Jelenlegi hely

Nagyhét Szilágysomlyón - a "Báthory István” Római Katolikus Kórus szolgálatában

/ Garamvölgyi Anett /
garamvolgyi.anett képe
Nagyhét: A 2017-es év olyan nagyheti élményekkel gazdagított, amilyenekben eddigi életem során még nem volt részem. Ez mentorom, Józsa Nándor Lóránd és Kuglis Gábor Levente atya mellett elsősorban az Orosz Zoltán által vezetett "Báthory István” Római Katolikus Kórusnak köszönhető, amely nagyobb egyházi ünnepek előtt újra és újra összeáll plébániánkon.
A szilágysomlyói Római Katolikus Templom, előtte Báthory István szobraNagyhét SzilágysomlyónNagyhét SzilágysomlyónNagyhét Szilágysomlyón

Szilágysomlyó egyik legmeghatározóbb egyházi énekkara az Orosz Zoltán karnagy által vezetett  "Báthory István” Római Katolikus Kórus. Tagjainak száma általánosan 20-25 főre tehető. Repertoárjában vallási témájú, egy- és többszólamú énekeket találhatunk. Az előadásmód rendszerint acapella, vagy orgonával kísért - Kőműves János kántor közreműködésének hála. Nagy örömömre 2017 márciusában én is csatlakozhattam ehhez a kiváló énekes társasághoz. Ettől kezdve heti rendszerességgel próbáltunk, és szívvel-lélekkel készültünk Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Feltámadás, illetve Húsvét vasárnap szentmiséinek énekes szolgálatára. Úgy érzem, munkánknak meg lett a gyümölcse, kórusunk igazán szép, és méltó módon színesítette az egyházi év egyik legjelentősebb ünnepkörét. 

 

A Virágvasárnapi szentmisén az általános miseénekek mellett több alkalomhoz illő vegyeskari művet hallgathattak meg a jelenlévők kórusunk előadásában. Különlegesség volt továbbá, hogy az olvasott evangélium helyett énekelt szereposztásban csendült fel általunk a Virágvasárnapi passió is. A délutáni Keresztút során a helyi plébános, Kuglis Gábor Levente és mentorom, Józsa Nándor Lóránd együttes felkérésének eleget téve, én teljesítettem énekes-kobzos szolgálatot. Gábor atya minden stációhoz jelenkorra vetíthető bölcs gondolatokat mondott, én pedig megénekeltem a bibliai történéseket.

            

Nagycsütörtökön, az utolsó vacsorára emlékezve tovább folytatta szolgálatát kórusunk egy- és többszólamú művek előadásával. Nagypénteken ismét énekszó elevenítette fel Megváltónk kereszthalálának fájdalmas történetét. Szombat este, a Feltámadási szentmisén a gyönyörű dallamokon túl vizuálisan is csodálatos élményekben részesedhettek a jelenlévők: leoltott lámpák alatt, égő gyertyákkal kezükben vonultak templomunkba ministránsaink, és fokozatosan gyújtották meg minden hívő mécsesét, míg az egész tér a reménység fényben ragyogott. Húsvétvasárnap reggel került sor az ételes kosarak megszentelésére. Az emberek tojást, sonkát, kalácsot, és egy kis bort hoztak az úr színe elé, hogy áldásával fogyaszthassák azokat e szent reggelen. Néhány órával később kezdetét vette a húsvétvasárnapi szentmise, ahol a hangulatot ugyancsak kórusunk énekei emelték az égig. Boldog vagyok, hogy ezt a szívet melengető ünnepet is megélhettem Szilágysomlyón.