Jelenlegi hely

Szamosardó - kis falu, nagy felelősséggel!

/ Szűcs Orsolya /
szucs.orsolya képe
A Petőfi Sándor program ösztöndíjasainak nagy a felelőssége, hiszen egy-egy veszélyeztetett magyar szórványban tevékenykedünk, és tudásunkkal, tehetségünkkel az ottani közösséget szolgáljuk. Jómagam Romániában, egy kis faluban, Szamosardón tevékenykedem. Fogadószervezetem a Szamosardói Kós Károly Általános Iskola.
Bokréta néptánccsoportMentorommal Nagy AnnamáriávalDélutáni foglalkozás az Art Maszkurások csoporttalKözös kép a szórványkollégium diákjaival

Jóllehet a Petőfi Sándor program már jó pár éve működik, a szamosardói közösség mégis idén először fogadhatott Petőfi Sándor ösztöndíjast.

Szamosardó látképe

Az elmúlt öt hónap tapasztalatai alapján szerencsésnek érzem magam, hogy ide kerültem, és mentorom Nagy Annamária irányítása mellett tevfékenykedhetek, aki egy személyben az iskola igazgatónője is.

Szamosardó nemzetiségi összetételét tekintve szinte 95%-ban magyar lakta falu, amely megközelítőleg 1000 lelket számlál. Tájegységként a Szilágysághoz, míg közigazgatásilag a máramarosi Sülelmed városához tartozik. Régen Közép-Szolnok, később Szilágy megye része volt. Nyugaton Monóval, délnyugaton Bősházával, Völcsökkel és Szilágycsehvel, északkeleten és keleten Sülelmeddel, délkeleten Szamoscikóval, délen pedig a Szilágy és Máramaros megyéket elválasztó megyehatárral határos. Itt bújik meg ez a kis falu a szilágyságra jellemző dombos vidéken, a Szamos bal partján. A falu neve az erdővel hozható kapcsolatba. Petri Mór a falu nevét az erdőóvó-erdő-ardó szavakból származtatja. Későbbi feljegyzésekben nevét a latin ordo, magyarul rend szóból eredeztetik. Több nevet is viselt az évek folyamán Nagy és Kis Ardó, Szilágy Ardó, nevét latinul Samus Ardaensis-ként jegyezték fel. Jelenleg a Szamosardó nevet viseli, románul Arduzel.

A falu nagyon gazdag hagyományokban. A közösség tartja a régi közösségi szokásokat. Ilyenek a szüreti mulatság, karácsonyi kántálás, István nap, János nap, farsangi mulatság, húsvéti locsolkodás, zöldágjárás, májusfaállítás.  A falunak saját népviselete is van.

A falunak mégis a legnagyobb kincse a Szamosardói Kós Károly Általános Iskola. Ez az intézmény két óvodás csoportot, öt alsó tagozatos és négy felső tagozatos osztályt számlál, összesen körülbelül 130 gyermekkel. Az intézményhez tartozik továbbá egy szórványkollégium is.

Jelentősége abban rejlik, hogy 50 km-es körzetben az egyetlen teljes mértékben magyar tannyelvű, nyolc osztályos általános iskola, így a környező településekről, mint például Sülelmed, Monó, Égerhát, Szamoscikó, Újlak, Völcsök, Szilágycseh, Bősháza stb. jelentős számú ingázó diák tanul itt. Az ingázó diákok számára az utaztatási költségek egy része a Communitas Alapítványtól érkezik.

Az iskola szórványkollégiumot üzemeltet a Bethlen Gábor és a Communitas Alapítvány támogatásával. A faluban már az 1950-es évek óta működött a kollégiummal, ami sajnos gyermekhiány miatt bezárni kényszerült 2012-ben. A szórványkollégiumot a Magyar Állam támogatásával és közreműködésével sikerült újra megnyitni a 2016/2017-es tanévben.

A kollégiumi elhelyezés ingyenes, így azoknak a gyermekeknek, akiknek a napi ingázás túl nagy távolság lenne, anyagi vagy családi helyzete nem engedi meg, hogy naponta utazzanak, szállást és étkezési lehetőséget biztosít az iskola. A szórványkollégium jelenleg 23 diákkal működik. Nagy részük szociálisan vagy anyagilag hátrányos helyzetű, némelyik gyermek szegényes magyar tudással rendelkezik, és a magyar nyelvet itt sajátítja el. A szegényes nyelvtudás a vegyes házasságok és az elrománosodás hozadéka, viszont a teljesen magyar környezet jótékony hatása az, hogy rövid idő alatt jól észrevehető a javulás az anyanyelv szókincstárának és a nyelvhelyesség szempontjából.

Az iskola délután tanulóidőt szervez, ahol pedagógusok és tanárok felügyelete mellett folyik a házi feladatok elvégzése és a tanulás a szórványkollégium lakói számára. Ezek a délutáni foglalkozások nyitottak a helyi gyermekek előttis. Azok a szülők, akik dolgoznak, vagy egyéb okok miatt nem tudnak megfelelő figyelmet fordítani a gyermekük tanulmányainak ellenőrzésére, segítséget kérhetnek az iskolától és a szórványkollégium pedagógusától.

Az iskola lehetőséget ad a tehetséges diákok képességeinek fejlesztésére. Az iskola számos verseny helyszínéül szolgál, a tanárok pedig készségesen segítik a fiatal tehetségeket, akik így gondos felügyelet alatt bontogathatják szárnyaikat. A gyermekek rendszeres néptáncoktatáson  vehetnek részt. De ami a legfontosabb, ezek az iskolaidőn kívüli foglalkozások nyitottak nem csak a falubéli gyermekek,  hanem a környékbeli falvak gyermekei számára is, és az iskola igyekszik erejétől mérten megoldani ezeknek a gyermekeknek az utaztatását a délutáni foglalkozásokra.

Nagy öröm számomra, hogy itt tevékenykedhetem mentorom, Nagy Annamária óvó felügyelete alatt, akitől megtanultam, hogy soha nem szabad feladni, hiszen a magyarság csak úgy maradhat fenn, ha a generációk továbbörökítik kultúránkat, hagyományainkat, anyanyelvünket. Csodálattal nézem, ahogy anyaoroszlánként harcol az iskola és a szórványkollégium fennmaradásáért, és ezzel együtt a szamosardói és a környékbeli szórványmagyarság megmaradásáért. Köszönettel tartozom a támogatásáért, amit a munkám során kaptam tőle.