Jelenlegi hely

Tíz éves a Diakónia Keresztyén Alapítvány Szászrégeni Fiókja

/ Rád Anita /
rad.anita képe
Konferenciával összekötött ünnepségen adhattunk hálát 2016. november 18-án és 19-én a Diakónia Keresztyén Alapítvány tizenöt és a Szászrégeni Fiók tíz éves fennállásáért. A kétnapos rendezvény a múltra való visszatekintés és hálaadás mellett szakmai tudás elsajátítására is alkalmat adott a Diakónia Alapítvány munkatársai számára.
A Szászrágeni Diakónia vezetői: Székely György és Székely AnnamáriaAz év munkatársának laudációjaA résztvevők egy részeElőadás a Bethesda kórházról

Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám… A király így felel majd nekik: Bizony mondom néktek. Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. (Mt. 25. 31-46)

A fenti igerész szolgált mottóul a Diakóniai Keresztyén Alapítvány fennállásának tizenötödik és a Szászrégeni Fiók fennállásának tizedik évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen, amelyre Szászrégenben került sor 2016. november 18-án és 19-én. Az ige is jól tükrözi azt a keresztyén szellemiséget, amelyet a Diakónia képvisel, tehát a bárminemű különbségtétel nélküli szeretetet, segítségnyújtást és gondoskodást mások iránt.

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Szászrégeni Fiókja által megszervezett eseményen Erdély minden Diakónia Fiókszervezetéből érkeztek meghívottak illetve képviselők. Így Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Nagyváradról, Sepsiszentgyörgyről, Udvarhelyről és Brassóból is üdvözölhettük a vezetőket és munkatársakat egyaránt.

 A konferenciát és ünnepséget Nagytiszteletű Kántor Csaba lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspökhelyettese és a Diakóniai Keresztyén Alapítvány elnöke, rövid áhítattal nyitotta meg. Szavaiban nagy hangsúlyt nyert annak a szolgálatnak az értéke, amelyet a Diakónia munkatársai végeznek nap mint nap a rászorulók megsegítése érdekében. Kántor Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a diakóniai szolgálat révén Jézus Krisztus élete válik valóssá és láthatóvá a mindennapokban, a világ számára is.

Az áhítatot Takács István előadótanácsos köszöntő szavai követték. Ezután Bencze János lelkipásztor a Magyar Református Egyház Bethesda gyermekkórházának diakóniai igazgatója tartott előadást a kórház történetéről, munkásságáról és fontosságáról Magyarországon.

A délután következő részében a Tiberius vonósnégyes zenei műsorát hallgathatták meg a jelenlevők. Majd sor került Szászrégeni Diakónia köszöntésére is. A gratulációk és köszöntések során felszólaltak többek az Erdélyi Református Egyházkerület képviselői, a diakónia munkaterületén lévő falvak polgármesterei, a szászrégeni alpolgármester, támogatók és partnerek.

Az esti program keretében aztán az „Év munkatársa” díj kiosztására is sor került, mindegyik Fiókszervezet esetében. Ezt követően pedig a Szászrégeni Diakónia munkatársai részesültek díszoklevélben munkásságuk elismeréseként. Végezetül a pénteki nap lezárásaként a vendégek állófogadás alatt üdvözülhették egymást, oszthatták meg tapasztalataikat, és beszélhették meg a nap eseményeit.

A kétnapos rendezvény több mint százötven meghívottja azonban nem csupán a jubileumi évfordulónak örvendezhetett együtt, hanem szakmai téren is gyarapodhatott a színvonalas előadások révén. Szombaton a reggeli áhítatot követően a résztvevők Dr. Grezsa Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusának előadását hallgathatták meg, melynek címe „A szupervízió szerepe a diakóniai alkalmazott munkájában”. Ezt követően Dr. Kiss Jenő, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adjunktusa, beszélt a diakóniai alkalmazottak kívülálló érintett szerepéről a beteggondozásban. Végezetül pedig Takács Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem tanársegéde tartott interaktív előadást az esetmunka szerepéről a diakóniai alkalmazott munkájában.

A nap következő programpontjaként a résztvevők az előadásokon hallottakat kiscsoportos műhelymunka keretein belül meg is beszélhették, konkrét tapasztalataikat oszthatták meg, és kérdéseikre kereshettek választ.

Hálásak vagyunk, amiért a kétnapos rendezvény sikerrel zárult, és a résztvevők családias, mégis szakmai környezetben gyarapodhattak. Kívánunk még sok évnyi eredményes munkát A Diakónia Keresztyén Alapítvány Szászrégeni és minden fiókszervezete számára!