Jelenlegi hely

Október 6-án a margonyai sirboltnál

/ Hunyadi Péter /
hunyadi.peter képe
„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata” - hangzott Dessewffy Arisztid, az Aradi Tizenhármak kivégzés előtti utolsó mondata. Földi maradványait a család 1850-ben az aradi vár sáncából "kicsempészve" a Sáros megyei Margonyára, a család ősi birtokára vitte, hogy méltóan helyezze örök nyugalomra. A sírbolt már-már zarándokhellyé vált, ahol minden évben megemlékezést tart a CSEMADOK kassai szervezete.
MargonyaMargonyaMargonyaMargonya

A vértanúk balladájában megénekelt, bágyadt őszi napsütésnek emléke sem volt idén Margonyán. A nyirkos, hideg őszi idő ellenére is szép számban érkeztek a megemlékezésre a faluból, közelről és távolabbról elöljárók, tisztelők és leszármazottak is, hogy a 167 évvel ezelőtt levert szabadságharcunk honvéd tábornokára, Gróf Dessewffy Arisztidre emlékezzenek nyughelyénél. A nagy múltú, több mint 800 évre visszatekintő Dessewffy nemzetség tagjai közt találunk hősi halottakat a mohácsi csatamezőn, főispánt, püspököt, hadvezért, akadémikust, írót is. Dessewffyek közül 19-en vettek részt tiszti rangban az 1848/49-es harcokban. A vértanú egyik rokona, Kassa polgármestere volt a szabadságharc idejében. De elérte a családot a XX. századi emigráció is. Dessewffy Gyula, a Deák Ferenc Társaság egykori elnöke a kommunista uralom elől kényszerült elhagyni ősei birtokait. A leszármazottak közül hárman voltak jelen az ünnepségen.

A CSEMADOK (szlovákiai kulturális szervezet) Kassai Városi Választmánya külön buszjáratot indított október 6-án délelőtt, hogy a kassai magyarok is részt vegyenek a már hagyományosan megtartott ünnepi eseményen az Eperjeshez közeli településen. A eseményt Kolár Péter, a szervezet elnöke rendezte ahol Magyarországot Kassai Főkonzulátusa nevében Bitay Levente konzul képviselte. A CSEMADOK Nyugdíjas Alapszervezetének Dalosköre énekkel és prózával emlékezett, de elhangzott az aradi vértanúk balladája is egyéb '48-as témájú zenei betétekkel, melyben közreműködött, a Petőfi Sándor Program tornaljai ösztöndíjasa is. Felszólalt még a Dessewfy családfa kutatója, az egyház képviselője, valamint Margonya polgármestere, aki szlovákként is hűen és büszkén ápolja a magyar arisztokrata család épített és szellemi örökségét a faluban. Éppen a közelmúltban sikerült teljes körűen felújítani a falu központjában álló nemesi kúriát, mely a mai formájában a közművelődést szolgálja. Falai közt színházterem, rendezvénytermek találhatók melyek fölött egykori családtagok festményei őrködnek. A későbbiekben a margonyai polgármesteri hivatal is ebben a méltóságteljes épületben kaphat majd helyet.

Az erdő rejtekében lévő sírhelytől, a különböző szervezetek és magánszemélyek koszorúzása után a meredek domboldalról ünnepélyesen vonultak le az emberek a polgármester vezetésével a kastélyba, ahol jó alkalom nyílt egy kis beszélgetésre, ismerkedésre, kapcsolatépítésre a történelmi hangulatú épület megtekintése közben. Az eseményeket faluházban fogadás zárta.