Jelenlegi hely

Hírek

2024.03.27.
Női felolvasók
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Női Bizottsága minden évben meghirdeti az ökumenikus világimanapot, amelyhez Hertelendyfalván is kapcsolódnak a református-, és római katolikus egyház hívei.
2024.03.26.
Virág Ádám dévai PSP ösztöndíjas megnyitja a konferenciát
2024 márciusának első napjaiban, március elsején és másodikán, az Erdélyben szolgálatot teljesítő PSP ösztöndíjasok és mentoraik interaktív találkozón, és tapasztalatcserén vehettek részt Déván, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban.
2024.03.26.
Galéria Jurta Látványtár Nyitracsehi
A Biblia a könyvek könyve. Az Ó- és Újszövetség a kereszténység kánoni könyveinek gyűjteménye. A legtöbb nyelvre lefordított, a legtöbb példányszámban megjelent könyv.
2024.03.24.
A kegyelet koszorúi
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére megemlékező programsorozatot szervezett a segesvári magyar közösség.
2024.03.22.
Matyó Viktória rajza "Dédnagyapám háza"
A Kárpát-medencei és a diaszpórában élő általános és középiskolás fiatalokat arra ösztönözték a pályázat kiírói, hogy a számtalan kínálkozó téma közül válasszanak ki egy olyan dolgot, ami a magyarság büszkesége számukra. Ez lehet egy hely, egy...
2024.03.22.
Március 15
Koszorúzással, majd ünnepi műsorral emlékezett az 1848/49-es szabadságharc napjaira Ürményháza magyarsága. A megemlékezés 2019 óta a falu temetőjében kezdődik, mióta itt áll d’Orsay Miksa százados, és a szabadságharc ismeretlen délvidéki hőseinek...
2024.03.21.
Március 15. Vukováron
A Vukovári Magyarok Egyesületének tagjaival történelmi, és irodalmi műsorral emlékeztünk meg az 1848-as forradalom, és szabadságharc eseményeiről, fontosságáról a Magyar Házban.
2024.03.20.
Emlékoszlop avatás a Petőfi-tanyán
„Sem magasság, sem mélység nem rettent” – ez volt a jelmondata a nagybányai Gróf Teleki Sándornak, aki jó barátságot ápolt a lánglelkű Petőfi Sándorral. Olyannyira, hogy az ifjú házas Petőfi az ő kastélyába utazott élete talán legszebb és...
2024.03.20.
Ünnepi istentisztelet a datki unitárius templomban
Március 15. és 18. között Kőhalomban és környékén több ünnepi rendezvénnyel emlékeztünk meg az 1848-as márciusi forradalomról és az ebből kibontakozó szabadságharcról, az össznemzeti összefogás máig érvényes és mindig hiteles példáiról.
2024.03.19.
Március 15 Nagybánya
A nemzeti ünnep alkalmával sokan ragadják meg a szót, és a múltunk eseményei alapján szeretnék előrevetíteni, hogy milyen jövő vár a magyarra. Sejtelmes módon ígérgetik a szebb és jobb jövőt, a lágyabb kenyeret, ami most még ugyan nincs, de majd...

Oldalak