Jelenlegi hely

Szeben és Hunyad megyei Petőfi ösztöndíjasok találkozója

Tapasztalatcsere és együttműködés

/ Virág Ádám /
virag.adam képe
Szakmai találkozót szerveztünk a Hunyad és Szeben megyében tevékenykedő Petőfi Ösztöndíjasok számára. A Petőfi programban folyó munkánk hatékonyabb, és sikeresebb teljesítése érdekében tapasztalatot cseréltünk, ötleteltünk. A jelenleg folyó munkáik mellett, a jövőben megvalósítandó terveinkről, programjainkról is egyeztettünk.
talalkozo1talalkozo2talalkozo4talalkozo7

A találkozó ötletét Winkler Gyula, a Hunyad megyei RMDSZ elnöke, európai parlamenti képviselő vetette fel. A találkozóra február 13-án került sor a Téglás Gábor Elméleti Líceumban, Déván, ahol ösztöndíjas tevékenységemet végzem. A megbeszélést koordinálta és moderálta Kun-Gazda Gergely, aki a szervezés mellett reflektált az elhangzott észrevételekre, javaslatokra. A találkozón részt vett Bajusz Erika,  Vízaknáról, aki az Árvácska Gyermekotthonban (Vízaknai Református Egyházközség) végzi munkáját, Fábián Mónika Abrudbányáról és Csernakeresztúrról, fogadó szervezete Abrudbányai és Verespataki Magyar Kulturális Egyesület, Ferencz Klaudia Medgyesről, aki mentorával Balázs Botonddal érkezett és munkájuk helyszíne a Medgyesi Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség MADISZ, Fülöp Ágnes Lupényból, akinek fogadó szervezete a Lupény-Vulkáni Unitárius Egyházközség, Simon Andrea, Nagyszebenből - HÍD - Szebeni Magyar Egyesülettől, Szalai Luca, Petrozsényból, fogadó szervezete a Szent Ferenc Alapítvány Jézus Szíve Gyermekvédelmi Központ, és jómagam mentorommal Koppándi Zoltán unitárius lelkésszel, helyiként a Magyar Unitárius Egyház kötelékében. 

A találkozó megnyitását követően, Kocsis Attila a helyi Líceum igazgatója a nyolcadikos osztály jelenlétében beszélt az iskola jelenlegi helyzetéről és az iskolában folyó munkáról. Ezt követően röviden ismertettem a Petőfi Program alapvető célkitűzéseit, és a munkánk jelentőségét próbáltam bemutatni a hallgatóságnak. Az ösztöndíjas társainkkal bemutatkoztunk, és ismertettük a fogadó szervezetünknél, és tágabb környezetünkben végzett feladatainkat, szórványban folyó munkánkat. 

Az iskola helyzetéről és munkánk fontosságáról és sokszínűségéről Balogh-Botár Csaba aligazgató beszélt. Széll Lőrinc a Hunyad megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság munkájáról, a romániai önkéntes törvényről, képzési rendszerről, és lehetőségekről beszélt. Gyakorlati tapasztalatokat osztott meg az ifjúságsegítés területén végzett tevékenységekről. A megbeszélésen jelen volt Szurovszky Katalin konzul asszony és Veress Csongor Balázs konzul úr is. A jelenlétükben szakmai kérdésekben folyt eszmecsere, és a jövőben megfogalmazódó tervekről, helyspecifikus tapasztalatokról, megoldandó problémákról esett szó. A megbeszélést követően a Téglás Gábor Elméleti Líceum konyhásaitól megszokott színvonalú, nagyon finom ebéd következett. 

Ebéd után az Unitárius Szórványközpontban "SOLI DEO GLORIA" - címmel a reformáció öt évszázadának kiállításmegnyitójával folytattuk találkozónkat, melyet mentorom Koppándi Zoltán Szurovszky Katalin konzul asszonnyal nyitott meg. Ezt tevékenységi beszámoló és tapasztalatcsere követte a Dévai Unitárius Egyházközség tanácstermében. A Petőfi program ösztöndíjasai egyesével számoltak be tevékenységükről, fogadó szervezetükkel és mentorokkal való kapcsolatukról. A munkánk napi nehézségeit és sikereit részleteztük, tanácsot adva egymásnak annak érdekében, hogy munkánk a jövőben még célravezetőbb és hatékonyabb legyen. A találkozó végén úgy éreztük, hogy nagyon hasznos volt az eszmecsere, és megállapodtunk, hogy a találkozónk következő állomása Lupényban lesz.