Jelenlegi hely

Elfeledett kincsek a máramarosszigeti református gyülekezeti házban

/ Lovász Dénes /
lovasz.denes képe
Erdélyország északi részén a Máramarosi havasokban, valahol a román-ukrán határ mellett van egy város, Máramarossziget. Ez a kis, feledésbe merült városka nagyon sok hírességgel büszkélkedhet, elég csak a nagybányai festőiskolát megalapító Hollósy Simon festőművészre vagy a helyi líceum névadójára, Leővey Klára írónőre gondolni, de innen származik még Asztalos Sándor honvédezredes, és nem utolsó sorban Prielle Kornélia színművésznő, valamint Szabó Aurél ügyvéd is, aki korának igen megbecsült személye volt, nagy tudását az általa összegyűjtött több ezer kötetet számláló magánkönyvtár is bizonyítja.

 

A máramarosszigeti református gyülekezeti házban ünnepélyes keretek között nyitották meg a Szabó Aurél és Prielle Kornélia emlékkiállítást. A csekély méretű, ám igen gazdag kiállítás két teremre oszlik. Az egyik terem Prielle Kornéliának állít emléket, míg a másik teremben a Szabó Aurél könyvtár található. A kiállítást Zolopcsuk Pál Róbert helytörténész mutatta be részletesen.

Prielle Kornélia nevét a legtöbben onnan ismerhetik, hogy ő volt az a színésznő, akinek 1846-ban Petőfi Sándor, vándorszínész évei alatt megkérte a kezét, azonban a házasság szülői beleegyezés hiányában elmaradt. Azt azonban már kevesen tudják róla, hogy ő volt az első olyan színésznő, akit 1881-ben a Nemzeti Színház örökös tagjává választottak.

A Prielle Kornéliának berendezett szobában sok más emléktárgy mellett helyet kapott az a támlásszék is, amelyet a művésznő a kolozsvári színházigazgatótól kapott ajándékba. Erre a támlásszékre van ráhímezve a színésznő által megformált több száz karakter közül azoknak a neve, amelyekben a legemlékezetesebb alakítást nyújtotta.

Prielle Kornélia szülőházának a helyén épült a Szabó Aurél ügyvédi palota. A néhai ügyvéd a Millenniumhoz kapcsolódóan a palota falára egy erre vonatkozó emléktáblát is elhelyezett. Ez a tábla szintén a református egyház tulajdonában van, és ugyancsak megtekinthető a kiállításon.

A kiállítás másik része a Szabó Aurél könyvtár. A könyvtárban található szekrénysor még 1893-ban, az ügyvédi palota építésekor készült. A gondosan faragott bútor üvegtábláin Shakespeare, Goethe, Schiller, Arany, Moliere és Jókai arcképe található.

„Szabó Aurél feleségének emlékirataiból kiderül, hogy férje soha nem tett úgy egyetlen könyvet sem a könyvespolcára, hogy ne olvasta volna el. Könyveit nagyon gondosan rendszerezte; külön helyet tartott fenn a költeményeknek, regényeknek, díszalbumoknak, valamint a gyűjteményben helyt kaptak még különféle lexikonok, jogi- és úti könyvek is.” – mondta a helytörténész.

A két világháborúnak és a különféle rendszerváltásoknak köszönhetően a 4500 kötetet számláló gyűjteménynek csak egy töredéke, mintegy 2500 kötet maradt fenn, mégis hűen adja vissza Szabó Aurél korát, mivel a néhai ügyvéd nem gyűjtötte a régi könyveket, leginkább csak olyan könyveket vásárolt, amelyek az ő idejében jelentek meg.

A gyűjteményt eredetileg a Máramarosi Közművelődési Egyletre hagyományozták volna, melyet a helyiek ma Kultúrpalotaként ismernek, de az 1918-as változások után Szabó Aurél özvegye úgy döntött, hogy a teljes gyűjteményt inkább a református egyházra hagyományozza.

A kiállítás részeként látható még Szilágyi István, a volt református líceum egykori tanárának mellszobra is, melynek a többi mellszobortól eltérően a talapzata önmagában is egy műalkotás volt. A szobrot Tóth András debreceni szobrászművész készítette. A szobor egyik érdekessége, hogy Szilágyi István halála után a református gyülekezet gyűjtésbe kezdett, melyhez egyébként a katolikus egyház is csatlakozott, és két év múlva már el is készült a mellszobor, mely 1944-ig a volt református líceum udvarán állt, majd a református lelkészi hivatalba szállították.

A kiállításnak nincs meghatározott nyitvatartási ideje, azt csak előzetes egyeztetés alapján lehet megtekinteni.