Jelenlegi hely

Templomépítő nagyasszonyára emlékezett Fogaras

/ Hollanda Tímea /
hollanda.timea képe
Minden év november 25-én, Katalin napján Árva Bethlen Katára (1700-1759) emlékezik a fogarasi magyar közösség. Ezen megemlékezéseknek évről évre az általa építtetett református templom ad otthont, melyben az úr asztalát a saját kézzel vart menyasszonyi ruhája díszíti, és melynek tornya előtt található síremléke is. Kata napja egyike azon kevés alkalmaknak, melyen felekezeti hovatartozásuktól függetlenül is összegyűlnek a város magyarjai.
Árva Bethlen Kata emlékünnepÁrva Bethlen Kata emlékünnepÁrva Bethlen Kata emlékünnepÁrva Bethlen Kata emlékünnep

Az idei eseményen a közösség meghívásának eleget téve a Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről Mucsi Géza osztályvezető úr és Fazekas Anna, a Petőfi Sándor Program koordinátora is részt vett. Az emlékünnepély programja a következő forgatókönyv szerint zajlott.

Szász István zaláni református lelkész ünnepi istentiszteletét követően Ambrus Atilla, a Brassói Lapok főszerkesztője tartott jövőbe tekintő előadást a virtuális és valóságos közösségekről, megemlítve, hogy milyen fontos volt elődeink, és köztük Árva Bethlen Kata valódi közösséget építő, támogató tevékenysége, valamint, hogy milyen hatásoknak vagyunk kitéve napjainkban a modern közösségi média által. A folytatásban felcsendült az Örökségünk című dal, melyet népviseletben, zongorakísérettel adott elő a fogarasi gyerekek egy kis lelkes csoportja. A dal világos üzenetét tovább erősítette Reményik Sándor Templom és iskola című verse, melyet a közösség tehetséges szónoka, Kocsárdi Manyika szavalt el. A következő mozzanatban négy, gondosan erre az alkalomra kiválasztott kórusművel állt elő a Fogarasi Ökumenikus Dalárda, Palkó Sándor karnagy vezényletével. Az ünnepi műsort a Petőfi Sándor Program keretében, a Kovászna Megyei Művelődési Központ támogatásával meghívott Európa szerte ismert és elismert baróti Kájoni Consort régizene együttes koncertje zárta. Nemzeti imánk közös eléneklését követően került sor a fogarasiak templomépítő nagyasszonyának, Árva Bethlen Kata sírjának megkoszorúzására. Az emlékünnepély ezután a közösségi teremben szervezett szeretetvendégséggel folytatódott.

Több mint kétszázötven esztendő távlatában is méltó módon emlékeznek tehát a fogarasiak Árva Bethlen Katára, kinek életútja és egyházáért tanúsított odaadó szeretete példa kell legyen a ma élő és az őket követő generációk életére nézve, különösképpen napjaink szórványsorsának nehézségeire való tekintettel.