Jelenlegi hely

Néptáncpedagógiai továbbképzés Beregszászban

A Petőfi Sándor Program több kárpátaljai ösztöndíjasa is mélyíthette tudását

/ Lakatos Lilla /
lakatos.lilla képe
A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSz) szervezésében 2017. decemberben Beregszászban néptáncpedagógiai továbbképzésen vehettünk részt hárman is a Petőfi Sándor Program kárpátaljai ösztöndíjasai közül.
A képzés megnyitójaNyitóbeszélgetésTanító ösztöndíjasok tanulnakA tanfolyam elvégzését igazoló oklevéllel

A magyar állam Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának első ütemében 68 új óvoda épül, és további 215 fejlesztésére, valamint több mint 1500 magyar sarok kialakítására kerül sor. A források egy részét humánerőforrás-fejlesztésre fordítják, amelyből többek közt virtuális óvodát, a külhoni magyar gyermekpszichológusok, logopédusok hálózatát szeretnék létrehozni, illetve e cikk témáját adó továbbképzést is ennek segítségével finanszírozták.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek meghatározó szerepe van nem csak a Petőfi Sándor Program kárpátaljai regionális megvalósulásában - hiszen ők a hivatalos fogadószervezetünk, hanem Kárpátalja magyar kulturális- és főképp oktatási-nevelési életében. A KMPSZ a partner az Óvodafejlesztési Program kárpátaljai regionális képzéseinek megszervezésében is. A képzés-sorozatban a helyi óvodapedagógusok négyféle képzés közül választhattak: óvodai projektpedagógia; cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában; a korai intervenció kérdései és néhány területe; és néptáncmódszertan.

Mi a néptáncmódszertani továbbképzésen vettünk részt, amivel egy különleges módszer nagyon gyakorlatias megismerését nyertük, melynek kidolgozója és programgazdája, Balatoni Katalin és Pap-Besenyei Andrea. Az Így tedd rá! módszer lényege, hogy a magyar néptánc- és népi játék gazdag hagyományainak átadását, az arra való nevelést élményszerűvé, élvezhetővé, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve teszi. Ezáltal hat vissza a maga komplexitásával a gyermekek teljes személyiségére, így neveli és fejleszti a legmélyebben azt - gondolva itt mind a testi egészségére (mozgások, finommotorika, testtudat, testedzés stb.), érzelmeinek gazdagságára (népdalok, társas kapcsolatok stb.), kognitív képességei fejlesztésére (számismeret, geometrikus formák stb.).

A péntektől vasárnap délutánig tartó oktatáson rengeteg játékot, táncot, éneket, módszertani eszközt és technikát tanultunk meg, mindet kipróbálva a gyakorlatban is, tehát játszva, táncolva, énekelve. Nagyon gazdagító és a munkánk szempontjából hasznos hétvégét tölthettünk Beregszászban. Hálásak vagyunk mind a tudás bővítésért, mind a szép élményért!