Jelenlegi hely

Becsengettek Rimaszombaton

Tanévnyitó Istentisztelet a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban

/ Rákos Ágota /
rakos.agota képe
Vasárnap délután, az óra lassan elüti a hármat. Gyülekeznek a hívek a rimaszombati református templom bejárata előtt: diákok, tanárok, szülők és nagyszülők. Egy magyar közösség, akiket nem csupán a magyarságuk és a hitük, hanem a jövő kapujához vezető intézmény, az iskola is összeköt. Új tanév veszi kezdetét, melynek mint Petőfi Sándor ösztöndíjas már magam is a részesévé válhatok.
A tanévnyitó misére várakozvaOsztályok szerinti rendezett bevonulásA karzaton is gyűlnek a hívekA diákok fogadalomtétele

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium jelenlegi formáját 1999-ben nyerte el, az egyetlen magyar nyelvű gimnáziumként működik a városban. Az oktatás nyolc- és négy osztályos gimnáziumi tanrendet követ. A gyermekek létszáma az idei tanévben már 153 fő, mely növekedést mutat az eddigi évekhez képest.

Az iskolai tanévkezdés szerves részét képezi a Fő téren álló református templomban megtartott istentisztelet. Az iskolalelkész, Mikos Annamária tanulságos beszédet intézett a fiatalsághoz, melyet érdemes volt meghallgatni, megszívlelni. Beszéde jelen korunkra reflektálva világított rá azokra a mindennapi életben előforduló apró botlásokra, melyek a fiatalok életét keseríthetik meg, ha nem vigyáznak kellőképpen cselekedeteikre. Molnárné Pelle Beáta igazgatónő beszédét követően a tanévnyitó istentisztelet ünnepélyes, meghitt légkörét még tovább emelte az a kedves szokás, mely az iskolai tanévnyitó alkalmához köthető. A kezdő pedagógusok fogadalomtétellel erősítik meg elhivatottságukat a tanári pálya iránt. Az idén Kluvanec Zsuzsa tanárnő tett fogadalmat, aki a magyar nyelv és irodalom oktatása mellett szlovák nyelvet és polgári nevelés tanítását kezdi meg az iskolában.

A tanári fogadalomtételt a prímósok (kis elsősök), valamint a négy éves képzés elsőseinek fogadalomtétele követte. A diákok számbeli arányáról elmondható, hogy az idei tanév kezdetén az elsősök létszáma szerencsés fejlődést mutat, hiszen 24 kisdiák kezdte meg a tanulmányait a gimnáziumban. A fogadalomtételeket követően az istentisztelet az iskolalelkész áldásával zárult.