vettek részt. A régió kiemelkedő alakjainak szülőhelyeit, emlékhelyeit és hozzájuk kapcsolódó egyéb emlékhelyeket látogatták meg a diákok, tiszteletük jeleként pedig egy-egy emlékkoszorút hagyva maguk után.

Az első állomás Zsélyre vezetett, ahol Zsélyi Nagy Lajos író és költő nemrégiben felújított síremlékét kereste fel a csoport. A koszorúzás után Alsósztregovára utazott a csoport, ahol nem máshová, mint a Madách-kastélyba vezetett az útjuk.  A kastélyban Madách Imre életéről és legfőbb életművéről készült állandó kiállítás található, melyet Veselovská Dana mutatta be. Az ember tragédiájának tárlatát interaktív módon, a diákok mutatták be egymásnak – egy kis segítséggel – rögtönzött irodalmi színpad formájában. A kastély parkjában Madách sírjánál, a csoport elhelyezte az emlékezés koszorúját, Rigele Lajos Ádám alakját ábrázoló szobor lábánál.

Ezt követően, Csesztvén a Madách Imre Emlékházban – melynek udvarán álló nevezetes vén fa tövében maga Madách is alkotott–, részletesebben és új ismeretekkel gazdagodtak a diákok a költő életéről és munkásságáról, melyhez nagyban hozzájárult a tárlatot kiegészítő, hordozható hanganyag. A kiállítás lezárásaként a Tragédia egyes színeit idéző korhű kosztümöket is felpróbálhatták a fiatalok.

A Jó palócok írójának, Mikszáth Kálmánnak emlékhelyei is sorra kerültek, úgy, mint a mohorai Mauks Ilona Emlékház és emlékpark, valamint a horpácsi Mikszáth-kúria.

Mikszáth Kálmán feleségének, Mausk Ilonának romantikus szülőfalujában, Mohorán, a kirándulás során, a diákok bepillantást nyertek a Mauks Ilona Emlékházba és a helyi evangélikus templomba. Az emlékházban Mikszáth Kálmán életéről és szerelméről készített kiállítás található, a templom pedig arról nevezetes, hogy az író feleségével itt házasodott meg másodjára. A kúria kertjében a házaspár tiszteletére emelt mellszobrok egyikénél szintén emlékkoszorú jelzi a nagykürtösi járás diákjainak látogatását.

   

Horpács nemcsak a Mikszáth életrajzírók számára lehet érdekes, a falu központjához közel álló Szontágh- és Mikszáth-kúria az egyszerű turista és a műkedvelő közönség számára is emlékezetes kirándulás célpontja lehet. Az anno Mikszáth tulajdonában lévő nyári lakban, melyben állandó kiállítást alakítottak ki az eredeti bútorok köré, a betérők megtapasztalhatják milyen miliőben élt és alkotott nemzetünk egyik legkiválóbb alkotója.

A tanulmányi út utolsó állomása Lukanénye volt, ahol a kultúrházban megrendezett Márton Áron Emlékkiállítást nézték meg, közösen felkutatva az erdélyi püspök életének és életművének főbb, jelentősebb állomásait.

Irodalmi nagyjaink nyomában járva a diákok részletes és élményekkel teli programon vehettek részt, bepillantást nyertek a magyar és világirodalom kiemelkedő alakjainak almamáterébe, abban az alkotói környezetbe, ahol nemzetünk irodalmi kincseink születtek.

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya a tanulmányi kiránduláson túl, minden résztvevőnek ajándékozott egy-egy kiadványt, a Hagyaték – Csemadok Füzetek I. címmel, melyben a járás jeles személyiségeiről tájékozódhatnak, s melyet az iskolai tanulmányaik során és a későbbiekben is felhasználhatnak.

A tanulmányi kirándulás a Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából valósulhatott meg.