Jelenlegi hely

Segesvári gimnazisták körében

Februári készülődés

/ Prosenszki Róbert /
prosenszki.robert képe
Az első szemeszter végeztével, február elejétől, végzős diákjaink egyre lázasabban készülnek ifjúságuk egyik legreprezentatívabb közösségi eseményére, a nagykorúsításra, vagy régies, latin eredetű kifejezéssel, a maturandusra, amit mi odahaza az anyaországban szalagavató ünnepségnek hívunk.
Télhamvasztás a kollégium udvarán TáncpróbaKészülődés a szalagavatóraBékéscsabai vendégdiákjaink: Kása Dániel, Fazakas Zita, Borsos Zita és Koós Sándor

Régi, otthonról hozott népszokás szerint diákközösségünk már az első szemeszter végén elégette, elhamvasztotta a telet. Kiadósan meg is siratták az ifjú özvegyek a telet jelképező farsangi bábut, de ez sem segített sokat, mert a fagyos, hideg, havas tél még vissza-visszatér. Vagy még el sem köszönt. Közben elmeséltem, hogy nálunk a Felső-Tisza mentén még gyerekkoromban is szokásban volt, hogy az öregasszonyok levitték a rongybábut a Tisza-partra, meggyújtották, és bedobták a sodró, örvénylő Tiszába, de ezzel sem sikerült őket rávennem, hogy levigyük a bábut a Nagy-Küküllő partjára, és ugyanazt tegyük, mint anno gyerekkoromban nálunk az öregasszonyok. Úgyhogy a kollégium udvarán égették el a bábut. Mikor már a bábu szépen elfüstölt, és kiszáradtak a gyászoló özvegyek szemei, diákcsapatunk zenés összejövetellel, tánccal, farsangi bulival folytatta a tél, vagyis a „gonosz” elűzését.

Elkezdődött a második szemeszter, és egyre sűrűbbek lettek a táncpróbák. A táncpróbákat, a színi jelenetekre való felkészülést a Gaudeamus Ház művelődési termében tartjuk. A Gaudeamus Ház ad otthont a kollégiumnak, ahol több mint harminc diákunk lakik, akiknek a nagy része a Mircea Eliade Főgimnázium magyar tagozatának a tanulója. Időnként vendégdiákokat is fogadunk, mint ahogyan most is. A békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium négy tizenegyedikes diákja érkezett hozzánk a hétvégén, és költözött be a kollégiumba. Minden nap, segesvári diákjaink napirendjét követve, bejárnak az iskolába, tanórákon és tanulmányi kirándulásokon vesznek részt.

Fazakas Zitát, Borsos Zitát, Koós Sándort és Kása Dánielt kérdeztem itt szerzett benyomásaikról, élményeikről: Korondon aragonit csiszoláson vettek részt, mindnyájan saját kezűleg elkészíthettek egy-egy medaliont, amit természetesen meg is tarthattak ajándékként, másnap a nyolcvanas években elárasztott, elpusztított Bözödújfaluhoz, azaz a bözödújfalusi víztározóhoz látogattak, megismerve az egykori falurombolás tragikus történetét. A napokban a berethalmi szász evangélikus erődtemplomhoz és a keresdi Bethlen-kastélyhoz is ellátogatnak, hétvégén pedig ők is részt vesznek segesvári diáktársaik szalagavató ünnepségén. Véleményüket kifejtve beszélgetéseink során elmondták észrevételeiket, hogy például miben különbözik ez a közeg a magyarországitól, pontosabban attól, amit a békéscsabai evangélikus gimnáziumban megszoktak. Milyennek látják, érzékelik az itteni diákközösséget, milyen az itteni tanár-diák viszony, hogyan zajlanak tartalmi-szaktantárgyi és neveléserkölcsi-fegyelmi szempontból a tanórák, ők hogyan látják, és milyen különbségeket vettek észre a hazaihoz képest. Méltatták a magyar tagozat évfolyamai közötti összetartást, a tanárok és diákok közötti családias közvetlenséget, amit részben annak tulajdonítanak, hogy itt Romániában, Erdélyben a magyar közösség tagjai jobban egymásra vannak utalva kisebbségi- és szórványviszonyok között.

Szalagavató ünnepségünk 2019. február 23-án 17 órától kezdődik a városi Mihai Eminescu Művelődési Házban, amit 20 órától kosaras bál követ az Imperial vendéglőben. A szervező 11-es osztályok, és a tantestület szeretettel vár minden meghívott vendéget!