Jelenlegi hely

Márton Áron Emlékkiállítás Léván

/ Kertész Csilla /
kertesz.csilla képe
2015. december 24-én a Nemzetpolitikai Államtitkársága meghirdette a Márton Áron emlékévet, az erdélyi püspök születésének 120. évfordulója alkalmából. Az emlékév egyházi fővédnöke Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, világi fővédnöke Áder János köztársasági elnök úr. Az emlékévhez kapcsolódóan szerveztek számtalan eseményt: történelmi vetélkedőket, rendhagyó történelem órákat és kiállítás megnyitókat is.
Boros Károly atya előadásaKiállításGaal Gergely, Menyhárt József, Wirth Jenő, Boros Károly atyaEgyházi kórus

2016. szeptember 8-án, a lévai Reviczky Társulás is kapcsolódott az emlékévhez. A Társulás évadnyitó rendezvényként Márton Áron életét bemutató kiállítás érkezett Lévára. Az ünnepélyes megnyitó elején Wirth Jenő, a Reviczky Társulás elnöke köszöntötte az eseményre összegyűlteket, külön üdvözölve Gaal Gergelyt, a Márton Áron Emlékév Programbizottságának elnökét, valamint nyugalmazott Boros Károly főesperes urat, aki Kósa Lőrinc Lovag, a Magyarok Nagyasszonya Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrend szűz Mária jelenéseinek előadója kíséretében érkezett Lévára. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Magyar Közösség Pártjának (MKP) újonnan megválasztott elnöke, Menyhárt József is, akit az elnök úr szintén külön köszöntött.

A kiállítás megnyitót, melyet jelenlétével megtisztelt több lévai magyar szervezet- és intézmény vezető is, a Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjának, Kiss Orsolyának a szavalata nyitotta meg, aki Pál apostol szeretet himnuszát adta elő.

  

A Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjai: Kiss Orsolya  és Bohák Emese

Az előadást követően Gaal Gergely elnök úr mutatta be a kiállítást: A XX. századi történelmünk kiemelkedő alakja Márton Áron erdélyi püspök, aki élete során megtapasztalta a kisebbségi létet és a kommunista diktatúra szörnyűségeit is. Nemcsak kiállt az üldözöttek mellett, hanem sorsközösséget is vállalt velük. A kommunista diktatúra próbálta megtörni őt, de ő mindig kiállt az igazság mellett. Példaértékű és kivételes életművére emlékezve hirdették meg az emlékévet - amint, azt megtudtuk Gaal Gergely elnök úrtól.

Gaal Gergely, a Márton Áron Emlékév Programbizottságának elnöke

A kiállítás bemutatása után Bohák Emese, a Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjának előadásában kalotaszegi népdalok csendültek fel. A kiállításunknak különleges vendég-előadója is volt, Boros Károly nyugalmazott főesperes úr személyében, A főesperes úr amellett, hogy ugyanúgy, mint Márton Áron, ő is Csíkszentdomonkos szülötte, papnövendékként Márton Áron püspök úr is tartott szemináriumi gyakorlatot számára, és maga a püspök atya is szentelte őt pappá. Boros Károly atya lebilincselően gazdag előadásából, az elmesélt személyes élményeiből még jobban megismerhettük a püspök úr kivételes személyiségét. Az előadásának végén a résztevők közösen imádkozták el a Márton Áron püspök boldoggá avatásáért szóló imádságot.

A kiállítás megnyitó zárásaként a lévai római katolikus magyar hívek egyházi kórusának műsorát élvezhettük, akik a magyar szentek himnuszát adták elő.

A kiállítás anyaga az erdélyi püspök nagyszerű életútját mutatja be születésétől egészen a temetéséig. Miért is fontos ez? Mert a mai világunkban, amikor egyre többen vannak, akik a keresztény civilizáció alapgyökereit megkérdőjelezik, nagyon fontos, hogy olyan példaképek álljanak előttünk, akik bátrak, akik fontosnak tartják a nemzeti hagyományok megőrzését, akik a közösségért való kiállásukkal példát mutathatnak. Márton Áron püspök egy ilyen kivételes személyiség volt!

A kiállítás anyaga szeptember 23-ig megtekinthető a Reviczky Házban.  Térjenek be, és tekintsék meg a kiállítást, merítsenek erőt Márton Áron életútjából!

Márton Áron püspök szavaival élve, melyek mind a szórványmagyarságban élő, mind a világ minden táján élő magyarnak útmutatást jelenthetnek az életben:

„Nekünk szerepünk van a világban. Nem is szerepünk, hanem hivatásunk. Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. Halvány hóvirágok vagyunk, de a téli faggyal küzdve mégis a tavaszt jelezzük.”