Jelenlegi hely

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

Zsabokorszky Ferenc (2017)
Zsabokorszky Ferenc (2017)
Ambrus Melinda (2018)
Ambrus Melinda (2018)
Boros Rezső (2018)
Boros Rezső (2018)

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 1990 októberében alakult Sepsiszentgyörgyön. Alapszabályzata szerint a Szövetség célja a moldvai csángó magyar közösség képviselete és érdekeinek védelme. Feladata az identitástudat és az összetartozás erősítése, az örökölt nyelvi, kulturális, művészeti és tudományos ismeretek elsajátítása. A megnevezett célokat a különböző területeken kifejtett tevékenységével, programokkal valósítja meg.

Hagyományőrzés, kulturális programok

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége kiemelten fontos feladatának tekinti a gazdag csángó néphagyomány ápolását és továbbadását. A gazdag moldvai magyar énekkultúra, kézműves hagyományok, a sehol már fel nem lelhető balladakincs, a különleges ritmusú zenék és táncok olyan értéket képviselnek, amelyekre méltán lehetünk büszkék és vívták ki a széles közvélemény kíváncsiságát is. Ahhoz, hogy ezek a hagyományok élők maradhassanak, ma már elengedhetetlen a külső segítség. A falvak hagyományos élet- és szokásrendjének felbomlása után megszűntek a hagyományos táncalkalmak, a fonók, a guzsalyasok, ezért kulturális, hagyományőrző programjaival a Szövetség arra teremt lehetőséget, hogy a fiatalok is megtanulják, és értékelni is tudják ezt az archaikus kultúrát, gazdag örökséget.

A vallási élethez kapcsolódó programok

Csángóföldet nem érte el a szekularizáció: a társadalom életében, a gyermekek nevelésében az egyház meghatározó szerepet játszik. A moldvai magyarok sajátos identitástudatának legfőbb tényezője a vallás, éppen ezért kiemelkedően fontos a magyar nyelvű hitélet erősítése. Moldvában nagy hagyománya volt a búcsújárásnak, Tapasztalataink alapján, a szervezett, több település bekapcsolásával történő, közös búcsújáró utakat mindig közös énektanulás, a hagyományok felelevenítése előzi meg, ami fontos szerepet játszik a magyar nyelvű vallási szövegek, imádságok, énekek megmaradásában.

Nyári és sportprogramok  

Moldvában ma már minden faluban kivétel nélkül románul tanulnak meg először a gyerekek.Ezért fontos, hogy kicsi koruktól találkozzanak a magyar nyelvvel, mielőbb megtanuljanak beszélni. A nyári vakáció ideje alatt is elengedhetetlenek a gyerekek számára a magyar nyelvű, játékos foglalkozások, zenész-, és tánctáborok. Emellett évente több sportrendezvény is megrendezésre kerül a Moldvában magyarul tanuló gyermekek, fiatalok számára.

Gyerekek Háza / Magyar Házak

Célunk a meglévő MCsMsZ fiókok önállóságának és számának növelése, a civil kezdeményezés fejlesztése. A Házak nem csak az oktatást szolgálják, legfőbb funkciójuk a közösségépítés, hiszen kulturális, vallási, hagyományőrzési, teleház és információs központ funkciót is ellátnak. Egy-egy faluközösségben felbecsülhetetlen szerepet vállalnak az identitástudat erősítésében és a hagyományok ápolásában.