Jelenlegi hely

XIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat Déván

/ Koffol Gábor /
koffol.gabor képe
A Magyar Unitárius Egyház az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylettel (ODFIE) tizenkilencedik alkalommal szervezte meg november 5-én a Dávid Ferenc emlékzarándoklatot. A jeles alkalomra a Kárpát-medence számos településéről érkeztek unitárius zarándokok, illetve más felekezetű hívek, úgy az idősek, mint a fiatalok is lerótták tiszteletüket az egyházalapító püspök nagysága előtt. Az ünnepi istentisztelet után a dévai imaház udvarán felavatásra került Dávid Ferenc fából faragott szobra.
XIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - A zarándokok érkezése a várbaXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - Ünnepi istentisztelet Déva várábanXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - GyertyagyújtásXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - Dávid Ferenc szobrának felavatása

A zarándokok délben kezdtek gyülekezni a dévai várdomb lábánál, majd az ünnepi áldás után közösen mentek fel a dévai várba, melynek falai között Dávid Ferenc 1579-ben börtönben szenvedett és halt mártírhalált.

Az ünnepi istentisztelet előtt Bálint Benczédi Ferenc, erdélyi unitárius püspök köszöntötte a közel 1300 zarándokot, majd kiemelte e hely fontosságát, ahol évente megállhatunk számadásra és feltöltődésre.

Az ünnepi istentiszteletnek négy szolgálatvégző lelkésze volt: Bálint Róbert Zoltán (Mészkő), Koppándi-Benczédi Zoltán (Dél-Nyugat-erdélyi Unitárius Szórványegyházközség), Fülöp Júlia (Országos Dávid Ferenc Egylet elnöke) és Vagyas Attila (Gondviselés Segélyszervezet központi munkatársa, beszolgáló lelkész Bukarestben). A prédikációk az út, utazás, és megtett út köré épültek, és mindenki a saját nézőpontjából közelítette meg az egyházi szolgálatvégzés fontosságát. Ezt követően kiemelték, hogy az eddig megtett út nem csupán a számokkal kifejezhető kilométereket és órákat jelentik, hanem ez az “út” köti össze a híveket, időseket és fiatalokat, templomainkat, várainkat, a hagyományainkat, történelmünket és a közös jövőnket.

Saját tapasztalataikat és élményeiket megosztva mesélték el, hogy olykor Kőmíves Kelemenként kell megállni a helyüket, áldozatokat hozni, vagy éppen Kőmíves Kelemennéként, olykor saját magukat is “feláldozni” egy nemesebb cél érdekében. Ezen helyzetekkel a szórványban dolgozó és élő lelkészek nap mint nap szembesülnek.

A beszédek után a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatói egy várjátékot adtak elő. Ezt követően a résztvevők gyertyákat, virágokat és koszorúkat helyeztek el Dávid Ferenc emlékcellájánál, akinek nevéhez fűződik az egyetlen magyar anyanyelvű vallás megalapítása, és az 1568-as tordai országgyűlésen a Vallásszabadság törvényének kihirdetése is. Ekkor fogalmazták meg először azt a tézist, hogy a “hit Isten ajándéka” és mindenki azt a vallást gyakorolhatja, amely a saját felfogásával megegyezik.

A hagyományokhoz híven idén is gyermek-rajzpályázatot hirdettek “Jézus és tanítványai” tematikában, amelyre közel 200 pályamű érkezett a Kárpát-medence különböző településeiről. Az eredményhirdetésre az istentisztelet után került sor, mely rajzokat a várban tekinthettek meg a zarándokok.

Az eseményt a “Színek és utak” nyílt fotókiállítás tette érdekesebbé, amelyet a dévai Unitárius Imaház kultúrtermében lehetett megtekinteni. A kiállított fotókat a dévai Fókusz csoport amatőr fotósaik képeiből válogatott össze. A helybéli hívek az imaház udvarán süteményekkel és meleg teával kedveskedtek a messzebbről érkező zarándok testvéreiknek.

A zarándoklat befejezéseként dévai unitárius imaház udvarán felavatták a szombathelyi Apáczai Csere János Alapítvány által adományozott, Dávid Ferenc szobrot, amelyet Joó László készített. A páfrányfenyőből kifaragott műalkotás egyedi, mivel korábban még senki nem formálta meg Dávid Ferenc alakját. A szobor magassága 1,75 m magas és az egyházalapító püspököt ábrázolja kezében a Bibliával, mellette az egyházi címerrel, és a következő bibliai jelmondattal: - Legyetek okosak, mint a kígyók szelídek, mint a galambok - (Máté 10, 16)

Az eseményen beszédet mondott Kovács Jenő, az Apáczai Csere János Alapítvány kuratóriumának elnöke, Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, Dimény József a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör esperese és Koppándi-Benczédi Zoltán, a Dél-Nyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkésze. Ez utóbbi mint az esemény házigazdája, megköszönte a jeles ajándékot és ígéretet tett, az egyházközség tagjaival közösen fognak vigyázni az egyedi műalkotásra.

Útmutatásként Dávid Ferenc ma is érvényes szavai állhatnak előttünk:

“A szeretet a valódi szabadság, mihez a szolgaság félelme nem járul.”

 

Az eseményt rögzítette a Magyar Televízió és a Zarándoklatról készült műsort az érdeklődők 2016. november 20-án tekinthetik meg a Duna Televízió adásában. (magyar idő szerint 11 órakor)