Jelenlegi hely

,,Szellemi örökségünk,, - a Dél-bánáti Magyar Művelődési Egyesületek XXVII. Szemléje

/ Gál Veronika /
gal.veronika képe
„Szellemi örökségünk" - a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő szokások számbavétele volt a XXVII. Dél-bánáti Magyar Művelődési Egyesületek Szemléjének témaköre. A több évtizedes múlttal rendelkező, hagyományos rendezvény megszervezését 44 év után a kevevári Keve Magyar Művelődési Egyesület vállalta. Az első szemlét Hertelendyfalván 1969-ben tartották. Nyolc szemle után megszűnt a folytonossága, a kilencedik 1989-ben volt, és azóta rendszeresen, minden évben találkoznak a magyar művelődési egyesületek tagjai. A találkozás alkalmával megosztják, megbeszélik a térség gondjait, és közösen próbálkoznak megoldást keresni azokra, továbbá betekintést nyernek egymás munkájába.
img_0454.jpgp1310998.jpgp1320081.jpgdsc05507.jpg

Az idei szemle előkészítésének része volt az előtanácskozás,  melyet 2016. április 9-én szintén a kevevári Keve Magyar Művelődési Egyesület  szervezett a helyi katolikus egyházközség parókiájának épületében, ahol a művelődési egyesületek képviselői az idei szemle napjának szeptember 10-ét tűzték ki, és közösen fogadták el a tanácskozás témáját.

Az egész napos  program a délelőtti órákban a kevei római katolikus templom parókiájának épületében a tanácskozással kezdődött, amelyet a Keve Magyar Művelődési Egyesület elnöke, Binec János nyitott meg és vezetett. A résztvevők a meghívott vendégek köszöntése, az ünnepi szavalat és a tanácskozás napirendi pontjainak ismertetése után a hertelendyfalvi, sándoregyházi és kevevári egyesületek karácsonyhoz fűződő szokásainak, hagyományainak képi és hanganyag bemutatója következett. A kevés számú bemutató utalhat arra, hogy a karácsonyhoz fűződő hagyományos szokások lassan elvesznek. 

A tanácskozás következő perceiben a szórványban működő művelődési egyesületek munkájával kapcsolatos nehézségekről, az anyagi támogatás hiányáról, valamint a szemle szervezésével kapcsolatos újításokról szóló véleményeiket fogalmazták meg az egyesületek képviselői. A fiatalabb résztvevők előterjesztették ajánlataikat az egyes problémák megoldására, mint amilyen a zenei-, anyanyelvi tábor megszervezése gyermekek számára, a szemlével és a térség kulturális értékeivel kapcsolatos fontos adatok és iratok dokumentálása.

Végezetül közös döntésként elfogadták, hogy nem mondanak le a további szemlék megszervezéséről, sőt megoldásokat kell találni, hogy a  települések művelődési életének aktív szerepvállalói évente többször is találkozzanak, ne csak a jelenlegi háromszori alkalommal. Határozatot hoztak, hogy a jövő évi, XXVIII. Szemle házigazdája a torontálvásárhelyi Jószef Attila Művelődési Otthon lesz, az idei Karácsonyi Találkozót pedig a fejértelepi Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület szervezi. 

A vajdasági szervezetek vezetői, a szabadkai székhelyű Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Hajnal Jenő és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Dudás Károly részéről  elhangzott a biztatás, hogy az egyesületek mindig számíthatnak támogatásra, segítségre és  pontosított kérelmekkel forduljanak az intézmények felé. 

A rendezvény része volt az a gazdag kézimunka kiállítás is, amely a kevevári Művelődési Központ helységét díszítette, és amelyet a verseci Petőfi Sándor Kultúr Egyesület-, a fejértelepi Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület-, a torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylet és a Magyar Művelődési és Művészeti Központ-, a  pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület-, a  hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület-, a sándoregyházi Bonnaz Sándor Magyar Művelődési Egyesület-, a székelykevei Varrócska Kézimunkacsoport keretében működő kézimunka csoportok tagjai készítettek. A  kiállított darabok egyenként és együtt is különleges töltettel rendelkeznek: közelebb visznek bennünket múltunk megismeréséhez, értékrendünket gazdagabbá teszik, magyar kultúránk részét képviselik. 

A délutáni órákban az Avilai Szent Teréz Római katolikus templomban ökumenikus istentiszteletet tartottak, amelyen együtt szolgált Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Csipak Csaba, székelykevei plébános. 

Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Csipak Csaba, székelykevei plébános.

Az istentiszteletet követően a közel 300 résztvevő népviseletben a művelődési műsor helyszínére, a Művelődési Központba vonult át. Az ünnepi műsort megnyitó beszédében a szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Dudás Károly  kiemelte, hogy a  Dél-bánáti magyarság a vajdasági magyar nemzeti közösség fontos részét alkotja, és munkájuk példaértékű.

Dudás Károly,  a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke

A műsort a Dél Pacsirtái gyermekkórus nyitotta meg, amely több településről toborozza össze a tagságát. Őket követően Kevevára, Székelykeve, Sándoregyháza, Hertelendyfalva, Pancsova, Torontálvásárhely, Udvarszállás, Fejértelep és Versec hagyományőrző csoportjai népdalokat, néptáncokat és irodalmi összeállításokat adtak elő. A fellépők között minden korosztály, gyerektől felnőttig, képviseltette magát. A műsor az összes résztvevő közös énekével, az Örökségünk című dal eléneklésével zárult.

A rendezvény végén a következő dél-bánsági szemlének otthont adó  torontálvásárhelyi József Attila MO igazgatója, Horti László átvette a kevei Keve MME elnökétől, Binec Jánostól  a szemle jelképeit, a vándorképet és a zászlót.

Az idei szemle megrendezése is igazolta a tényt, hogy függetlenül a számadatoktól, melyek a magyarság csökkenését jelzik, a közösség nemzeti megmaradásához összefogásra, egymás kölcsönös megsegítésére van szükség, és dolgozni kell az  ifjú, jövő nemzedékkel a magyar kultúra és hagyományok megőrzésén e térségben.