Jelenlegi hely

Kettős ünnepség Szászrégenben

/ Rád Anita /
rad.anita képe
A Radnótfáji Református Egyházközség templomai egyszerre két eseménynek adtak otthont október másodikán. Egyrészt az idősek vasárnapja alkalmából a gyülekezet már őszülő tagjaira figyeltünk, és őket ünnepeltük, amire minden évben sor kerül, másrészt pedig Márton Áron erdélyi püspökünkre is megemlékeztünk az istentisztelet keretei között.
Előadás Márton ÁronrólA fiatalok köszöntik az időseketMárton Áronról szóló dokumentumfilm megtekintéseSzeretetvendégség az idősek vasárnapján

Október első vasárnapja igazán ünnepi hangulatban telt a Radnótfáji Református Egyházközség gyülekezeti tagjai számára. A félnapos ünnepséget a gyülekezet új templomában nyitotta meg Székely György lelkipásztor, aki prédikációjában az idősekhez és idősekről szólt, kihangsúlyozva azok nélkülözhetetlen szerepét a közösségben, és bátorítva őket a további munkára, és Istenbe vetett hitre.

Az igehirdetést követően az időseket a gyülekezet apró és ifjú tagjai is köszöntötték verses, éneklős műsorral. Mivel az iskolai tanévvel együtt a gyülekezetben is elindítottuk a vallásórákat, kátéórákat és ifi alkalmakat, ezért nagy öröm volt látni, ahogyan a legkisebbek a fiatalokkal közösen zengik az éneket és szavalnak.

Az idősekre összpontosító programok után születésének 120. évfordulója alkalmából Márton Áronra emlékeztünk a gyülekezettel együtt. Székely György lelkipásztor felhívta a figyelmet arra, hogy habár Márton Áron katolikus püspök volt, nem csupán katolikus körökben elismert munkássága, hanem az egész erdélyi magyarság 20. századi történelmének kiemelkedő és példamutató alakja. Ezután a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként bemutató tartottam Márton Áronról, amelyben amellett, hogy kitértem életrajzi adataira, kihangsúlyoztam a püspök erdélyi magyarságért való munkásságát. Így szót ejtettem az 1944-es zsidók deportálása elleni tiltakozásáról, valamint arról, hogy felemelte szavát a román kommunista diktatúra magyarságot sújtó atrocitásai ellen. Szintén szó volt fogságairól, prédikációiról, az emberekkel való kapcsolatáról, végül pedig a boldoggá avatási peréről. A Márton Áronról való megemlékezés második momentuma volt a templomban tartott előadás, ugyanis két nappal korábban a fiatalok számára levetítésre került a Márton Áron boldoggá avatási peréről szóló dokumentumfilm.

Mivel a gyülekezet régi templomában is minden vasárnap megkondul a harang, ezért az ünnepség és a megemlékezés a régi templomban is megismétlődött. Végül pedig mindkét templomban lezajló eseményt szeretetvendégség követett, ahol kávé és sütemény mellett ünnepelhettük tovább a gyülekezet időseit, megtapasztalva a közösségi együttlét megtartó erejét.