Jelenlegi hely

Hírek

2018.03.19.
Március 15-i megemlékezés Vukováron
A szlavóniai magyar szórványban, Vukováron március 16-án, pénteken rendeztük meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója kapcsán ünnepi megemlékezésünket.
2018.03.19.
Himnusz a Drámai Színházban
Brassóban a magyar nemzeti ünnepre, a 48-as forradalom és szabadságharc kitörésének emlékére több helyszínen és időpontban szerveztek rendezvényt, előadást és megemlékezést, szinte az összes korosztály számára elérhető módon.
2018.03.19.
2018. Március 15. Medgyesen
„Szilaj lelkesedés/ Foly bennem, mint tüzár” – írja Petőfi 1849. március 2-3-án, a medgyesi csatában. Történelmi események színhelyeként igen erős a magyar emlékezet a Nagy-Küküllő mentén. A felekezetek évente felváltva adnak otthont a március 15-i...
2018.03.19.
Március 15-i megemlékezés Magyarittabén
A bánáti Magyarittabén, a Kárpát-medence legdélebbi Kossuth-szobránál rendezték meg nemzeti ünnepünk egyik vajdasági központi rendezvényét. Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, amelynek keretében a marosvásárhelyi Lőricz István lelkipásztor...
2018.03.18.
Tanfolyam seniroknak
2018. március 13-án számítógépkezelés tanfolyam indult szenioroknak Léván a Reviczky Házban, annak érdekében, hogy az idősebb korosztály is magabiztosan használja az internet adta lehetőségek széles tárházát.
2018.03.18.
Gondolatok egy állomáson
Beregszászban március elején volt az idei nagyböjti kereszthódoló körmenet. Az eseményt a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerülete szervezte, de a többi felekezet híveit is szeretettel várták.
2018.03.17.
Ünnepi megemlékezés
Előkészületként kokárdavarrás és -ragasztás, diákok műsorának próbája, interaktív történelemóra, pogácsasütés és só-liszt gyurmázás, a nemzeti ünnepen pedig koszorúzás, ökumenikus istentisztelet, szavalatok és énekek, néptánc előadás és táncház. Így...
2018.03.17.
Lupény 2018. március 15.
1848. március 15-e eseményei ma is élénken jelen vannak a magyar nép életében. A lupényi forradalmi rendezvény résztvevői a lupényi római katolikus templomban gyűltek össze, ahol méltón megemlékeztek a 170 évvel ezelőtti forradalmárok hősi tetteire...
2018.03.17.
borito
2018. március 18-án, a magyar zászló és címer napja alkalmából több megemlékezésen is zenei szolgálatot teljesítettünk a 16. sz. Báthory István cserkészcsapattal.
2018.03.16.
Gábor Áron emlékezete
A hagyományoknak megfelelően Szászrégen apraja-nagyja kiveszi részét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának megünnepléséből. A diákok ilyenkor nemzeti színekkel díszítik a szórványkollégiumot, a táncosok új koreográfiákat...

Oldalak